Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Aġġornament dwar COVID-19
  Biex issib l-għażliet tal-kanċellazzjoni u tal-ħlas lura, agħżel booking mill-paġna Vjaġġi. Il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna tgħodd biss għal ċerti bookings. Jekk id-data taċ-checkin tiegħek hija wara l-15 ta' Awwissu, erġa' ċċekkja hawnhekk fil-15 ta' Lulju 2020 għall-aħħar aġġornamenti.

  X'jiġri jekk ikolli bżonn nikkanċella minħabba emerġenza jew ċirkustanza inevitabbli?

  Jekk jogħġbok żomm f'moħħok: Dan l-artiklu ma jitkellimx dwar ċirkostanzi relatati mal-pandemija tal-coronavirus (COVID-19). Agħti ħarsa lejn l-artiklu tagħna dwar iċ-ċirkostanzi attenwanti għal COVID-19 biex issir taf aktar dwar il-kopertura taċ-ċirkostanzi relatati mal-COVID-19, b'mod partikolari dwar il-limitazzjonijiet tal-kopertura għall-bookings li saru wara l-14 ta' Marzu 2020.

  Kif taħdem

  Jekk ikollok tikkanċella minħabba xi ċirkostanza mhux mistennija barra mill-kontroll tiegħek, aħna nistgħu nħallsuk lura jew naħfrulek il-penali tal-kanċellazzjoni. Hawn taħt hawn lista ta' ċirkostanzi li jaqgħu taħt il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna. Qabel tikkanċella, ara li ċ-ċirkostanza tiegħek tinsab fil-lista t'hawn taħt u li tista' tagħtina d-dokumentazzjoni meħtieġa.

  Importanti żżomm f'moħħok li l-kanċellazzjonijiet bla penali huma disponibbli biss għaċ-ċirkostanzi attenwanti li jseħħu qabel id-data taċ-checkin uffiċjali tal-booking tiegħek. Barra minn hekk, il-Politika taċ-Ċirkostanzi Attenwanti tagħna ma tgħoddx għal bookings Luxe jew Luxury Retreats għax dawn il-bookings jaqgħu taħt politika oħra tal-Politika ta' Ħlas Lura tal-Klijenti Luxe.

  Ċirkustanzi li jeħtieġu dokumentazzjoni

  Mewt ta' host, cohost jew klijent, ta' persuna li qed tivvjaġġa mal-klijent, ta' membru tal-familja immedjata jew ta' persuna li tieħu ħsieb lill-klijent. Inti se tintalab tipprovdi wieħed minn dawn id-dokumenti:

  • Ċertifikat tal-mewt
  • Obitwarju
  • Artiklu tal-aħbarijiet li jsemmi lill-mejjet
  • Rapport tal-pulizija

  Mard serju jew korriment mhux mistenni li jolqot host jew lil wieħed mill-vjaġġaturi. Inti se tintalab tipprovdi dikjarazzjoni minn tabib li tikkonferma li l-persuna ma tistax tospita jew tivvjaġġa minħabba mard jew korriment serju mhux mistenni. Id-dikjarazzjoni għandha tkun datata wkoll b'data wara li jkun sar il-booking u għandha taslilna fi żmien 14-il jum mill-kanċellazzjoni. Bħalissa, il-kundizzjonijiet li diġà jeżistu u li l-utent kien jaf bihom meta sar il-booking ma jaqgħux taħt il-Politika taċ-Ċirkustanzi Attenwanti tagħna.

  Obbligazzjonijiet imposti mill-gvern inkluż dmir ta' ġurija, restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar, dehra fil-qorti u skjerament militari. Inti se tintalab tipprovdi kopja tal-avviż uffiċjali datat wara li tkun għamilt il-booking, inkluż l-isem tal-persuna li lejn min hu indirizzat l-avviż.

  Ħsara lill-propjetà, manutenzjoni u problemi bil-kumditajiet fil-listing ta' Airbnb li jagħmluha perikoluża li tospita lill-klijenti jew li ma jħallux lill-klijenti jaċċessaw kumditajiet bażiċi bħall-ilma ġieri. Dawn ma jinkludux rinnovazzjonijiet ippjanati. Inti tintalab tipprovdi d-dokumenti kollha li ġejjin:

  • Prova li l-kwistjoni qed tissewwa
  • Stima ta' meta se tissewwa
  • Fattura għat-tiswijiet li qed isiru
  • Ritratti tal-ħsara

