Il-komunità globali diversa tagħna tagħmel Airbnb possibbli

Il-bini ta' pjattaforma inklużiva għall-hosts u l-klijenti kollha huwa l-akbar għan tagħna u dejjem qed naħdmu biex intejbuh.
Nifhmu l-preġudizzju u l-appartenenza

Wieħed mill-modi kif qed niġġieldu d-diskriminazzjoni huwa permezz ta' taħriġ ta' preġudizzju inkonxju. Biex ngħinu lill-membri tagħna jifhmu d-diskriminazzjoni u l-preġudizzji li jikkawżawha, ħloqna dan it-toolkit li jesplora l-preġudizzju u fatturi oħra li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tan-nies, anki mingħajr l-għarfien tagħhom.

Nieħdu azzjoni flimkien

Airbnb Citizen tappoġġa l-progress billi taħdem flimkien mal-komunità globali tagħna. Dan huwa fejn naqsmu l-għodod għat-tagħlim u l-promozzjoni, l-ideat ta' dawk li jaħsbu minn tal-ewwel, l-aħbarijiet dwar l-istatus tal-qsim ta' spazju ma' oħrajn u l-modi kif tittieħed azzjoni.

Ngħinu lill-hosts tagħna biex joħolqu appartenenza

Fehim kondiviż huwa essenzjali għall-bini ta' esperjenzi aktar akkoljenti u inklużivi ta' Airbnb. Iċ-Ċentru tal-Għajnuna estiż tagħna għandu t-tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet tad-dinja reali dwar il-politika ta' nondiskriminazzjoni tagħna.

Irridu nisimgħu mingħandek

Aħna ispirati bil-vitalità taċ- Ċentru tal-Komunità tagħna fejn il-hosts tagħna jaqsmu stejjer u ideat ma' xulxin, li jagħtuna pjaċir u jimmotivawna biex nibnu pjattaforma aħjar. Aqsam l-esperjenzi tiegħek tal-konnessjoni umana u qajjem diskussjoni.