Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Regoli legali

It-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Gift Cards għall-Ewropa

L-aħħar aġġornament: 15 ta' Awwissu 2022

Dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Gift Cards ġewwa l-Ewropa ("Regoli tal-Gift Cards") se jgħoddu għall-mod kif tuża l-Gift Cards ta' Airbnb ("Gift Cards") fuq il-Pjattaforma ta' Airbnb. Il-Gift Cards u s-servizzi disponibbli permezz tal-Pjattaforma ta' Airbnb jaqgħu taħt it-Termini tas-Servizz ("Regoli") ta' Airbnb; jekk xi termini ma jkunux imfissra fir-Regoli tal-Gift Cards, dawn se jkollhom l-istess tifsira bħal dik mogħtija lilhom fir-Regoli.

Kif Issarraf u Tuża.

Biex tuża Gift Card, l-ewwel għandu jkollok kont ta' Airbnb; tista' żżid Gift Card mal-kont ta' Airbnb tiegħek billi żżur: airbnb.fr/cadeau (Franza); airbnb.it/gift (l-Italja); airbnb.de/einloesen (il-Ġermanja); airbnb.es/regalo (Spanja - bl-Spanjol); airbnb.cat/regal (Spanja - bil-Katalan); airbnb.at/einloesen (l-Awstrija - bil-Ġermaniż); fr.airbnb.be/cadeau (il-Belġju - bil-Franċiż); airbnb.be/cadeau (il-Belġju - bl-Olandiż); airbnb.fi/lahja (il-Finlandja); airbnb.ie/gift (l-Irlanda); airbnb.nl/cadeau (in-Netherlands); airbnb.se/present (l-Iżvezja). Wara li żżid Gift Card, il-valur tal-Gift Card se jiżdied mal-kont ta' Airbnb tiegħek bħala bilanċ tal-Gift Cards. Il-bilanċi tal-Gift Cards jistgħu jintużaw biss biex jinxtraw is-servizzi ta' Airbnb Ireland UC u l-imsieħba tagħha mill-Pjattaforma ta' Airbnb. Il-bilanċ tal-Gift Card se jintuża għall-bookings li jitħallsu permezz ta' Gift Card u l-bilanċ tal-Gift Card li jkun għadu ma ntużax se jibqa' disponibbli fuq il-kont ta' Airbnb tiegħek sakemm tużah. Jekk in-nefqa tiegħek tkun ikbar mill-bilanċ tal-Gift Cards, il-bqija tas-somma għandha titħallas b'Metodu tal-Pagament ieħor. Tista' tiċċekkja l-bilanċ tal-Gift Cards billi tidħol fil-kont ta' Airbnb tiegħek.

M'hemm l-ebda tariffa marbuta mal-Gift Cards u l-Gift Cards u l-bilanċi tagħhom ma jiskadu qatt. Dar-Regoli tal-Gift Cards se jibqgħu fis-seħħ sakemm tkun infaqt il-bilanċ kollu tal-Gift Cards.

Limitazzjonijiet.

Il-Gift Cards mixtrija ġewwa l-Ewropa jistgħu jintużaw biss minn persuni li joqogħdu f'dal-pajjiżi li ġejjin: Franza, l-Italja, Spanja, il-Ġermanja, l-Awstrija, il-Belġju, il-Finlandja, l-Irlanda, in-Netherlands u l-Iżvezja. Għandek ikollok ukoll metodu tal-pagament tajjeb maħruġ mill-pajjiż fejn toqgħod.

Il-Gift Cards la jistgħu jintużaw biex tħallas għal bidliet fil-bookings li diġà saru u lanqas ma jistgħu jintużaw biex tixtri Gift Cards oħra. Il-Gift Cards ma jistgħux jerġgħu jimtlew, jinbiegħu mill-ġdid, jinbidlu fi flus jew jitpartu, sakemm il-liġi ma titlobniex inħallu lill-klijenti jagħmlu hekk. Wara li Gift Card tiżdied ma' kont ta' Airbnb, il-valur tagħha ma jistax jingħadda lil persuna jew lil kont ta' Airbnb ieħor; bilanċ ta' Gift Card marbut ma' kont ta' Airbnb ma jistax jinbidel fi flus jew jingħadda lil kont ta' Airbnb ieħor.

Riskju ta' Telf.

