Messaġġ lill-hosts tagħna mingħand is-CEO Brian Chesky

Għażiż Host,

Dal-aħħar ftit xhur kienu diffiċli għalina kollha kemm aħna. Bħal ħafna minnkom, kull filgħodu nqum 'il bogħod minn sħabi u mill-kollegi tiegħi u naħseb fuq x'se jiġri fil-jiem u l-ġimgħat li ġejjin. Hekk kif nara l-aħbarijiet ta' kuljum, taqbadni diqa għall-mod kif pajjiżi, komunitajiet u familji sħaħ qed isibu ma' wiċċhom kriżi hekk kbira li qed tolqothom ħażin immens.

U fost dan kollu, l-industrija tal-ivvjaġġar madwar id-dinja kollha waqfet taħdem. Il-kumpaniji tal-ajru ma jistgħux itiru iktar u l-fruntieri ġew magħluqa. Ħafna minna—inklużi l-klijenti tagħna—ma jistgħux iħallu djarhom fuq parir tal-gvernijiet tagħhom. Kważi impossibbli li nivvjaġġaw kif konna nivvjaġġaw qabel.

Fil-11 ta' Marzu, meta l-Organizzazjoni Dinjija tas-Saħħa ddikjarat pandemija sibna ruħna bejn ħaltejn. Minn naħa stajna nħallu lill-klijenti jikkanċellaw u jieħdu flushom lura—deċiżjoni li konna nafu li kienet se taffettwa l-għixien tagħkom. Min-naħa l-oħra ma stajniex inħallu lill-klijenti u lill-hosts iħossuhom obbligati li jpoġġu lilhom infushom f'sitwazzjonijiet riskjużi u joħolqu iktar periklu għas-saħħa pubblika. Iddeċidejna li kien dmir tagħna li nħallu lill-klijenti tiegħek jikkanċellaw u jieħdu flushom kollha lura—inklużi t-tariffi kollha tagħna. Nixtiqukom tkunu tafu li din ma kinetx deċiżjoni meħuda biex tħares l-interessi tal-kumpanija tagħna imma biex inħarsu s-saħħa pubblika.

Biss, għalkemm nemmen li għamilna l-aħjar għażla meta għażilna li nqiegħdu fuq quddiem l-interessi tas-saħħa u s-sigurtà, niskuża ħfan ruħi li avżajna lill-klijenti b'did-deċiżjoni qabel ma tkellimna magħkom—kif kellna nagħmlu bħala msieħba tagħkom. Smajna l-ħsibijiet tagħkom u nafu li stajna mxejna aħjar bħala msieħba tagħkom.

Għalkemm nifhmu li tistgħu taħsbuha b'mod ieħor, aħna msieħba magħhom. Meta n-negozju tagħkom imur ħażin, immorru ħażin aħna wkoll. Nafu li ħafna minnkom bħalissa qed ibatu u dak li għandkom bżonn min-naħa tagħna huma azzjonijiet u mhux kliem biss.

Dawn huma l-azzjonijiet li qed nieħdu biex ngħinukom tegħlbu dil-kriżi.

Se nħallsu $250 miljun lilkom il-hosts biex ngħinukom ftit bl-ispejjeż tal-kanċellazzjonijiet minħabba l-COVID-19. Meta klijent jikkanċella booking ta' akkomodazzjoni b'data taċ-checkin bejn l-14 ta' Marzu u l-31 ta' Mejju minħabba ċirkostanzi li għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19, aħna se nħallsukom 25% ta' dak li normalment kontu se tirċievu taħt il-politika ta' kanċellazzjoni tagħkom. Dal-ħlasijiet se jitħallsu għall-bookings kollha li jiġu kkanċellati minħabba l-COVID-19 f'dal-perjodu, anke jekk diġà ġew ikkanċellati qabel dal-messaġġ. Dil-ispiża se titħallas kollha mingħand Airbnb. Dal-pagamenti se jibdew isiru f'April. Il-klijenti li bbukkjaw sa dakinhar tal-14 ta' Marzu xorta se jkunu jistgħu jikkanċellaw u jirċievu flushom lura jew kreditu tal-ivvjaġġar għall-valur tal-flus kollha li ħallsu. Għal iktar informazzjoni, tistgħu żżuru airbnb.com/250Msupport.

