Airbnb x PICC (Il-Kumpanija tal-Assigurazzjoni tal-Poplu taċ-Ċina)

Il-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina

Ġewwa ċ-Ċina kontinentali mhux biss qed nagħtu l-opportunità lill-hosts u l-organizzaturi biex b'mod awtonomu jaħdmu aħjar u jirnexxu grazzi għal Airbnb. Qed naħdmu wkoll mal-Kumpanija tal-Assigurazzjoni tal-Poplu taċ-Ċina (PICC) biex noffru l-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina. Il-polza tinkludi tlett programmi: L-Assigurazzjoni tal-Propjetà tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina, L-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina u L-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Esperjenzi ġewwa ċ-Ċina biex b'hekk il-proċess tat-talbiet għall-kumpens ikun eħfef u iktar sigur. Aqra dawn li ġejjin biex issir taf x'tip ta' kopertura se jkollok.

X'inhuma l-benefiċċji?

Ħarsien komplut

Ħares il-listing tiegħek, il-propjetà li għandha x'taqsam miegħu u s-sigurtà tal-klijenti tiegħek u ta' persuni oħra.

L-ikbar ammont

 • Sa CNY 1,000,000 għall-Assigurazzjoni tal-Propjetà tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina
 • Sa CNY 5,000,000 għall-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina
 • Sa 5,000,000 CNY għall-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Esperjenzi ġewwa ċ-Ċina

Għajnuna professjonali

 • It-tim responsabbli mit-talbiet għall-kumpens ta' PICC jaħdem id f'id ma' Sedgwick China Co.,Ltd biex joffru s-servizzi esklussivi tagħhom flimkien
 • Iċ-Ċentru tal-Għajnuna lill-Klijenti ta' Airbnb joffri t-tweġibiet adattati għall-mistoqsijiet tiegħek u s-servizzi personali meħtieġa

L-Assigurazzjoni tal-Propjetà tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina

Kopertura:

 • Ħsara lill-post tiegħek li ssir mill-klijenti
 • Ħsara lill-propjetà tiegħek li ssir mill-klijenti
 • Ħsara lid-dar jew lill-propjetà tiegħek li ssir minn xi pet jew annimal tal-klijent (eż. kelb gwida)
 • Telf ta' dħul mill-bookings kollha minħabba inċident, sa mhux iktar minn CNY 10,000

Eżenzjonijiet mill-kopertura

 • Serq ta' flus u titoli (eż. depożiti tal-bank, ishma)
 • Tkagħbir li mistenni jseħħ minħabba l-użu tal-propjetà
 • Korriment tal-klijenti jew persuni oħra jew ħsara lill-propjetà tagħhom (dawn jistgħu jaqgħu taħt l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina)
 • Tbajja, moffa, eċċ fil-propjetà
 • Diżastri naturali
 • Oħrajn

Il-proċess tat-talba għall-kumpens

1. Tkellem mal-klijent tiegħek

Matul il-perjodu tan-negozjati (60 jum), il-host se jkun jista' juża ċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet biex jiddiskuti l-ħsara li l-klijent b'negliġenza għamel lill-propjetà; inti tista' tiftaħ talba kontra l-klijent skont l-ammont ta' telf li ġarrabt.

Għat-talbiet fejn laħaq għadda l-perjodu tan-negozjati imma li skont il-liġi xorta għad għandhom ċans (sentejn) jiksbu kumpens, jekk jogħġbok agħfas hawn biex tibgħat it-talba direttament lil PICC.

2. Ibgħat talba għall-kumpens

Jekk in-negozjati ma jwasslu mkien, il-host jista' jibgħat talba lil PICC mill-Istorja tal-Applikazzjonijiet li tinsab fiċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet; Airbnb imbagħad se tgħaddi t-talba direttament lil PICC.

3. Komunikazzjoni ma' PICC

Wara li tirrevedi u tilqa' l-każ, PICC se tikkuntattja lill-Host permezz ta' kumpanija ta' aġġustatur terza, indipendenti u professjonali (Sedgwick China Co.,Ltd) biex jitlesta l-proċess sussegwenti tat-talba għall-assigurazzjoni.

