Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Ir-rekwiżiti tas-saħħa u s-sigurtà għaż-żjarat ta' Airbnb

  Waqt il-pandemija tal-COVID-19, importanti li żżomm quddiem għajnejk is-saħħa u s-sigurtà. Ħloqna sett ta' regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 obbligatorji kemm għall-Hosts kif ukoll għall-klijenti tal-listings ta' Airbnb, mibnija fuq il-linji gwida maħruġa mill-Għaqda Dinjija tas-Saħħa u ċ-Ċentri Amerikani għall-Kontroll tal-Mard. Minbarra dan, għandek tkun taf xi jgħidu l-linji gwida għas-saħħa u s-sigurtà ġenerali għall-ħarsien kontra l-COVID-19, tkompli taġġorna ruħek dwar ir-restrizzjonijiet u l-avviżi dwar l-ivvjaġġar maħruġa mill-gvernijiet u timxi mal-liġijiet u l-linji gwida nazzjonali kollha.

  Airbnb ħolqot linji gwida u programmi biex tnaqqas ir-riskji għas-saħħa u s-sigurtà iżda dawn il-miżuri ma jistgħux ineħħu r-riskji kollha. Nissuġġerulek tikseb parir professjonali kif ukoll li tieħu iktar prekawzjonijiet int u tiddeċiedi li tibbukkja żjara jew esperjenza fuq Airbnb, speċjalment jekk tagħmel parti minn kategorija ta' nies f'riskju ikbar (eż.: persuni li għandhom iktar minn 65 sena jew persuni li diġà morda b'kundizzjonijiet bħad-dijabete jew il-mard tal-qalb). Sir af iktar dwar il-linji gwida tas-saħħa u s-sigurtà għall-Organizzaturi u għall-parteċipanti tal-Esperjenzi ta' Airbnb.

  Ir-regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 (meħtieġa)

  Meta l-liġijiet u l-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing jeħtiġuk tagħmel hekk, ilbes maskra u żomm it-tbegħid soċjali

  Meta jkunu meħtieġa jagħmlu hekk mil-liġijiet jew mil-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing, il-Hosts u l-klijenti kollha għandhom jaqblu li:

  • Jilbsu maskra jew għata tal-wiċċ meta jiltaqgħu wiċċ imb'wiċċ
  • Iżommu dejjem 2 metri 'l bogħod minn xulxin

  Jimxu mal-proċess għat-tindif imtejjeb f'5 passi ta' Airbnb bejn żjara u oħra

  Kull Host u klijent ta' Airbnb huwa meħtieġ li jimxi mar-regoli tas-sigurtà għall-COVID-19 imsemmija hawn fuq, inkluż il-proċess għat-tindif imtejjeb f'5 passi ta' Airbnb bejn żjara u oħra. Il-kalendarji tal-Hosts li ma jaqblux li jimxu ma' dar-regoli jistgħu jiġu mblukkati. Jista' jkun hemm xi konsegwenzi oħra jekk xi Host jew klijent jibqgħu jiksru dal-linji gwida–inkluż li l-kont tagħhom jiġi sospiż u li jitneħħew mill-komunità.

  Iktar linji gwida għal meta tivvjaġġa u tilqa' n-nies waqt il-pandemija tal-COVID-19

  Tivvjaġġax u tilqax nies jekk kont qrib ta' xi ħadd marid bil-COVID-19 jew jekk għandek xi sintomi tal-COVID-19

  Biex inħarsu s-saħħa u s-sigurtà tal-komunità tagħna, il-politika ta' Airbnb hija li l-Hosts (u dawk kollha li jistgħu jidħlu f'listing qabel jew waqt żjara) m'għandhomx jidħlu fil-listing(s) tagħhom jew jiltaqgħu wiċċ imb'wiċċ mal-klijenti u, il-klijenti m'għandhomx jagħmlu checkin f'listing jekk kellhom waħda minn dawn il-kundizzjonijiet li ġejjin:

  • Fl-aħħar 14-il jum kont marid bil-, jew kellek riżultat pożittiv għall-COVID-19
  • Taħseb li int marid bil-, jew li ġejt f'kuntatt mal-COVID-19 u qed tistenna r-riżultati tat-test biex tikkonferma jekk intix marid jew le
  • Għandek is-sintomi tal-COVID-19 jew qed taħseb li tista' tkun marid bil-COVID-19
  • Fl-aħħar 14-il jum kellek kuntatt fil-qrib għal tul ta' ħin ma' persuna li hija kkonfermata jew hemm suspett li hija marida bil-COVID-19*

  Għal iktar dettalji dwar x'għandek tagħmel f'każ ta' mard jew kuntatt ma' persuna marida bil-COVID-19, aqra dad-dokumenti li ġejjin:

  *Jekk jogħġbok żomm f'moħħok illi l-Postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19 għandhom standards oħra.