  Tfixkil ta' trasport li jagħmluha impossibbli li tivvjaġġa lejn id-destinazzjoni tiegħek, inkluż l-għeluq ta' toroq u kanċellazzjonijiet ta' titjiriet fejn m'hemm l-ebda metodu alternattiv ta' vvjaġġar. Dawn jinkludi l-għeluq u l-kanċellazzjonijiet ikkawżati minn diżastri naturali, bħal terremoti jew maltempati severi. Inti se tintalab tipprovdi avviż tal-għeluq tat-triq, jew provi mil-linja tal-ajru li t-titjira ġiet ikkanċellata u provi oħra li jikkonfermaw li mhuwiex possibbli li tivvjaġġa lejn id-destinazzjoni tiegħek.

  Kanċellazzjonijiet ta' ferroviji, xarabanks jew laneċ fejn l-ebda vjaġġ alternattiv ma kien disponibbli fl-istess jum. Inti se tintalab tipprovdi provi li juru b'mod ċar li t-trasportatur ma kienx qed jopera dakinhar, bħal ritratt tal-websajt tal-kumpanija jew link għal dikjarazzjoni uffiċjali mit-trasportatur.

  Ċirkostanzi li jeħtieġu reviżjoni speċjali

  M'hemm l-ebda dokumentazzjoni meħtieġa għal dawn iċ-ċirkostanzi, iżda t-tim speċjalizzat tagħna se jirrevedi kull każ biex jikkonferma li inti affettwat direttament.

  Bookings ta' Open Homes li ġew ikkanċellati. Aktar tagħrif dwar Open Homes.

  Diżastri naturali, attività terroristika, u inkwiet ċivili/politiku li jfixklu lill-klijent milli jivvjaġġa lejn jew mid-destinazzjoni, jew li jagħmluha perikoluża li tilqa' lill-klijenti.

  Mard epidemiku jew mard li jaffettwa reġjun jew grupp sħiħ ta' nies f'daqqa. Dan ma jinkludix mard eżistenti li huwa marbut ma' żona—pereżempju, il-malarja fit-Tajlandja jew id-deni tad-dengue fil-Hawaii. Kull aġġornament fil-politika tagħna rigward it-tifqigħa ta' marda u l-ambitu tal-applikazzjoni tal-politika se jsir skont l-avviżi mill-Organizzazzjoni Dinjija tas-Saħħa u l-awtoritajiet lokali.

   Restrizzjonijiet fuq l-ivvjaġġar imposti minn gvern, aġenzija tal-infurzar tal-liġi jew militari li jillimitaw l-ivvjaġġar lejn jew mill-post tal-listing jew tal-esperjenza.

   Avviżi fuq riskji għas-sikurezza u s-sigurtà maħruġa għall-post fejn jinsab il-listing, il-post tal-esperjenza jew il-post minn fejn se jibda l-vjaġġ il-klijent.

   Nuqqas ta' servizzi essenzjali li jaffettwa l-post fejn jinsab il-listing jew il-post tal-esperjenza.

   Bidliet fir-rekwiżiti tal-viża jew tal-passaport li jagħmluha impossibbli li wieħed jivvjaġġa lejn id-destinazzjoni. Dawn ma jinkludux dokumenti tal-ivvjaġġar mitlufa jew skaduti.

   Xi jmissek tagħmel

   Jekk tikkonferma li ċ-ċirkostanza tiegħek tissodisfa r-rekwiżiti t'hawn fuq, l-ewwel ikkanċella l-booking tad-djar jew tal-Esperjenza ta' Airbnb tiegħek. Jekk il-booking tiegħek jaqa' taħt ċirkustanza attenwanti aċċettata, se navżawk li l-booking tiegħek jikkwalifika għal kanċellazzjoni mingħajr penali u se tirċievi l-ħlas kollu lura jekk inti klijent.

   Jekk il-booking tiegħek ma jikkwalifikax awtomatikament, kompli bil-proċess ta' kanċellazzjoni tal-booking tiegħek u mbagħad ikkuntattjana biex tressaq talba. Aħna se ngħinuk fil-passi li jmiss, li se jinkludu li tippreżenta l-provi meħtieġa u li tistenna sakemm it-tim tagħna jirrevedi l-każ tiegħek. It-talbiet għandhom jintbagħtu fi żmien 14-il jum mill-kanċellazzjoni.

   Artikli relatati
   Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

   Idħol biex tikseb għajnuna personalizzata

   Ikseb l-għajnuna bil-bookings u bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
   Irreġistra