Għal talbiet qabel l-1 ta' Awwissu 2020, jekk in-negozjati ma jirnexxux, xorta se jiġu pproċessati mit-tim ta' Airbnb u ma jintbagħtux lil PICC.

L-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina

Kopertura

 • Ir-responsabbiltà legali tiegħek għall-korriment fiżiku tal-klijenti jew persuni oħra
 • Ir-responsabbiltà legali tiegħek għall-ħsara lill-propjetà tal-klijenti jew ta' persuni oħra

Eżenzjonijiet mill-kopertura

 • Danni jew korriment fiżiku li jseħħu intenzjonalment (mhux inċident)
 • Ħsara lid-dar jew lill-propjetà tiegħek (jistgħu jkunu mħarsa taħt [l-Assigurazzjoni tal-Propjetà tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina] (#host_property_insurance))
  • Oħrajn (Mard bħal allerġiji, ekżema, epilessija, eċċ.)

Il-proċess tat-talba għall-kumpens

1. Ibgħat talba għall-kumpens

Imla u ibgħat talba skont il-ħsara li ġarrabt (l-inċident irid ikun seħħ mill-1 t'Awwissu 2020 'il quddiem); Airbnb imbagħad se żżomm kont tat-talba tiegħek u tgħaddiha lil PICC.

2. Ikkuntattja lil kumpanija tal-aġġustament terza (Sedgwick China Co.,Ltd)

Wara li tirrevedi u tilqa' l-każ tiegħek, PICC se tikkuntattjak permezz tal-kumpanija Sedgwick China Co.,Ltd, aġġustatur indipendenti professjonali terz, biex tkomplu l-proċess tat-talba għall-kumpens tiegħek.

Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Esperjenzi ġewwa ċ-Ċina

Kopertura

 • Ir-responsabbiltà legali tiegħek għall-korriment fiżiku tal-parteċipanti jew persuni oħra
 • Ir-responsabbiltà legali tiegħek għall-ħsara lill-propjetà tal-parteċipanti jew ta' persuni oħra

Eżenzjonijiet mill-kopertura

 • Korriment fiżiku jew ħsara lill-propjetà li saru apposta (mhux inċident)
 • Ħsara lill-propjetà personali tal-host, affarijiet nieqsa jew misruqa waqt esperjenza
 • Il-parti tal-esperjenza li tinvolvi mezzi tal-ajru u mezzi ta' trasport (dil-parti ġiet assigurata permezz tal-mezz tat-trasport, bħal pereżempju l-assigurazzjoni tal-karozza)
 • Sport estrem jew ta' strapazz bħat-tixbit mal-blat u l-bungee jumping
 • Oħrajn

Il-proċess tat-talba għall-kumpens

1. Ibgħat talba għall-kumpens

Imla u ibgħat talba skont il-ħsara li ġarrabt (l-inċident irid ikun seħħ mill-1 t'Awwissu 2020 'il quddiem); Airbnb imbagħad se żżomm kont tat-talba tiegħek u tgħaddiha lil PICC.

2. Ikkuntattja lil kumpanija tal-aġġustament terza (Sedgwick China Co.,Ltd)

Wara li tirrevedi u tilqa' l-każ tiegħek, PICC se tikkuntattjak permezz tal-kumpanija Sedgwick China Co.,Ltd, aġġustatur indipendenti professjonali terz, biex tkomplu l-proċess tat-talba għall-kumpens tiegħek.

Mistoqsijiet komuni

Għaliex inħolqot il-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina ta' Airbnb?

Bħala pjattaforma dinjija li noffru l-opportunità li taqsam l-akkomodazzjoni tiegħek, nemmnu li għandna nagħtu kas tal-esperjenza tal-utenti u tal-opinjonijiet tal-hosts ta' kull pajjiż u reġjun. B'iktar minn mijiet ta' eluf ta' djar u eluf ta' esperjenzi attivi fiċ-Ċina kontinentali, nemmnu li huwa d-dmir tagħna li noffru kopertura lill-grupp kbir ta' hosts tad-djar u organizzaturi tal-esperjenzi li jagħmlu użu mill-pjattaforma tagħna billi noffru assigurazzjoni ta' kwalità ogħla u maħsuba apposta għall-bżonnijiet taċ-Ċina kontinentali.

