Agħti donazzjoni lil Airbnb.org

Idħol f'Airbnb biex tagħti donazzjoni
Kemm jekk int Host kif ukoll jekk int klijent, faċli ħafna biex tagħti xi ħaġa lura.
M'għandekx kont ta' Airbnb?