Qed inwaqqfu wkoll Fond għall-Għajnuna lis-Superhosts bil-valur ta' $10 miljun USD. Dan inħoloq apposta għas-Superhosts li jikru darhom u li jeħtieġu l-għajnuna biex iħallsu l-kera jew il-loan tal-bank, kif ukoll għall-organizzaturi tal-Esperjenzi li ilhom jorganizzaw l-esperjenzi magħna u li qed isibuha diffiċli jlaħħqu mal-ispejjeż tagħhom. Il-ħaddiema tagħna waqqfu dal-fond billi flimkien ħarġu $1 miljun USD minn buthom u Joe, Nate u jien ħriġna l-bqija tad-$9 miljun USD bejnietna. Minn April 'l hemm, il-hosts se jkunu jistgħu japplikaw għal sussidju ta' mhux iktar minn $5,000 USD li mhux se jiġu mitluba jħallsu lura. Għal iktar informazzjoni, tistgħu żżuru airbnb.com/superhostrelief.

Qed nagħmluha faċli għall-klijenti li fil-passat qagħdu għandkom biex jgħinukom direttament. Kitbulna numru kbir ta' klijenti li kienu grati ħafna għall-flessibbiltà li wrew il-hosts ta' Airbnb u għalhekk jixtiequ jgħinukom finanzjarjament. Qed noħolqu mod kif il-klijenti jistgħu jibagħtu messaġġ flimkien ma' xi ħaġa tal-flus lill-hosts li laqgħuhom qabel. Nisperaw li dis-sistema tkun disponibbli f'April. Nafu li kull ħaġa tgħin f'daż-żmien tant diffiċli.

Ħdimna flimkien biex niżguraw li l-hosts jiġu megħjuna taħt l-Abbozz ta' Stimulu għall-COVID-19 li għadu kemm għadda l-Gvern tal-Istati Uniti. Permezz ta' dil-leġislazzjoni, il-hosts fl-Istati Uniti jistgħu jgawdu minn ħafna miżuri ta' għajnuna fosthom għotjiet lin-negozji ż-żgħar, self ta' flus għan-negozji ż-żgħar u għajnuna għal dawk li tilfu xogħolhom. Grazzi kbira għan-numru ta' telefonati li għamiltu u emails li bgħattu lill-membri tal-Kungress—iktar minn 105,000.

Qed naħdmu wkoll fuq inizjattivi oħra u se ngħidulkom iktar dwarhom fil-ġimgħat li ġejjin. Dawn jinkludu ħidma ma' esperti u epidemjologi biex naġġornaw l-istandards għall-indafa tagħna sabiex kemm intom u kif ukoll il-klijenti tagħkom tkunu siguri, assigurazzjoni tal-ivvjaġġar għalikom u għall-klijenti tagħkom u programmi li permezz tagħhom ngħinukom iżżidu d-domanda biex b'hekk terġgħu tibnu n-negozju tagħkom.

L-impenn tiegħi lejkom huwa li nerġgħu nibnu s-sħubija tagħna mill-ġdid. Meta naħdmu flimkien inkunu iktar b'saħħitna u jirnexxielna noħorġu l-aqwa kwalitajiet tagħna. Innutajt dil-ħaġa meta dan l-aħħar ħdimna flimkien biex insibu postijiet fejn jistgħu joqogħdu l-ħaddiema tas-saħħa li jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-coronavirus. Flimkien qed ngħinu biex iktar minn 100,000 ħaddiem tas-saħħa, ħaddiem tal-ewwel għajnuna u ħaddiema tal-għajnuna oħra jkollhom post fejn joqogħdu; bla ħlas jew bi prezz issussidjat. Iktar minn 40,000 minnkom offrew l-għajnuna tagħhom. Biex tissieħeb magħhom, żur airbnb.com/covid19relief.

Il-fiduċja hija l-bażi ta' kull sħubija u din tinbena biż-żmien. Nafu li fadlilna x'naqdfu biex insaħħu l-fiduċja tagħkom fina imma aħna impenjati li jirnexxielna. Meta d-dinja terġa' tibda tivvjaġġa—u se terġa' tibda—se nkunu lesti biex flimkien nerġgħu nilqgħu miljuni ta' klijenti.

Brian Chesky

Dal-messaġġ jista' jinqara f'dawn il-lingwi li ġejjin:

Italiano | Français | Deutsch | Português | Español | Русский | 中文 | 日本語 | 한국어