  Aħsel idejk ta' spiss

  Ara li taħsel idejk ta' spiss, speċjalment jekk tkun f'kuntatt fil-qrib ma' persuni li ma jagħmlux parti mill-booking tiegħek jew jekk qed tmiss l-uċuħ u l-affarijiet li jinsabu f'xi spazju jew żona komuni.

  • Aħsel idejk sew bis-sapun u bl-ilma għal mill-inqas 20 sekonda
  • Jekk ma jkollokx aċċess għas-sapun u l-ilma, uża sanitizer tal-idejn magħmul minn mill-inqas 60% alkoħol; iksi idejk u għorokom flimkien sakemm jinxef is-santizer

   Imxi mal-liġijiet u l-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing tiegħek għal dak li għandu x'jaqsam mal-maskri u t-tbegħid soċjali fiż-żoni komuni jew fl-ispazji maqsuma mal-oħrajn

   Meta tkun f'żona komuni jew fi spazju maqsum (bħala Host jew klijent), meta tiltaqa' ma' nies li mhux parti mill-booking tiegħek, imxi mal-liġijiet u l-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing tiegħek għal dak li għandu x'jaqsam mal-ilbies tal-maskri u t-tbegħid soċjali. Il-Hosts għandhom, kull meta jistgħu, joffru checkin mingħajr il-ħtieġa ta' kuntatt ma' nies oħra.

   Żomm f'moħħok li jekk ma tħossokx komdu/a toqgħod f'kamra privata jew spazju maqsum mal-oħrajn, nissuġġerulek tibbukkja post sħiħ minflok. Jekk ma tħossokx komdu/a tilqa' n-nies f'kamra privata jew fi spazju maqsum mal-oħrajn, tista' ttella' l-post kollu tiegħek, jew jekk ma tistax tagħmel hekk, tieqaf tilqa' n-nies għal ftit taż-żmien.

   Il-Hosts għandhom ukoll jimxu mal-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing meta jiġu biex jilqgħu n-nies fi kmamar privati, fi spazji maqsuma mal-oħrajn u meta jiddeċiedu dwar in-numru ta' nies li jistgħu jinġabru fil-listing.

   Żomm f'moħħok: Mill-20 ta' Awwissu 2020 'il quddiem, Airbnb m'għadhiex taċċetta li jsiru parties jew avvenimenti fil-listings ta' Airbnb u qed tillimita n-numru ta' nies f'listing għal 16-il persuna. Dil-projbizzjoni tgħodd għall-bookings kollha li se jsiru fuq Airbnb minn issa 'l quddiem u se tibqa' tgħodd sakemm noħorġu avviż ieħor li jgħid mod ieħor. Għal iktar informazzjoni aqra l-Politika għall-Parties u l-Avvenimenti tagħna.

   Iktar linji gwida għall-Hosts ta' kmamar privati u spazji maqsuma mal-oħrajn

   Il-Hosts ta' listings ta' kmamar privati jew spazji maqsuma mal-oħrajn għandhom ukoll:

   • Illimita l-għadd ta' klijenti skont il-ħtieġa biex kulħadd ikun jista' jżomm it-tbegħid soċjali fiż-żoni komuni skont il-liġijiet u l-linji gwida tal-post fejn jinsab il-listing
   • Meta jkun sigur li tagħmel hekk, rewwaħ iż-żoni komuni skont il-protokoll tat-tindif matul iż-żjara
   • Naddaf u ssanitizza ż-żoni komuni (bħall-kmamar tal-banju u l-kċejjen) kemm jista' jkun ta' spiss

   Xi gvernijiet jistgħu jqiegħdu xi restrizzjonijiet fuq l-ospitalità fi kmamar privati jew jistgħu joħolqu iktar obbligi jew rekwiżiti għal dawk l-ispazji. Ara li tirrevedi u timxi ma' kull gwida tas-sigurtà u t-tindif oħra maħruġa mill-gvern u/jew mill-awtoritajiet tas-saħħa tal-ġurisdizzjoni lokali tiegħek.

   X'għandek tagħmel jekk waqt jew wara ż-żjara tiegħek tirċievi riżultat li għandek il-COVID-19

   Jekk dal-aħħar imradt bil-COVID-19 jew bdejt tħoss xi sintomi tal-COVID-19, nissuġġerulek li barra l-awtoritajiet lokali, tavża wkoll lil dawk li stajt marradt meta ltqajt magħhom.

   Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?