Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti

  Żomm f'moħħok: Dal-artiklu ma jitkellimx dwar ċirkostanzi relatati mal-pandemija tal-coronavirus (COVID-19). Agħti ħarsa lejn l-artiklu dwar iċ-ċirkostanzi attenwanti għall-COVID-19 tagħna biex issir taf iktar dwar kif inkopru ċ-ċirkostanzi li għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19, b'mod speċjali dak kollu li mhux kopert għall-bookings li saru wara l-14 ta' Marzu 2020.

  Dil-politika tgħodd għaċ-checkins li jsiru minn dakinhar tad-19 ta' Jannar 2020 'il quddiem. Għaċ-checkins wara dik id-data, se tibda tgħodd il-politika aġġornata li tinsab hawn taħt.

  Tgħodd sad-19 ta' Jannar 2021

  Kif taħdem

  Jekk ikollok tikkanċella minħabba xi ċirkostanza mhux mistennija barra mill-kontroll tiegħek, aħna nistgħu nħallsuk lura jew naħfrulek il-penali tal-kanċellazzjoni. Hawn taħt se ssib lista ta' ċirkostanzi li jaqgħu taħt il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna. Qabel tikkanċella, ara li ċ-ċirkostanza tiegħek tinsab fil-lista t'hawn taħt u li tista' tagħtina l-provi meħtieġa.

  Importanti żżomm f'moħħok li l-kanċellazzjonijiet bla penali huma disponibbli biss għaċ-ċirkostanzi attenwanti li jseħħu qabel id-data taċ-checkin uffiċjali tal-booking tiegħek. Barra minn hekk, il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna ma tgħoddx għal bookings Luxe jew Luxury Retreats għax dawn il-bookings jaqgħu taħt politika oħra – il-Politika ta' Ħlas Lura tal-Klijenti Luxe.

  Ċirkostanzi li jeħtieġu prova dokumentata

  Mewt ta' host, cohost jew klijent, ta' persuna li qed tivvjaġġa mal-klijent, tal-eqreb membri tal-familja jew ta' persuna li tieħu ħsieb lill-klijent. Inti se tintalab tagħti wieħed minn dawn id-dokumenti:

  • Ċertifikat tal-mewt
  • Avviż tal-Mewt
  • Artiklu tal-aħbarijiet li jsemmi lill-mejjet
  • Rapport tal-pulizija

  Mard serju jew korriment mhux mistenni li jolqot host jew lil wieħed mill-vjaġġaturi. Se tintalab tagħti dikjarazzjoni minn tabib li tikkonferma li l-persuna ma tistax tilqa' n-nies jew tivvjaġġa minħabba mard jew korriment serju mhux mistenni. Id-dikjarazzjoni għandha tkun datata wkoll b'data wara li jkun sar il-booking u għandha taslilna fi żmien 14-il jum mill-kanċellazzjoni. Bħalissa, il-kundizzjonijiet li diġà kellu l-utent u li diġà kien jaf bihom ma jaqgħux taħt il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna.

  Obbligazzjonijiet imposti mill-gvern bħad-dmir li wieħed iservi f'ġurija, restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, sejħiet mill-qorti u skjeramenti militari. Se tintalab tipprovdi kopja tal-avviż uffiċjali datat wara li tkun għamilt il-booking, inkluż l-isem tal-persuna li lilha nħareġ l-avviż.

  Ħsara lill-propjetà, manutenzjoni u problemi bil-kumditajiet fil-listing ta' Airbnb li jagħmluha perikoluża li tilqa' lill-klijenti jew li ma jħallux lill-klijenti jaċċessaw kumditajiet bażiċi bħall-ilma ġieri. Dawn ma jinkludux rinnovazzjonijiet ippjanati. Se tintalab tipprovdi d-dokumenti kollha li ġejjin:

  • Prova li l-kwistjoni qed tissewwa
  • Stima ta' meta se tissewwa
  • Fattura għat-tiswijiet li qed isiru
  • Ritratti tal-ħsara