Għandek tqis il-Gift Cards daqs li kieku kienu flus. Wara li nibagħtu Gift Card diġitali lix-xerrej jew lill-persuna li nxtrat għaliha jew wara li ngħaddu l-Gift Card lix-xerrej jew lill-persuna li nxtrat għaliha (skont x'ikun il-każ), ir-riskju tat-telf u tas-sjieda tal-Gift Cards jgħaddi kollu fuq ix-xerrej jew fuq il-persuna li l-Gift Card tkun inxtrat għaliha. M'aħniex responsabbli f'każ li xi Gift Card tintilef, tinsteraq, tinqered jew tintuża mingħajr il-permess tiegħek.

Frodi.

Airbnb għandha jedd għal kull forma ta' rimedju, anke li ma toħroġx jew ma taċċettax Gift Card, f'każ li tissuspetta li qed isseħħ xi frodi. Se jkollna l-jedd li nagħlqu kont ta' Membru jew li niġbru l-flus minn xi Metodu tal-Pagament ieħor jekk dal-membru jsarraf u/jew juża Gift Card miksuba bil-qerq biex iħallas għal xi ħaġa fuq il-Pjattaforma ta' Airbnb.

Limitazzjoni tar-Responsabbiltà.

F'każ li Gift Card ma taħdimx, l-unika kumpens li tista' tikseb u l-unika responsabbiltà tagħna se jkunu li nagħtuk Gift Card oħra.

Tmiem; Ċaħda

Jekk ma timxix mar-Regoli tal-Gift Cards jew il-kont ta' Airbnb tiegħek jitneħħa jew jiġi sospiż, il-jeddijiet mogħtija lilek mill-Gift Card se jintilfu għal kollox. Malli jiġri hekk, int obbligat/a tieqaf tuża l-Gift Card u se jkollna l-jedd li nneħħulek il-bilanċ tal-Gift Card li jkollok marbut mal-kont tiegħek. Il-fatt li ma navżawkx kull darba biex timxi eżatt mar-Regoli tal-Gift Cards u li ma ngħidulek xejn meta tikser xi regola ma jfissirx li aħna qed inċedu xi wieħed mill-jeddijiet tagħna.

Tilwim.

Kull tilwima jew talba marbuta b'xi mod mar-Regoli tal-Gift Cards se tissolva skont it-taqsima Soluzzjonijiet, Post, Qorti u Liġi tar-Regoli għat-Tilwim fil-Bqija tad-Dinja.

Regoli Ġenerali.

Ġewwa ż-ŻEE, il-Gift Cards jinħarġu minn:

Airbnb Ireland UC

8 Hanover Quay

Dublin 2, D02 DP23

L-Irlanda

Idħol fil-kont ta' Airbnb tiegħek jew ċemplilna fuq wieħed minn dan-numri biex tikseb iktar informazzjoni dwar il-Gift Cards jew dwar il-bilanċ tal-Gift Cards:

  • +44 2033181111 (bl-Ingliż)
  • +33 184884000 (bil-Franċiż)
  • +49 30 30 80 83 80 (bil-Ġermaniż)
  • +39 0699366533 (bit-Taljan)
  • +34 911234567 (bl-Ispanjol)

Dar-Regoli tal-Gift Cards huma mibnija skont, u jaqgħu taħt, il-liġi Irlandiża. Meta tixtri, tirċievi u/jew issarraf Gift Card, tkun qed tagħmel hekk taħt il-liġi Irlandiża (sakemm it-taqsima tal-Liġi u l-Ġurisdizzjoni fir-Regoli ma tgħidx xorta oħra). Airbnb tista' tibdel dar-Regoli tal-Gift Cards meta trid. Meta nagħmlu xi bidliet f'dar-Regoli tal-Gift Cards, aħna se nippubblikaw ir-Regoli tal-Gift Cards il-ġodda fuq il-Pjattaforma ta' Airbnb u se nibdlu d-data ta' "L-aħħar aġġornament" li tinsab fuq nett ta' dar-Regoli tal-Gift Cards. F'każ ta' bidliet se navżawk ukoll b'email mill-inqas 30 jum qabel id-dħul fis-seħħ u se nfakkruk bid-dritt li ttemm il-ftehim tat-Termini tas-Servizz tiegħek ma' Airbnb. Jekk ma ttemmx il-ftehim tiegħek ma' Airbnb qabel id-data li fiha r-Regoli tal-Gift Cards jidħlu fis-seħħ, il-fatt li tkompli taċċessa jew tuża l-Pjattaforma ta' Airbnb jfisser li tkun qed taċċetta r-Regoli tal-Gift Cards il-ġodda. It-termini u l-kundizzjonijiet kollha jibqgħu fis-seħħ sakemm ma jiksrux xi liġi.

Artikli relatati

Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
Idħol jew irreġistra