X'inhu l-iskop ta' dil-Polza?

Il-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina tgħodd għall-bookings u l-esperjenzi ġewwa ċ-Ċina Kontinentali (bl-eċċezzjoni ta' Hong Kong (SAR), il-Macao (SAR) u t-Tajwan). L-Assigurazzjoni tal-Propjetà tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina tgħodd għall-bookings ġewwa ċ-Ċina kontinentali li ma ġewx ikkanċellati u li kienu twal mill-inqas lejl wieħed. Kull problema li teħtieġ kopertura mill-assigurazzjoni u li hija marbuta maż-żjara fid-dar jew mal-parteċipazzjoni f'esperjenza li seħħet mill-klijent jew mill-parteċipant waqt il-perjodu tal-booking tista' taqa' taħt l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Hosts fiċ-Ċina u l-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Esperjenzi fiċ-Ċina (mill-1 ta' Awwissu 2021).

Kif jistgħu l-hosts u l-organizzaturi jibagħtu talba għall-kumpens?
 1. Agħmel talba kontra l-klijent tiegħek mill-pjattaforma tagħna jew agħmel talba ma' PICC kemm jista' jkun malajr wara l-indiċdent. Jekk jogħġbok fakkar lill-klijent jew lill-parteċipant tal-esperjenza biex ikellmek u jgħidlek x'ġara malajr kemm jista' jkun wara l-aċċident.
 2. Jekk saret xi ħsara fil-propjetà li għandek fid-dar, ara li ssir spezzjoni fuq il-post minnufih.
 3. Importanti li minnufih tibda tiġbor kemm jista' jkun provi (bħal ritratti, vidjows jew ċertifikati tal-investigazzjoni tal-pulizija) biex meta tkun qed timla' t-talba tiegħek ikollok biżżejjed provi x'tibgħat.
 4. Iddumx taħsibha wara inċident: ċempel fuq in-numri tal-għajnuna 110, 120 jew 119 biex tirċievi l-għajnuna minnufih.
Kif nista' nsir naf iktar dwar il-kwistjonijiet li għandhom x'jaqsmu mat-talbiet tal-assigurazzjoni?

Tista' tikkuntattja lit-tim tas-servizzi tat-talbiet Marsh għal aktar informazzjoni dwar il-kopertura billi tibgħatilhom email fuq: [CN.Airbnb@marsh.com](mailto: CN.Airbnb@marsh.com) jew iċċempel 400 622 8012, fejn il-ħinijiet tas-servizz huma bejn id-9:30a.m. u l-5:30p.m. matul il-ġimgħa. Jekk jistax ikun hemm assigurazzjoni jew le, se jiġi deċiż professjonalment mill-PICC fuq il-bażi ta' każijiet speċifiċi. L-indirizz tal-email tal-PICC huwa [airbnbclaim@piccsh.com] (mailto:airbnbclaim@piccsh.com), in-numru tat-telefown huwa [021-95518] (tel:021-95518) (Għall-utenti lokali mhux ta' Shanghai, l-ewwel għandek iċċempel il-kodiċi taż-żona 021; jekk jogħġbok informa lill-persunal tas-servizz li inti host jew klijent ta' Airbnb), u l-linja tas-servizz hija 24 siegħa kuljum ; Fil-festi, ir-rekord tas-servizz tal-klijent se jintbagħat lit-tim tal-każijiet speċjali sabiex jipproċessawh, u se jwieġbuk direttament.

X'tip ta' kumpanija tal-assigurazzjoni hi PICC?

PICC, l-imsieħba tagħna biex inkunu nistgħu noffru l-"Polza tal-Assigurazzjoni għall-Hosts taċ-Ċina", hija kumpanija statali stabbilita, magħrufa u bi storja twila ġewwa ċ-Ċina li taħdem fil-qasam tal-assigurazzjoni tal-propjetà. Il-kumpanija tmexxi numru kbir ta' kumpaniji kbar Ċiniżi li joffru servizzi tal-assigurazzjoni tal-propjetà madwar id-dinja kollha.