Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  X'inhu annimal ta' assistenza?

  F'Airbnb, annimal ta' assistenza jinkludi kwalunkwe wieħed mit-termini li ġejjin:

  Annimal tas-Servizz: Kelb li jkun imħarreġ individwalment biex jagħmel xogħol jew iwettaq kompiti għall-benefiċċju ta' individwu b'diżabbiltà, inkluż diżabbiltà fiżika, sensorja, psikjatrika, intellettwali jew mentali. Dawn l-annimali xi kultant jissejħu klieb "tan-nies neqsin mid-dawl", annimali ta' għajnuna, annimali tas-servizz, jew annimali ta' appoġġ. Eżempji ta' kompiti li annimal tas-servizz jista' jwettaq jinkludu, iżda mhumiex limitati għal:

  • Għajnuna lil individwi li huma neqsin mid-dawl jew li għandhom vista baxxa għan-navigazzjoni u kompiti oħra
  • Twissija lil individwi li huma neqsin mis-smigħ jew ibatu mis-smigħ għall-preżenza ta' persuni jew ħsejjes
  • Li jipprovdu protezzjoni mhux vjolenti jew xogħol ta' sokkors
  • Imbuttar ta' siġġu tar-roti
  • Għajnuna lil individwu waqt attakk
  • Twissija lil individwi għall-preżenza ta' allerġeni
  • L-irkuprar ta' oġġetti bħall-mediċina jew telefown
  • Provvista ta' appoġġ fiżiku u assistenza b'bilanċ u stabbiltà lil individwi b'diżabbiltajiet ta' mobbiltà
  • Għajnuna lil persuni b'diżabbiltajiet psikjatriċi u newroloġiċi billi jipprevjeni jew jinterrompi mġiba impulsiva jew distruttiva

  Annimal ta' Appoġġ Emozzjonali: Airbnb jiddefinixxi annimali ta' assistenza biex jinkludu Annimali ta' Appoġġ Emozzjonali. Dawn huma annimali li jintużaw bħala parti minn trattament mediku u/jew terapija biex jassistu fil-ħidmiet funzjonali ta' kuljum tal-individwu, iżda mhumiex limitati għal tip speċifiku ta' annimal u mhumiex meħtieġa li jiġu mħarrġa biex jassistu individwu f'kompitu partikolari. Dawn l-annimali xi kultant jissejħu annimali ta' wens jew annimali ta' terapija.

  Il-hosts huma meħtieġa jaċċettaw annimali ta' assitenza?

  Ġeneralment, iva, sakemm ma jkunx hemm theddida għas-saħħa jew għas-sikurezza (ara hawn taħt). F'Airbnb, aħna nirrikonoxxu li l-annimali ta' assistenza mhumiex l-istess bħall-annimali domestiċi u jaqdu funzjoni kruċjali għal sidhom. Kif iddikjarat fil-Politika ta' Nondiskriminazzjoni tagħna, il-hosts huma mistennija jakkomodaw b'mod raġonevoli l-bookings fejn annimal ta' assistenza jista' jkun preżenti, anke jekk ir-regoli tal-listing/tad-dar tagħhom jiddikjaraw "l-ebda annimal domestiku".

  Meta jista' host jitlob lil klijent sabiex ineħħi annimal tas-servizz?

  Host jista' jitlob lill-klijent biex ineħħi annimal tas-servizz jekk:

  1. L-annimal ikun bla kontroll u min jieħu ħsieb l-annimal ma jiħux azzjoni effettiva biex jikkontrollah
  2. L-annimal m'huwiex mgħallem biex iħammeġ barra d-dar jew f'post speċifiku

  Fi kwalunkwe każ minn dawn, il-host xorta jrid jagħti lill-klijent l-opportunità li juża l-bini mingħajr l-annimal jekk il-klijent jagħżel hekk. Innota li minħabba r-rwol tagħhom li jipprovdu servizz jew appoġġ emozzjonali, l-annimali tal-assistenza m'għandhomx jitħallew waħedhom fil-listing.

  Il-klijenti għandhom jgħarrfu lill-host dwar il-preżenza ta' annimal tal-assistenza qabel ma jibbukkjaw?

  Le. Filwaqt li l-klijenti mhumiex meħtieġa li jgħarrfu lil host dwar il-preżenza ta' annimal tal-assistenza qabel ma jibbukkjaw, aħna dejjem ninkoraġġixxu komunikazzjoni trasparenti biex niżguraw esperjenza bla xkiel għal kulħadd.

  Nista' nitlob biex iħallsu tariffa addizzjonali, jew inżid it-tariffa tat-tindif, biex nakkomoda l-annimal ta' assistenza?

