Is-sens ta' appartenenza jinsab fil-qalba tagħna

M'hemmx appartenenza mingħajr diversità u inklużjoni. Biex noħolqu dinja fejn in-nies jistgħu Iħossuhom f'Darhom, Ikunu fejn Ikunu irridu nieħdu passi konkreti biex nibnu post tax-xogħol fejn kulħadd iħossu milqugħ u l-vuċijiet kollha jiġi mismugħa.

L-Ugwaljanza bejn is-Sessi madwar id-Dinja ġewwa Airbnb

L-Ugwaljanza bejn is-Sessi madwar id-Dinja ġewwa Airbnb

2018

2017


L-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-Istati Uniti ġewwa Airbnb

L-Ugwaljanza bejn is-Sessi fl-Istati Uniti ġewwa Airbnb

2018

2017


Ir-Razza u l-Etniċità fl-Istati Uniti ġewwa Airbnb

Ir-Razza u l-Etniċità fl-Istati Uniti ġewwa Airbnb

It-tmexxija hija definita bħala xi ħadd li huwa ta' livell 11 jew ogħla, għandu mill-inqas rapport dirett wieħed, mhuwiex impjegat temporanju, kuntrattur jew jinsab fil-kumpanija biex jitgħallem.**
Tekniku tfisser it-timijiet tal-Inġinerija, tal-Prodott, tad-Disinn, tax-Xjenza tad-Dejta (Analiżi) u tat-Teknoloġija tal-Informazzjoni. Mhumiex inklużi Assistenti Eżekuttivi u Koordinaturi tat-Timijiet.**
L-inġinerija tinkludi lil kull persuna fi ħdan id-dipartiment tal-Inġinerija tagħna. Mhumiex inklużi Assistenti Eżekuttivi u Koordinaturi tat-Timijiet.**

Able@

Able@ huwa grupp għall-impjegati b'(diż)abbiltajiet varji li jidhru jew ma jidhrux, u dak kollu li hemm bejniethom, u huma wkoll alleati tagħna. Able@ imfassal biex itejjeb u jagħti s-setgħa lill-membri tiegħu filwaqt li jinvolvi ruħu fi sforzi biex iqajjem kuxjenza u jtejjeb l-akkomodazzjonijiet għall-ħtiġijiet uniċi tagħna.

AirPride@

AirPride@ tilħaq regolarment il-missjoni li żżomm lil Airbnb post mill-aqwa biex nies LGBTQ jaħdmu fiha. Aħna nippjanaw avvenimenti soċjali, sforzi volontarji ffukati fuq l-LGBTQ, u naħdmu biex nedukaw lil dawk kollha li jaħdmu magħna permezz ta' avvenimenti bħal Pride u bordijiet edukattivi interni.

Asians@

Asians@ huwa għaqda ta' Gruppi ta' Nies u Kultura Asjatika u tal-Gżejjer tal-Paċifiku (API) li jipprovdi spazju għal appoġġ u promozzjoni. Aħna naħdmu biex niżguraw li l-membri kollha jħossu sens ta' appartenenza ġewwa Airbnb, kemm fil-kumpanija u kif ukoll fil-komunità globali tagħna ta' Hosts u Klijenti.

Black@

Black@ jaħdem bi sħiħ sabiex jiżgura li l-membri kollha jgawdu minn sens ta' appartenenza ġewwa Airbnb. Aħna nipprovdu spazju sigur għal laqgħat għall-impjegati u l-alleati Suwed biex jiddiskutu d-diversità razzjali u etnika fil-programmi tar-reklutaġġ, taż-żamma tal-impjegati u tal-komunità ġewwa Airbnb.

Foreignairs@

Foreignairs@ jiċċelebra l-ambjenti differenti minn fejn ġejjin l-impjegati ta' Airbnb. Aħna nilqgħu l-immigranti u n-nies tal-lokal fil-komunità tal-impjegati tagħna biex jingħaqdu flimkien u jaqsmu esperjenzi, riżorsi, u perspettivi tassew globali ta' kif dak li jkun j/tista' jħossu/tħossa d-dar kullimkien.

Juntos@

Juntos podemos! Juntos@ jiċċelebra s-similaritajiet u d-diversità li l-kultura tagħna toffri. Aħna naħdmu bi sħiħ biex nedukaw, immexxu 'l quddiem u ngħinu il-komunitajiet Latini tagħna permezz ta' avvenimenti volontarji, fiestas, lekċers, u opportunitajiet għall-għajnuna.

Natives@

Natives@ inħoloq biex jagħti vuċi b'saħħitha lill-popli Indiġeni kollha, lin-Nattivi Amerikani, lill-membri tal-Ewwel Nazzjonijiet, lill-Inuit, u lill-Aboriġinali fil-komunità ta' Airbnb. Aħna nżommu l-kulturi tagħna ħajjin billi inqajmu kuxjenza u niċċeleberaw reċiprokament, filwaqt li nrawwmu sens ta' kburija f'dawk kollha li jaqsmu dan il-wirt.

Nerdettes@

Nerdettes@ huwa għan-nisa fl-inġinerija, ix-xjenza tad-dejta u l-ITX! Aħna norganizzaw laqgħat regolari biex naqsmu l-esperjenzi tagħna u ngħinu lil xulxin biex inneħħu l-ostakli sabiex kulħadd jirnexxi. Ingħaqad magħna fl-ikla tagħna li ta' kull xahar norganizzaw u introduċi lilek innifsek lill-komunità!

Parents@

Parents@ huwa grupp ta' appoġġ għall-impjegati li għandhom it-tfal u huwa ddedikat sabiex jibni kultura li hija sana għall-ġenituri u l-familji tagħhom. Aħna naqsmu r-riżorsi dwar il-kura tat-tfal, l-edukazzjoni, il-ħiliet bħala ġenitur, l-ivvjaġġar mat-tfal, kif tmur lura għax-xogħol wara li jkollok tarbija u iktar.

Tribe@

Tribe@ beda bħala grupp għal kull min hu interessat fil-ħajja u l-kultura Lhudija ġewwa Airbnb, u kiber sal-punt biex sar mezz biex kulħadd jaqsam il-kulturi reliġjużi u etniċi tiegħu mal-komunità tal-impjegati ta' Airbnb. Aħna niltaqgħu biex naqsmu riżorsi u esperjenzi flimkien, u biex niċċelebraw it-tragwardi u l-kisbiet!

Veterans@

Veterani@ jiċċelebra il-kontribuzzjonijiet u s-sagrifiċċji tal-veterani tas-servizz tal-Forzi Armati. Aħna nappoġġjaw il-kawżi tal-veterani minn ġewwa u fil-komunità globali, inklużi dawk tal-impjieg għall-veterani ma' Airbnb u tal-għajnuna għall-familji militari, membri tas-servizz b'diżabbiltà/midruba u veterani.

Women@

Il-grupp Women@ Airfinity huwa post sigur għan-nisa kollha ġewwa Airbnb u għal dawk li jgħinuhom. Aħna deċiżi li nżommu komunità miftuħa għad-diskussjonijiet dwar l-isfidi li jiffaċċjaw in-nisa fit-teknoloġija, l-opportunitajiet ta' mentorship waqt it-taħriġ u t-tmexxija ġewwa Airbnb.