Il-komunità globali diversa tagħna tagħmel Airbnb possibbli

Il-bini ta' pjattaforma inklużiva għall-hosts u l-klijenti kollha huwa l-akbar għan tagħna u dejjem qed naħdmu biex intejbuh. 

Fiċ-ċentru tal-missjoni tagħna hemm l-idea li n-nies huma fundamentalment tajbin u kull komunità hija post fejn inti tista' tappartjeni. SInċerament nemmen li [d-diskriminazzjoni] hija l-akbar sfida li qed niffaċċjaw bħala kumpanija. Tippenetra fil-qalba tal-missjoni tagħna u l-valuri li aħna nirrappreżentaw.
Brian Chesky
Brian Chesky
CEO, Kofundatur ta' Airbnb

Id-diskriminazzjoni m'għandhiex post fuq il-pjattaforma tagħna
Minn saqqu tal-arja fl-appartament tal-fundaturi tagħna għal komunità globali ta' miljuni, Airbnb qed tikber b'mod kostanti u l-istess hija r-responsabbiltà tagħna li niżguraw li l-hosts u l-klijenti jkunu jistgħu jużaw il-pjattaforma tagħna mingħajr ma jiltaqgħu ma' preġudizzju jew diskriminazzjoni. Qegħdin dejjem naħdmu biex insiru aħjar u aħna grati għall-opportunità li nisimgħu u nitgħallmu mill-komunità tagħna.
Fl-2016 tlabna lil Laura Murphy, l-eks kap tal-Uffiċċju Leġiżlattiv tal-Unjoni għal-Libertajiet Ċivili Amerikana ġewwa Washington D.C., biex tiċċekkja kull aspett tad-diversità u inklużjoni fuq il-pjattaforma ta' Airbnb. Wara xhur ta' riċerka u kollaborazzjoni ħriġna rapport li nistiednu lill-membri kollha tal-komunità tagħna biex jaqraw.
Grazzi għar-reviżjoni ta' Laura u l-involviment ta' ħafna timijiet hawnhekk f'Airbnb, ħabbarna numru ta' aġġornamenti. L-Impenn Komunitarju l-ġdid tagħna, Politika ta' Nondiskriminazzjoni aktar b'saħħitha u l-iżvilupp ta' tim permanenti ddedikat għall-ġlieda kontra l-preġudizzju filwaqt li jinkoraġġixxi d-diversità huma biss ftit mill-passi li qed nieħdu biex niġġieldu l-preġudizzju. Il-kontribut tal-komunità globali tagħna kien kruċjali għal dan ir-rapport u għall-iżvilupp ta' dawn l-inizjattivi. Din il-ħidma hija biss il-bidu tal-impenn kontinwu tagħna biex nindirizzaw dawn l-isfidi u aħna ħerqana li naqsmu aktar aħbarijiet, sħubijiet u riżorsi hawnhekk.

Il-hosts u l-klijenti tagħna qed imexxuna
Dejjem qed naħdmu biex nibnu pjattaforma aħjar u huma l-isforzi kollettivi tal-hosts, il-klijenti u l-komunità globali tagħna li jagħmlu kull esperjenza ta' Airbnb possibbli. Nemmnu li għandna niċċelebraw dawn l-istejjer u naqsmu l-modi kif jispirawna biex nerġgħu naħsbu x'ifisser li nagħmlu parti minn appartenenza filwaqt li naħdmu aktar biex intemmu d-diskriminazzjoni.

Kull host għandu jkollu aċċess għal għodda biex jirnexxi
Mill-ġestjoni tal-kalendarji u l-komunikazzjoni sal-akkoljenza tal-klijenti fid-djar tagħhom, il-hosts tagħna jaħdmu ħafna biex jiffaċilitaw esperjenzi eċċellenti tal-ivvjaġġar u konnessjonijiet umani. Aħna qegħdin hawn biex nappoġġjaw dik il-ħidma iebsa bir-riżorsi biex ngħinu lill-hosts tagħna.

Nifhmu l-preġudizzju u l-appartenenza

Wieħed mill-modi kif qed niġġieldu d-diskriminazzjoni huwa permezz ta' taħriġ ta' preġudizzju inkonxju. Biex ngħinu lill-membri tagħna jifhmu d-diskriminazzjoni u l-preġudizzji li jikkawżawha, ħloqna dan it-toolkit li jesplora l-preġudizzju u fatturi oħra li jinfluwenzaw id-deċiżjonijiet tan-nies, anki mingħajr l-għarfien tagħhom.

Nieħdu azzjoni flimkien

Airbnb Citizen tappoġġa l-progress billi taħdem flimkien mal-komunità globali tagħna. Dan huwa fejn naqsmu l-għodod għat-tagħlim u l-promozzjoni, l-ideat ta' dawk li jaħsbu minn tal-ewwel, l-aħbarijiet dwar l-istatus tal-qsim ta' spazju ma' oħrajn u l-modi kif tittieħed azzjoni.

Ngħinu lill-hosts tagħna biex joħolqu appartenenza

Fehim kondiviż huwa essenzjali għall-bini ta' esperjenzi aktar akkoljenti u inklużivi ta' Airbnb. Iċ-Ċentru tal-Għajnuna estiż tagħna għandu t-tweġibiet għal ħafna mistoqsijiet tad-dinja reali dwar il-politika ta' nondiskriminazzjoni tagħna.

Irridu nisimgħu mingħandek

Aħna ispirati bil-vitalità taċ- Ċentru tal-Komunità tagħna fejn il-hosts tagħna jaqsmu stejjer u ideat ma' xulxin, li jagħtuna pjaċir u jimmotivawna biex nibnu pjattaforma aħjar. Aqsam l-esperjenzi tiegħek tal-konnessjoni umana u qajjem diskussjoni.

Nemmnu fl-appoġġ għall-bidla permezz ta' sħubijiet kemm ġewwa kif ukoll barra Airbnb
Il-progress għandu l-akbar impatt meta l-organizzazzjonijiet b'valuri kondiviżi jaħdmu flimkien biex iservu lill-komunitajiet tagħhom. Dawn huma ftit mis-sħubijiet esterni tagħna li qed jippromwovu diskussjoni miftuħa u jelevaw vuċijiet differenti fuq livelli globali u lokali.
Il-post tax-xogħol tagħna huwa parti integrali mill-komunità ta' Airbnb
Airbnb hija verament immexxija min-nies - kemm il-hosts kif ukoll il-klijenti tagħna madwar id-dinja u l-komunità interna ta' impjegati u msieħba fin-negozju jiffurmaw il-mod kif naħdmu u nkomplu nikbru. Nemmnu li d-diversità hija essenzjali għall-bini ta' dinja fejn kulħadd jista' jħoss li jappartjeni u qed nieħdu azzjoni biex intemmu d-diskriminazzjoni u nibnu kumpanija aktar inklużiva. Aħna impenjati fit-trasparenza hekk kif naħdmu biex nagħmlu Airbnb post tax-xogħol fejn kulħadd iħossu milqugħ tajjeb u l-vuċijiet kollha jinstemgħu.
Kiri u Inklużjoni f'Airbnb