  Tfixkil fit-trasport li jagħmilha impossibbli li tivvjaġġa lejn id-destinazzjoni tiegħek, inklużi toroq magħluqin u kanċellazzjonijiet ta' titjiriet fejn m'għandek l-ebda mod ieħor kif tivvjaġġa. Dan jinkludi l-għeluq u l-kanċellazzjonijiet ikkawżati minn diżastri naturali, bħal terremoti jew maltempati kbar. Se tintalab tagħti avviż tal-għeluq tat-triq, jew provi mil-linja tal-ajru li t-titjira ġiet ikkanċellata u provi oħra li jikkonfermaw li mhuwiex possibbli li tivvjaġġa lejn id-destinazzjoni tiegħek.

  Kanċellazzjonijiet ta' ferroviji, xarabankijiet jew laneċ fejn ma kellek l-ebda l-opportunità li tagħmel vjaġġ ieħor dakinhar stess. Se tintalab tagħti provi ċari li juru li l-operatur tas-servizz tat-trasport ma kienx qed jopera dakinhar, bħal ritratt tal-iskrin tal-websajt tal-kumpanija jew link għal dikjarazzjoni uffiċjali mill-operatur tas-servizz tat-trasport.

  Ċirkostanzi li jeħtieġu reviżjoni speċjali

  M'hemm l-ebda dokumentazzjoni meħtieġa għal dawn iċ-ċirkostanzi, iżda t-tim speċjalizzat tagħna se jirrevedi kull każ biex jikkonferma li ntlaqatt direttament.

  Bookings ta' Open Homes li ġew ikkanċellati. Iktar informazzjoni dwar Open Homes.

  Diżastri naturali, attività terroristika u inkwiet ċivili/politiku li ma jħallux lill-klijent jivvjaġġa lejn jew mid-destinazzjoni jew li jagħmluha perikoluża li tilqa' lill-klijenti.

  Mard epidemiku li jaffettwa reġjun jew grupp sħiħ ta' nies f'daqqa. Dan ma jinkludix mard li diġà jkun marbut ma' żona—pereżempju, il-malarja fit-Tajlandja jew id-deni tad-dengue fil-Hawaii. Kull aġġornament fil-politika tagħna li għandu x'jaqsam ma' tifqigħa ta' marda u l-mod kif taħdem il-politika tagħna f'tali każijiet se jsir skont l-avviżi mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-awtoritajiet lokali.

   Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar imposti minn gvern, aġenzija tal-forzi tal-ordni jew mill-militar li jillimitaw l-ivvjaġġar lejn jew mill-post tal-listing jew tal-esperjenza.

   Avviżi fuq riskji għas-sigurtà maħruġa għall-post fejn jinsab il-listing, il-post tal-esperjenza jew il-post minn fejn il-klijent se jibda l-vjaġġ tiegħu.

   Nuqqas ta' servizzi essenzjali li jaffettwa l-post fejn jinsab il-listing jew il-post tal-esperjenza.

   Bidliet fir-rekwiżiti tal-viżas jew tal-passaporti li jagħmluha impossibbli li wieħed jivvjaġġa lejn id-destinazzjoni. Dawn ma jinkludux dokumenti tal-ivvjaġġar mitlufa jew skaduti.

   Xi jmissek tagħmel

   Jekk tikkonferma li ċ-ċirkostanza tiegħek tissodisfa r-rekwiżiti t'hawn fuq, l-ewwel ikkanċella l-booking tad-djar jew tal-Esperjenza ta' Airbnb tiegħek. Jekk il-booking tiegħek jaqa' taħt ċirkustanza attenwanti rikonoxxuta, se tiġi avżat/a li l-booking tiegħek jikkwalifika għal kanċellazzjoni mingħajr penali, u se tirċievi l-ħlas kollu lura jekk inti klijent.

