Airbnb 2021
Aġġornament tax-Xitwa

Iktar minn 50 bidla għal Airbnb dejjem aħjar

Qed inħabbru AirCover għall-Hosts

Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.

Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.

Assigurazzjoni ta' $1M USD

Aħna nħarsuk—anke fil-każ rari li klijent iweġġa'.

Ħarsien sa $1M USD kontra l-ħsara

Nagħmlu tajjeb għall-ħsara li l-klijenti jagħmlu lill-affarijiet tiegħek.

Ħsara magħmula mill-pets

Tinkwetax: inħarsuk kontra l-ħsara mhux mistennija li jagħmlu l-pets.

Protezzjoni għal tindif

Aħna nagħmlu tajjeb għall-ispejjeż tat-tindif mhux mistennija.

Ħarsien għat-telf tad-dħul

Airbnb tagħmel tajjeb għat-telf tad-dħul biss f'każ li tikkanċella booking minħabba ħsara.

14-il jum għat-talbiet

Issa għandek 14-il jum ċans tirrapporta l-ħsara—anke jekk daħal klijent ieħor fil-post.

Ħlasijiet lura malajr

Aħna nħallsuk malajr għall-ħsara li jagħmlu l-klijenti—normalment fi żmien ġimagħtejn.

Is-Superhosts jinqdew qabel

Is-Superhosts se jiksbu aċċess għal linja tal-għajnuna maħsuba għalihom.

Sir af saħansitra iktar dwar AirCover għall-Hosts u dak kollu li toffri, kif ukoll dwar it-termini u l-kundizzjonijiet il-ġodda minn .

Ideat ġodda li ssib bħalhom biss fuq Airbnb

Translation Engine

L-iktar teknoloġija ta' traduzzjoni avvanzata li qatt offrejna lill-komunità tagħna.

Reviżjoni tal-aċċessibbiltà

Aħna nirrevedu kull faċilità tal-aċċessibbiltà mibgħuta mill-Hosts tal-postijiet fejn toqgħod biex niżguraw li hija 100% eżatta.

Wifi vverifikat

L-għodda tal-veloċità tgħin lill-klijenti jifhmu x'wifi għandhom jistennew li jsibu.

Jien (iktar) Flessibbli

Fittex sa 12-il xahar bil-quddiem u sib iktar postijiet fejn toqgħod uniċi.

Tab Vjaġġi iktar smart

It-tab Vjaġġi b'disinn ġdid tiġbor id-dettalji essenzjali tal-vjaġġ kollha f'post wieħed.

Staqsi lil Superhost

Il-Hosts il-ġodda jistgħu jaqbdu ma' Superhost b'esperjenza għal għajnuna personalizzata.

Esperjenza aħjar u eħfef għall-klijenti

Traduzzjoni awtomatika

M'għadx għandek għalfejn tagħfas "Ittraduċi" biex taqra l-kontenut bil-lingwa tiegħek.

Traduzzjonijiet aħjar

Iktar minn 99% tal-listings ta' Airbnb bi traduzzjonijiet aħjar—skont studju indipendenti.

62 mod kif tgħid "Merħba"

Issa kull listing u review huma disponibbi minnufih b'kull lingwa li noffru.

Filtri tat-tiftix imtejba

Filtri tal-aċċessibbiltà li jagħmluha aktar faċli issib postijiet addattati għalik.

Esperjenzi aċċessibbli

Faċilitajiet bħal "lingwa tas-sinjali" issa qed jintwerew b'mod ċar għall-Esperjenzi.

Il-pagamenti tal-klijenti

Issa eħfef li ssib it-tranżazzjonijiet tal-klijenti (ħlasijiet lura, irċevuti u iktar).

Żmien għaċ-checkin

Tab iktar intelliġenti u faċli tużaha li turik kemm jonqos żmien għall-wasla.

Dettalji taċ-checkin

Id-dettalji taċ-checkin issa se jintwerew mad-dettalji tal-booking tiegħek.

Filmati tal-Esperjenzi

Ispira ruħek minn vidjows tal-Esperjenzi li tista' tagħmel qrib il-post li se żżur.

Ikoni tal-Esperjenzi ġodda

Il-mappa turi l-Esperjenzi mmarkati skont it-tip, bħal pereżempju ikel jew fil-beraħ.

Affarijiet x'tagħmel–għalik

Se nissuġġerulek l-aqwa Esperjenzi skont il-vjaġġ tiegħek u dawk li se tivvjaġġa magħhom.

Sħabek u l-Favoriti

Issa sħabek jistgħu jsibu l-Favoriti tiegħek minnufih mingħajr ma jidħlu fil-kont tagħhom.

Gift cards imtejba

Agħti r-rigal ta' vjaġġ b’iktar modi kif tixtri u ssarraf il-gift cards ta' Airbnb.

Il-gift cards–iktar pajjiżi

Aqsam ftit ferħ bil-gift cards ta' Airbnb, disponibbli ġewwa AU, CA, DE, FR, IT, SP u UK.

