Superhosts: L-aqwa fl-ospitalità

Is-Superhosts ta' Airbnb huma l-iktar hosts imfaħħra u esperjenzati fuq Airbnb, li jimpenjaw ruħhom li joffrulek ospitalità eċċellenti.

X'jagħmel lis-Superhosts tant speċjali?

Kull 3 xhur niċċekkjaw kull host għal-livell tal-ospitalità tiegħu. Is-Superhosts jissodisfaw il-kriterji kollha—huma mfaħħra, esperjenzati, affidabbli u jwieġbu malajr.

Rating ġenerali ta' 4.8 jew iktar

Every Superhost has a track record of highly rated stays, which means you can expect outstanding hospitality.

Iktar minn 10 żjarat

Is-Superhosts għandhom esperjenza u kapaċità kbira fil-mod li bih jilqgħu il-klijenti ta' Airbnb.

Rata ta' kanċellazzjoni ta' inqas minn 1%

Enjoy peace of mind as you plan—Superhosts rarely cancel.

Rata ta' rispons ta' 90%

Ikseb tweġiba malajr meta tikkuntattjahom. Biex tirċievi l-għajnuna u t-tweġibiet mingħand Superhost, kemm tibgħatilhom messaġġ.

Fittex għall-badge ta' Superhost

Il-badge ta' Superhost hija simbolu ta' ospitalità mill-aqwa u tintwera fuq il-listings u l-profili kollha tas-Superhosts. Tista' wkoll tiffiltra t-tfittxija tiegħek biex issib biss djar ta' Superhosts.

Fittex għall-badge ta' Superhost

Il-badge ta' Superhost hija simbolu ta' ospitalità mill-aqwa u tintwera fuq il-listings u l-profili kollha tas-Superhosts. Tista' wkoll tiffiltra t-tfittxija tiegħek biex issib biss djar ta' Superhosts.

Superhost għal kull vjaġġ

Kemm jekk se toqgħod mas-Superhosts kif ukoll jekk se jkollok il-post għalik waħdek, is-Superhosts jimpenjaw ruħhom li jipprovdulek ospitalità eċċellenti. U għalkemm is-Superhosts jistgħu jipprovdu pariri lokali u kumpanija, kemm tinteraġixxi magħhom huwa f'idejk.

Superhost għal kull vjaġġ

Kemm jekk se toqgħod mas-Superhosts kif ukoll jekk se jkollok il-post għalik waħdek, is-Superhosts jimpenjaw ruħhom li jipprovdulek ospitalità eċċellenti. U għalkemm is-Superhosts jistgħu jipprovdu pariri lokali u kumpanija, kemm tinteraġixxi magħhom huwa f'idejk.

Il-mistoqsijiet tiegħek imwieġba

X'inhi d-differenza bejn Airbnb Plus u Superhosts?

Airbnb Plus huwa programm għad-djar li jilħqu livell għoli ta' kwalità u disinn. Minbarra r-rekwiżiti għad-djar infushom, il-hosts li qegħdin fil-programm Plus huma mistennija jżommu l-istess standards ta' ospitalità bħal Superhost: - rating ġenerali ta' 4.8 jew iktar matul l-aħħar sena - l-ebda kanċellazzjoni fl-aħħar sena (sakemm ma kienx hemm ċirkostanzi attenwanti) Sir af iktar dwar Airbnb Plus

Is-Superhosts dejjem jinteraġixxu mal-klijenti matul iż-żjara tagħhom?

L-għażla ta' kemm tinteraġixxi mal-host tiegħek hija f'idejk. Is-Superhosts jistgħu jipprovdu kumpanija mill-aqwa u jkunu sors ta' pariri lokali, iżda jifhmu wkoll meta l-klijenti jkunu jridu l-privatezza tagħhom. Meta tibbukkja ma' Superhost, mhux dejjem ifisser li se taqsam id-dar magħhom— jaf ikollok il-post kollu għalik waħdek. Li tkun Superhost sempliċement ifisser li tipprovdi ospitalità eċċellenti.

Kif nista' nfittex Superhosts?

Inti u tfittex għad-djar fuq Airbnb, tista' tillimita t-tfittxija tiegħek biex turi biss id-djar ta' Superhosts. Kemm taqleb l-għażla "Superhost" taħt "Iktar filtri" (fuq il-websajt) jew "Filtri" (fuq l-app tal-mowbajl) min-naħa ta' fuq tal-iskrin tiegħek. Dejjem tista' tistaqsi lil Superhost jekk tixtieq pariri lokali jew jekk għandek xi mistoqsijiet li trid tweġiba malajr għalihom—kulma trid tagħmel huwa li tibgħatlu messaġġ.

X'jipprovdi Superhost?

Li tkun Superhost ta' Airbnb ifisser li tipprovdi ospitalità eċċellenti, jiġifieri li tkun imfaħħar ħafna, esperjenzat, affidabbli u twieġeb malajr. U filwaqt li kull Superhost għandu l-istil uniku tiegħu, huwa kiseb l-istatus tiegħu billi laħaq, u ħafna drabi qabeż, dak li kienu qed jistennew minnu l-klijenti.

Lest/a biex tibbukkja ma' Superhost?