   Jekk il-booking tiegħek ma jikkwalifikax awtomatikament, kompli bil-proċess ta' kanċellazzjoni tal-booking tiegħek u mbagħad ikkuntattjana biex tressaq talba. Aħna se ngħinuk fil-passi li jmiss, li se jinkludu li tippreżenta l-provi meħtieġa u li tistenna sakemm it-tim tagħna jirrevedi l-każ tiegħek. It-talbiet għandhom jintbagħtu fi żmien 14-il jum mill-kanċellazzjoni.

   Żomm f'moħħok: Il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti t'hawn taħt tgħodd għaċ-checkins kollha li jsiru mill-20 ta' Jannar 2021 'il quddiem. Għaċ-checkins kollha li jsiru qabel l-20 ta' Jannar 2021 se tibqa' tgħodd il-Politika t'hawn fuq li qed tintuża bħalissa. Dil-Politika xorta se tibqa' tgħodd għal dak kollu li għandu x'jaqsam mal-COVID-19 u l-maġġor parti taċ-ċirkostanzi li għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19 se jkomplu jiġu esklużi, anke wara l-20 ta' Jannar 2021 meta tidħol fis-seħħ il-Politika l-ġdida.

   Il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti

   Tibda tgħodd mill-20 ta' Jannar 2021

   Ħarsa ġenerali

   Dil-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tispjega kif jaħdmu l-kanċellazzjonijiet meta jseħħu avvenimenti mhux mistennija barra mill-kontroll tiegħek wara li tibbukkja u li minħabba fihom ma tkunx tista', jew tisfalek illegali, li tagħmel użu mill-booking tiegħek. Dil-Politika tgħodd kemm għal bookings tal-akkomodazzjonijiet kif ukoll tal-Esperjenzi.

   Meta dil-Politika tagħti lok għall-kanċellazzjoni, din se tikkontrolla u titqies qabel il-politika ta' kanċellazzjoni oriġinali tal-booking. Il-klijenti milquta minn avveniment li jaqa' taħt dil-Politika jistgħu jikkanċellaw il-booking tagħhom u, skont iċ-ċirkostanzi, jitħallsu lura fi flus, fi kreditu tal-ivvjaġġar jew b'xi metodu ieħor. Il-hosts milquta minn avveniment li jaqa' taħt dil-Politika jistgħu jikkanċellaw mingħajr ebda konsegwenzi imma, skont iċ-ċirkostanzi, il-kalendarji tagħhom jafu jiġu imblukkati tul id-dati tal-booking li ġie kkanċellat.

   Liema avvenimenti jaqgħu taħt dil-politika

   Dil-Politika tuża l-kelma "Avveniment" li tirreferi għal xi sitwazzjoni minn dawn li ġejjin li sseħħ wara l-booking li ma kinetx mistennija fil-ħin li fih sar il-booking u li ma tħallix jew qed tqiegħed ostaklu legali biex dal-booking ikun jista' jseħħ.

   Bidliet fir-rekwiżiti tal-ivvjaġġar imposti mill-gvernijiet. Bidliet mhux mistennija magħmula minn xi aġenzija tal-gvern fejn jidħlu r-rekwiżiti tal-viżas u tal-passaporti u li minħabba fihom wieħed ma jkunx jista' jivvjaġġa lejn id-destinazzjoni. Dawn ma jinkludux dokumenti tal-ivvjaġġar skaduti jew mitlufa jew ċirkostanzi personali li minħabba fihom il-klijent ma jkollux awtorizzazzjoni biex jivvjaġġa.

   Emerġenzi u pandemiji dikjarati. Emerġenzi lokali jew nazzjonali, epidemiji, pandemiji u emerġenzi tas-saħħa pubblika ddikkjarati mill-gvernijiet. Dawn ma jinkludux mard li huwa endemiku jew li normalment issibu f'żona partikolari—bħal pereżempju l-malarja ġewwa t-Tajlandja jew id-deni dengue ġewwa l-Hawaii.

   Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar imposti mill-gvernijiet. Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar imposti minn xi aġenzija tal-gvern li jwaqqfuk jew ma jħallukx tivvjaġġa lejn, toqgħod ġewwa jew tmur lura f'pajjiżek mill-post fejn jinsab il-Listing. Dawn ma jinkludux avviżi li m'intix obbligat timxi magħhom jew linji gwida oħra bħalhom maħruġin mill-gvern.

   Azzjonijiet militari jew ġlied ieħor. Atti ta' gwerra, ġlied, invażjonijiet, gwerer ċivili, terroriżmu, splużjonijiet, bombi, ribelljonijiet, irvelli, insurrezzjonijiet, diżordni ċivili u nkwiet ċivili.

   Diżastri naturali. Diżastri naturali, ħsarat ikkawżati mill-elementi tan-natura, qtugħ serju tas-servizzi essenzjali bħall-elettriku u l-ilma, żbroffi ta' vulkani, tsunamis u avvenimenti severi u mhux normali oħra relatati mat-temp. Dawn ma jinkludux kundizzjonijiet klimatiċi jew naturali li huma komuni biżżejjed li wieħed jista' jistennihom f'dak il-post—bħal pereżempju l-uragani tul l-istaġun tal-uragani ġewwa Florida.

   X'ma jaqax taħt il-politika

   Kull sitwazzjoni oħra. Dil-Politika tista' tintuża biss biex tikkanċella minħabba l-Avvenimenti msemmijin hawn fuq. Kull sitwazzjoni oħra hija eskluża. Eżempji ta' sitwazzjonijiet fejn ma tistax tikkanċella taħt dil-Politika: mard jew korrimenti mhux mistennija; obbligi imposti mill-gvern bħad-dmir li wieħed jaqdi f'ġurija, sejħiet mill-qorti jew skjeramenti militari; avviżi dwar l-ivvjaġġar jew linji gwida oħra maħruġa mill-gvernijiet (ħlief fil-każ ta' projbizzjoni fuq l-ivvjaġġar); kanċellazzjonijiet jew bidliet fid-dati ta' avvenimenti li kienu l-iskop wara l-booking u tfixkil fis-servizz tat-trasport li m'għandhomx x'jaqsmu ma' Avveniment li jaqa' taħt dil-politika bħal toroq magħluqin u kanċellazzjonijiet ta' titjiriet, ferroviji, xarabankijiet u laneċ. Jekk tikkanċella booking f'wieħed minn dal-każijiet, is-somma mħallsa lura se tinħadem skont il-politika ta' kanċellazzjoni tal-booking li qed tikkanċella.

   X'għandu jkun il-pass li jmiss

   Jekk navżawk jew nippubblikaw xi informazzjoni li biha nikkonfermaw li dil-Politika tgħodd għall-booking tiegħek, jekk jogħġbok imxi mal-istruzzjonijiet ta' kanċellazzjoni li nagħtuk. Meta navżawk jew nippubblikaw xi informazzjoni dwar kif dil-Politika tgħodd fil-każ tiegħek, suppost li meta tmur fil-paġna Vjaġġi tiegħek se tara l-għażla li tikkanċella taħt dil-Politika u tista' tikkanċella l-booking minn hemm. Jekk temmen li dil-Politika tgħodd għall-booking tiegħek imma m'avżajnikx u ma ppubblikajna ebda informazzjoni dwar l-Avveniment, jekk jogħġbok ikkuntattjana biex tikkanċella l-booking tiegħek. Hu x'inhu l-każ, għandek tkun lest/a biex tagħti l-provi li juri kif int jew il-booking tiegħek intlaqattu mill-Avveniment.

   Jekk għandek xi mistqosijiet jekk jogħġbok ikkuntattjana.

   Affarijiet oħra li għandek tkun taf

   Dil-politika tgħodd għall-bookings kollha li għandhom id-data taċ-checkin tagħhom dakinhar jew wara d-data li fiha tibda tgħodd dil-politika. Dil-Politika ma tgħoddx għal bookings Luxe għax dawn il-bookings jaqgħu taħt politika oħra – il-Politika ta' Ħlas Lura tal-Klijenti Luxe.

   Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?
   Artikli relatati