Fittex il-politiki fiċ-Ċentru tal-Għajnuna

Qed tfittex politika partikolari? Sib dak li teħtieġ bl-unika għodda li teħtieġ għat-tiftix.

Għamilnieha eħfef li tilqa' n-nies

Superhost li jista' jgħinek

Se nqabbduk ma' Superhost skont il-post fejn tinsab, il-lingwa u l-listing tiegħek.

Għajnuna diretta

Teħtieġ li xi ħadd ieħor jagħti daqqa t'għajn lil-listing tiegħek? Ikseb il-pariri ta' Superhost dwar x'ħadem tajjeb għalih.

Superhosts minn kullimkien

Hi! ¡Hola! Bonjour! Ikkomunika ma' Superhost minn iktar minn 196 pajjiż b'iktar minn 30 lingwa.

Eħfef biex tibda

Ilqa' klijenti ġodda b'pass wieħed permezz ta' fluss ta' merħba ġdid fit-tab Illum.

Bookings fit-tab Illum

Uża t-tab Illum biex tirrevedi u twieġeb iktar malajr għall-bookings il-ġodda.

Avviżi fuq it-tab Illum

Issa t-tab Illum turi biss l-avviżi tal-Hosts, mhux iktar l-avviżi għalik bħala klijent.

Pariri fit-tab Illum

Ikseb pariri fuq kif ittejjeb il-listing tiegħek, bħal x'kumditajiet iżżid.

Tab Illum għall-Hosts Pro

Għalikom l-utenti tal-għodda professjonali! Issa tista' tuża t-tab Illum anke jekk għandek iktar minn listing wieħed.

Test tal-veloċità tal-wifi

Il-Hosts jistgħu jippruvaw il-veloċità tal-wifi tal-listing mill-app ta' Airbnb.

Ħarsa lejn il-prezzijiet

Iċċekkja xi prezz se jaraw il-klijenti għal-listing tiegħek.

Tindif għal żjarat iqsar

Agħżel li titlob tariffa tat-tindif orħos għal żjarat ta' lejl jew tnejn.

Tariffa għall-pets

Issa tista' tagħżel li żżid tariffa għall-pets mal-prezz ta' kull lejl.

Ħlas lura għall-Esperjenzi

Agħżel li tħallas lura lill-klijenti jekk jikkanċellaw mill-inqas 24 siegħa minn qabel.

Gwida għall-faċilitajiet

Għajnuna aħjar twassal biex il-Hosts juru faċilitajiet tal-aċċessibbiltà iktar preċiżi.

Filmati eħfef

Tixtieq tuża filmat biex tagħti ħarsa minn qabel lejn l-Esperjenza tiegħek? Issa eħfef li ttella' filmat.

Tiftix fl-Inbox tal-Host

Daqshekk tiftix li ma jintemm qatt: issa tista' ssib il-messaġġi li trid iktar malajr.

Tlugħ tar-ritratti aħjar

L-għodda tagħna issa torganizza r-ritratti anke meta ttellagħhom wieħed wieħed.

Prezzijiet speċjali

Offri skont speċjali int u toħloq listing ġdid biex tirriklama l-listing tiegħek.

Riżultati tat-tiftix aħjar

Il-Hosts li joffru kwalità u valur għall-flus jiksbu post aħjar fir-riżultati tat-tiftix.

Messaġġi Luxe bejn tlieta

Issa l-concierge ta' Luxe jista' jinkludi lill-klijenti u lill-Hosts fil-messaġġi.

Kalendarju b'dehra ġdida

Il-kalendarju tal-Host ġie mtejjeb biex ikun eħfef u iktar ċar biex tużah.

Preferenzi tal-kalendarju

Ippersonalizza l-informazzjoni li tintwera fuq id-dati biex tara biss x'jgħodd għalik.

Titjib fil-wiri tal-prezz

Issa l-Hosts jistgħu jużaw id-dehra sena b'sena tal-kalendarju biex jagħtu titwila lejn il-prezzijiet tagħhom (fuq il-kompjuters biss).

Proċess għal inqas riskju

Miżuri ġodda għall-Hosts ġewwa l-Portugall u l-Ingilterra biex jiċkienu l-gruppi.

Riżoluzzjonijiet eħfef

Proċess ġdid għat-tilwim biex il-Hosts jilħqu ftehim iktar malajr u b'mod eħfef.

Iktar Għajnuna fil-Viċinat

Linji tal-għajnuna għall-ġirien tal-Hosts, f'29 pajjiż bi 12-il lingwa.

Attivazzjonijiet mill-ġdid

Listing jista' jerġa' jiġi attivat mill-Portal tal-Belt wara l-bidla fir-reġistrazzjoni.

Il-ħin u d-disponibbiltà tar-rilaxx tal-faċilità jistgħu jvarjaw skont il-post li tinsab fih.