Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Iċ-Ċina kontinentali: Ċirkostanzi attenwanti għall-COVID-19

  Aġġornat fil-25 ta' Ġunju 2020

  Dal-artiklu jispjega r-rekwiżiti u x'jaqa' taħt il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti tagħna bħala kanċellazzjonijiet għall-bookings ta' żjarat u Esperjenzi ta' Airbnb li saru mill-klijenti li ġejjin miċ-Ċina kontinentali milquta mill-COVID-19. Jekk booking ikun diġà beda (iċ-checkin ikun sar), din iċ-ċirkostanza attenwanti ma tibqax tgħodd. Għal kwalunkwe booking ħlief għal bookings miċ-Ċina kontinentali għal vjaġġi ġewwa ċ-Ċina kontinentali stess, aqra l-artiklu ġenerali dwar iċ-ċirkostanzi attenwanti tal-COVID-19 tagħna għad-dettalji ta' x'inhu kopert. Sabiex tikkanċella taħt dil-politika, se nitolbuk tagħti prova dokumentata taċ-ċirkostanza attenwanti tiegħek.

  Liema bookings huma koperti

  Il-politika tgħodd għall-bookings li saru mill-klijenti li ġejjin miċ-Ċina kontinentali għal żjarat u Esperjenzi ta' Airbnb ġewwa ċ-Ċina kontinentali. Tħallik tikkanċella l-booking jekk dan kollu li ġej huwa veru:

  • Ġie affettwat minn avviż dwar l-ivvjaġġar uffiċjali tal-gvern jew restrizzjoni li żżommok milli tivvjaġġa mill-post tat-tluq jew lejn id-destinazzjoni tiegħek u
  • Sar fid-data jew qabel id-data li tħabbar l-avviż jew ir-restrizzjoni u
  • Id-data taċ-checkin mhijiex aktar minn 30 jum wara d-data tal-kanċellazzjoni

  Il-politika ma tgħoddx għall-bookings li diġà ġew ikkanċellati:

  • Qabel id-data tal-avviżi tal-gvern jew
  • Wara ftehim maqbul bejn il-host u l-klijent

  Ħu pereżempju l-imxija tal-COVID-19 ta' Beijing f'Ġunju 2020. Il-Gvern Popolari tal-Muniċipalità ta' Beijing u d-dipartiment tal-kontroll tal-mard ħabbru fit-13 ta' Ġunju 2020 li l-livelli ta' riskju ta' ċerti żoni f'Beijing telgħu għal livell medju jew għoli. F'dan l-eżempju, il-politika ma tgħoddx għall-ebda waħda mill-kanċellazzjonijiet li saru qabel it-13 ta' Ġunju 2020, jew għall-bookings li saru wara dik id-data.

  Dokumentazzjoni meħtieġa

  Jekk il-booking tiegħek ikun eliġibbli, jekk jogħġbok ikkuntattjana fi żmien 14-il jum mid-data tal-kanċellazzjoni. Se nitolbuk tagħtina prova dokumentata li turi r-raġuni għaliex ma tistax tivvjaġġa jew tilqa' n-nies. Aħna se nirrevedu l-prova dokumentata u nikkuntattjawk. Jista' jkun hemm dewmien minħabba s-sitwazzjoni tal-COVID-19 li għaddejja bħalissa.

  Provi dokumentati għall-individwi milquta

  Kemm għall-klijenti kif ukoll għall-hosts ta' żjarat u ta' Esperjenzi ta' Airbnb:

  • Jekk iż-żona li tgħix fiha hija immarkata mill-awtoritajiet li bħalissa hija żona ta' riskju medju jew għoli għall-COVID-19, jew jekk il-kodiċi tal-kulur tal-Kit tas-Saħħa tiegħek juri aħmar jew isfar, jeħtieġ li tipprovdi ritratt tal-iskrin tal-Kit tas-Saħħa tiegħek, avviż uffiċjali tal-valutazzjoni tal-livell tar-riskju taż-żona flimkien ma' prova tar-residenza u/jew prova tal-post tiegħek bħal ritratt tal-skrin tal-app tal-mappa tiegħek
  • Jekk sabu li għandek il-COVID-19, qed jissuspettaw li għandek il-COVID-19 jew qed tagħmel kwarantina minħabba l-COVID-19, jeħtieġ li tipprovdi prova medika jew dokumentazzjoni bħala mogħtija mill-awtoritajiet

