Aqbeż għall-kontenut
  Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Bħala host, x'għandi nkun naf dwar id-depożiti ta' sigurtà?

  Tista' titlob depożitu ta' sigurtà għal-listing tiegħek. Airbnb tista' titlob wieħed ukoll meta nemmnu li se jgħin biex tipproteġi lill-hosts. Dan japplika biss għal persentaġġ żgħir ta' bookings.

  Depożiti ta' sigurtà mitlub mill-hosts

  Dejjem għandek l-għażla li titlob depożitu ta' sigurtà inti stess. Jekk tagħmel hek, inti tiddeċiedi wkoll l-ammont ta' depożitu ta' sigurtà.

  Għad-depożiti ta' sigurtà meħtieġa mill-hosts, il-klijenti ma jħallsux id-depożitu meta jagħmlu l-booking. Dawn jittieħdu biss jekk inti tagħmel talba permezz taċ-Ċentru ta' Riżoluzzjoni tagħna.

  Tgħallem kif iżżid depożitu ta' sigurtà.

  Depożiti ta' sigurtà mitluba minn Airbnb

  Aħna dejjem infittxu modi biex niżguraw li l-komunità ta' hosts u klijenti tagħna jkollha esperjenzi tajbin ħafna fuq Airbnb. Huwa għalhekk li nistgħu minn rajna nitolbu depożitu ta' garanzija għal għadd żgħir ta' bookings— anke jekk ma teħtieġx wieħed. Dan huwa bbażat fuq affarijiet bħall-ħin ta' booking jew il-karatteristiċi tal-listing.

  Kif jaħdem

  Il-klijenti se jintwerew l-ammont ta' depożitu ta' sigurtà meħtieġ mill-Airbnb meta jkunu qed jagħmlu l-booking. Aħna nikkalkulaw l-ammont tad-depożitu ta' sigurtà bħala 60% tar-rata ta' kull lejl tal-listing (dan l-ammont jinbidel għal żjarat itwal). Hemm limitu ta' $1,000 USD għal depożiti ta' sigurtà meħtieġa minn Airbnb.

  Jekk teħtieġ depożitu ta' sigurtà għal-listing tiegħek u aħna naħsbu wkoll li huwa meħtieġ wieħed għal booking partikolari, jintuża l-ammont li tkun iffissajt int. Jekk l-ammont li tkun iffissajt ikun ta' $0, allura jintuża l-ammont ta' depożitu ta' sigurtà ddeterminat minn Airbnb.

  Jumejn qabel ma tibda ż-żjara, titqiegħed awtorizzazzjoni għall-ammont ta' depożitu ta' sigurtà fuq il-metodu ta' pagament tal-klijent. Jekk jirriżulta li ma nistgħux nawtorizzaw l-ammont tad-depożitu ta' sigurtà, il-klijent se jiġi avżat b'email u jkollu 12-il siegħa biex jipprovdi metodu ieħor ta' ħlas.

  Jekk il-klijent ma jirrispondix, jew jekk il-metodu l-ieħor ta' ħlas ma jaħdimx, il-booking se jitħassar minn Airbnb u l-klijent jirċievi l-flus kollha lura. Jekk klijent jikkanċella għal raġunijiet mhux relatati ma' depożitu ta' sigurtà, tirċievi ħlas skont il-politika ta' kanċellazzjoni tiegħek.

  Iktar informazzjoni

  Ġbir ta' depożitu ta' sigurtà

  Il-proċess ta' talbiet jaħdem l-istess kemm għad-depożiti ta' sigurtà meħtieġa mill-host kif ukoll dawk meħtieġa minn Airbnb. Dan mhux se jseħħ awtomatikament. Jeħtieġ li tirrapporta t-talba inti stess u tibgħatha fiċ-Ċentru tar-Riżoluzzjoni tagħna fi żmien 14-il jum miċ-check-out jew qabel ma klijent ġdid jagħmel iċ-check-in. Sir af iktar dwar kif tagħmel talba għal depożitu ta' sigurtà.

  Immaniġġjar tal-pagament

  Id-depożiti ta' sigurtà għandhom ikunu mmaniġġjati permezz tal-websajt ta' Airbnb. Ma jistgħux jiġu mmaniġġjati fi flus kontanti jew permezz ta' kwalunkwe metodu ieħor ta' pagament barra mis-sit minħabba li dan huwa ksur tat- termini tagħna.

  Garanzija tal-Host

  Airbnb ma teħtieġx depożitu ta' sigurtà għall-bookings kollha. Jekk xi ħaġa tmur ħażin u ma kien hemm l-ebda depożitu ta' sigurtà, il-hosts xorta jkunu koperti mill-Garanzija għall-Hosts tagħna. It-talbiet kollha huma soġġetti għat-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Garanzija għall-Hosts tagħna.

  Sir af iktar dwar kif Airbnb tieħu ħsieb id-depożiti tas- sigurtà.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?