Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  X'inhuma l-istandards u l-aspettattivi ta' Airbnb?

  Biex inżommu l-komunità tagħna sigura u fdata, ippubblikajna l-istandards u l-aspettattivi tagħna għall-hosts u l-vjaġġaturi kollha.

  Ħloqna dawn l-istandards skont il-konklużjonijiet tagħna wara li qattajna ħafna ħin nitkellmu mal-membri tal-komunità ta' Airbnb. Dawn l-istandards huma maħsuba biex jgħaqqdu flimkien il-politiki tagħna f'dokument wieħed li se jgħin lill-membri tal-komunità ta' Airbnb jifhmu aħjar x'għandhom jistennew mingħandna u x'nistennew aħna mingħandhom.

  Kif se jiġu nfurzati l-istandards?

  Kull deċiżjoni ta' nfurzar li tittieħed hija r-riżultat ta' xogħol bir-reqqa u bil-ħsieb tat-tim ta' esperti tagħna li qiegħed hemm biex jara li nieħdu d-deċiżjoni t-tajba. It-tweġiba tagħna għall-ksur ta' dawn il-politiki dejjem kienet u se tibqa' tkun proporzjonali għas-serjetà tal-kwistjoni. Aħna se nagħmlu l-almu tagħna biex naraw li fhimna ċ-ċirkostanzi ta' kull sitwazzjoni qabel naslu għal deċiżjoni ta' nfurzar imma fl-istess ħin ma tantx għandna għażla f'każ ta' ksur serju tal-politiki.

  X'nista' nagħmel jekk ma naqbilx ma' deċiżjoni?

  It-timijiet ta' infurzar tagħna huma magħmula minn professjonisti dedikati imma fl-aħħar mill-aħħar huma bnedmin ukoll. Għalhekk, f'ċertu każijiet rari, id-deċiżjonijiet ta' infurzar li jittieħdu jafu ma jkunux deċiżjonijiet tajba. Jekk ma taqbilx ma' deċiżjoni li nkunu għamilna, tista' tikkuntattjana u aħna nerġgħu nagħtu ħarsa bir-reqqa lejn id-deċiżjoni. It-tifsiriet tal-istandards u l-aspettattivi innifishom ma jistgħux jiġu riveduti.

  L-istandards se jinbidlu biż-żmien?

  Dejjem qed nitgħallmu u nikbru u l-istandards u l-aspettattivi se jevolvu maż-żmien. Ara li tkun qrajt sew l-istandards jekk ikollok xi mistoqsijiet dwar sitwazzjoni partikolari.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?
  Artikli relatati