  Provi ta' restrizzjonijiet fiż-żona

  Jekk iż-żona taż-żjara jew tal-Esperjenza ta' Airbnb tkun magħluqa għall-ivvjaġġar minħabba l-COVID-19, il-host jew l-organizzatur meħtieġ li jagħtina l-prova ta' fejn jinsab il-post fejn toqgħod jew ta' fejn se titmexxa l-Esperjenza ta' Airbnb. Dawn jinkludu:

  • Ordni ta' kwarantina mill-awtoritajiet lokali
  • Restrizzjonijiet uffiċjali fuq l-ivvjaġġar jew rekwiżiti oħra imposti mill-awtoritajiet lokali minħabba l-COVID-19
  • It-tħabbir ta' restrizzjoni fuq id-dħul jew il-ħruġ jew notifika għall-bini jew l-ispazju

  Dokumentazzjoni u provi għal ċirkustanzi oħra li għandhom x'jaqsmu mal-COVID-19

  • Prova li t-titjira jew it-trasport fuq l-art tiegħek huma kkanċellati mill-operatur tat-trasport minħabba l-COVID-19 jew minħabba deċiżjonijiet mill-awtoritajiet
  • Il-badge tiegħek bħala ħaddiem jew provi oħra mogħtija minn min iħaddmek li turi d-dmirijiet mediċi jew ta' kontroll tal-mard tiegħek marbuta mal-COVID-19

  Kif taħdem

  Jekk inti klijent, tista' tirrevedi l-politika ta' kanċellazzjoni tal-booking tiegħek u ssib l-għażliet ta' kanċellazzjoni u ħlas lura billi tagħżel il-vjaġġ tiegħek mill-paġna tal-Vjaġġi. Jekk il-booking tiegħek ma jkunx kopert, il-politika ta' kanċellazzjoni tal-host se tibqa' tgħodd bħas-soltu.

  Jekk inti host, se ssib l-informazzjoni fid-dashboard tal-hosting tiegħek.

  Aħna nħeġġuk tikkuntattja lill-host jew lill-klijent tiegħek biex tiddiskuti l-kanċellazzjonijiet u l-ħlasijiet lura.

  Iktar informazzjoni

  Fiċ-Ċentru tar-Riżorsi, ġbarna numru ta' artikli biex ngħinu lill-komunità tagħna matul daż-żmien. Tista' ssib l-aħħar informazzjoni dwar ir-rispons tagħna għall-COVID-19, minn aġġornamenti tal-politika sa riżorsi għall-hosts u l-klijenti.

  Tista' taqra wkoll il-politika taċ-ċirkostanzi attenwanti biex issir taf iktar dwar il-kopertura taċ-ċirkostanzi li m'għandhomx x'jaqsmu mal-COVID-19.

  Jekk int host nissuġġerulek li żżomm ruħek aġġornat dwar ir-rekwiżiti lokali għall-prevenzjoni u l-kontroll tal-COVID-19. Nissuġġerulek tikkomunika mal-klijent tiegħek bil-quddiem biex tikkonferma r-riskju tal-pajjiż li ġej minnu u tistaqsih jekk għandux il-prova tal-istatus tas-saħħa li teħtieġ.

  Nitolbu lill-membri kollha tal-komunità biex juru rispett, ikunu inklussivi u jimxu skont il-politika ta' nondiskriminazzjoni tagħna huma u jikkomunikaw ma' membri oħra tal-komunità.

  Se nkomplu nirrevedu l-mod kif tiġi użata dil-politika. Jekk jogħġbok segwi dil-paġna għall-aġġornamenti u għall-aħħar informazzjoni.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?

  Artikli relatati