  Le, skont il-Politika ta' Nondiskriminazzjoni ta' Airbnb, il-hosts ma jistgħux jitolbu tariffi addizzjonali lil klijenti b'annimal ta' assistenza.

  Nista' nitlob dokumentazzjoni għal annimal ta' assistenza?

  Airbnb ma teħtieġx dokumentazzjoni meta tivvjaġġa b'annimal ta' assistenza. Fl-Istati Uniti, il-klijenti mhumiex meħtieġa jipprovdu dokumentazzjoni għal annimal tas-servizz u ma hemm l-ebda proċess ta' ċertifikazzjoni rikonoxxut legalment għall-annimali tas-servizz. Fejn klijent jindika li hu/hi għandu/għandha annimal tas-servizz, il-host jista' jsaqsi:

  1. Jekk l-annimal ta' assistenza huwiex meħtieġ minħabba diżabilità
  2. X'xogħol jew kompitu l-annimal ġie mħarreġ biex jagħmel

  Jekk qed tivvjaġġa barra mill-Istati Uniti, jekk jogħġbok kun af li r-rekwiżiti jistgħu jvarjaw. Airbnb tirrikonoxxi li xi ġurisdizzjonijiet jistgħu jeħtieġu projbizzjonijiet fuq l-annimali kollha, inklużi l-annimali ta' assistenza, u aħna ma rridux li l-hosts jiksru l-liġijiet lokali jew jieħdu azzjonijiet li jistgħu jissoġġettawhom għal responsabbiltà legali.

  Il-host jista' jitlob kumpens addizzjonali jekk l-annimal jagħmel ħsara lil-listing iktar minn dawk li hu tkagħbir normali?

  Iva, bl-istess mod li l-host għandu d-dritt li jżomm parti mid-depożitu ta' garanzija jew id-depożitu kollu ta' klijent biex jikkumpensa għal danni kkawżat mill-klijent. Għalkemm huwa raġonevoli li host jistenna li annimal ta' assistenza jkun imħarreġ sew u ma jikkawża l-ebda ħsara, il-Garanzija tal-Host u d-depożitu ta' sigurtà huma xorta għad-dispożizzjoni tal-host f'każ rari li jseħħ inċident.

  X'jiġri jekk ikolli tħassib dwar is-saħħa jew is-sikurezza relatata mal-annimali ta' assistenza?

  Huwa importanti li tkun konxju tal-fatt li l-annimal ta' assistenza, kemm jekk annimal tas-servizz jew annimal ta' appoġġ emozzjonali, għandu rwol importanti fl-abbiltà tal-klijent tiegħek biex jivvjaġġa. Madankollu, jekk il-listing tiegħek jinkludi spazju maqsum ma' oħrajn u annimal ta' assistenza joħloq periklu għas-saħħa jew għas-sikurezza tiegħek jew ta' oħrajn (eż. allerġiji u annimali domestiċi li ma jistgħux jaqsmu l-ispazju ma' annimali oħra minħabba tħassib dwar is-sikurezza), mhux se nkunu neħtieġu li tospita lill-klijenti bl-annimal ta' assistenza. Jekk jogħġbok kun ċar u edukat meta tikkomunika mal-klijenti dwar dan. Nissuġġerixxu wkoll li tinkludi informazzjoni dwar kwalunkwe allerġija jew tħassib dwar is-sikurezza rigward l-annimali domestiċi tiegħek fi spazju maqsum ma' oħrajn fid-deskrizzjoni tal-listing tiegħek sabiex tinforma aħjar lil klijenti prospettivi.

  Jien ġejt irrifjutat booking għax għandi annimal ta' assistenza. X'nagħmel issa?

  Airbnb tieħu r-rapporti fuq diskriminazzjoni fil-komunità tagħna bis-serjetà ħafna.

  Jekk temmen li esperjenzajt diskriminazzjoni fuq il-pjattaforma tagħna, jekk jogħġbok ibgħat rapport permezz ta' din il-formola. Jekk jogħġbok ipprovdi dettalji speċifiċi u identifika l-persuna li int temmen li kisret il-Politika tan-Nondiskriminazzjoni tagħna. Tista' wkoll timmarka messaġġi jew kontenut ieħor li temmen li jikser il-politika tagħna. Aktar informazzjoni tinsab hawn.

  Aħna se ninvestigaw is-sitwazzjoni u nistgħu nikkuntattjawk mill-ġdid għal aktar dokumentazzjoni. Aħna se noffru wkoll appoġġ personalizzat u prattiku għall-booking biex niżguraw li ssib post fejn toqgħod.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?