Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Regoli

Linji Gwida dwar it-Trademarks

Airbnb tħoss li għandha responsabbiltà kbira biex taqdi lill-Komunità tagħha, fosthom il-Hosts, il-klijenti u l-imsieħba tagħha u kull min juża jew imiss mal-pjattaformi u s-servizzi tagħna. Wieħed mill-modi kif naqdu lill-Komunità tagħna huwa li nħarsu d-ditta u t-trademarks tagħna. Ma rridux li l-Komunità tagħna jew xi ħadd ieħor jitħawdu meta jiġu biex jifhmu jekk xi ħaġa hix approvata, ikkontrollata jew immexxija minn Airbnb. Dal-Linji Gwida maħsuba biex inħarsu d-ditta tagħna u biex ngħinuk taqsam l-informazzjoni dwar Airbnb b'mod responsabbli.

Dal-Linji Gwida huma parti mit-Termini tas-Servizz. Meta tuża xi servizz ta' Airbnb tkun qed taqbad ma' dal-Linji Gwida, it-Termini tas-Servizz tagħna u l-politiki l-oħra tagħna.

1. It-trademarks ta' Airbnb

Fost it-trademarks ta' Airbnb hemm l-isem ta' Airbnb, il-logo ta' Airbnb, il-logo ta' Bélo, il-badge ta' Superhost u AirCover flimkien mal-kliem, l-islogans, l-ikoni, il-logos, il-grafika, id-disinji u l-marki l-oħra kollha li jirreferi għal Airbnb u s-servizzi u l-prodotti tagħha. Ħdimna ħafna biex niżguraw li dak kollu li noffrulek ikun tal-ogħla kwalità u d-ditta tagħna hija s-simbolu ta' dil-ħidma. Din hija r-raġuni għaliex inħarsu d-ditti tagħna b'kull mod possibbli, billi nirreġistraw it-trademarks u l-istil tad-ditta tagħna ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka u madwar id-dinja. Ma tistax tuża l-logo ta' Airbnb, il-logo ta' Bélo jew xi ikoni jew trademarks ta' Airbnb sakemm ma jkollokx permess bil-miktub mingħand Airbnb.

2. Kif tuża l-isem ta' Airbnb

Għalkemm ma tistax tuża t-trademarks ta' Airbnb mingħajr permess, dejjem tista' ssemmi lil Airbnb jew tuża l-isem ta' Airbnb biex tiddeskrivi dak li qed toffri. Jekk int xi ħadd minn dawn, jekk jogħġbok żomm f'moħħok li għandek timxi ma' dal-linji gwida:

  Iffoka biss fuq il-fatti u d-deskrizzjonijiet

  Agħmel

  • Tista' ssemmi "Airbnb" biss b'mod li onestament u preċiżament juri r-relazzjoni tiegħek ma' Airbnb jew il-kontenut tiegħek
  • Uża "Airbnb" biss fil-kitba ewlenija (mhux, pereżempju fl-intestatura jew isem il-paġna) u ara li jkollha l-istess daqs, tipa, kulur u stil bħall-bqija tal-kontenut tal-kitba ewlenija

  Tagħmilx

  • Issemmix "Airbnb" b'mod li jagħti tifhem li Airbnb imsieħba miegħek, sponsor tiegħek jew approvat il-kontenut tiegħek.
  • Fil-kontenut tiegħek tużax il-kelma "Airbnb" iktar milli meħtieġ biex tispjega r-relazzjoni li għandek ma' Airbnb. Jekk il-frażi jew is-sentenza jkollha l-istess tifsira mingħajr il-kelma "Airbnb", neħħi l-kelma "Airbnb".

  Eżempji

   Preċiżi u deskrittivi

   Problematiċi, jistgħu jħawdu

   Aħna Kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetà li qed tmexxi ħafna listings fuq Airbnb

   Aħna kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetajiet ta' Airbnb

   Aħna noffru servizzi ta' tindif professjonali għad-djar ippubblikati fuq Airbnb

   Servizzi tat-tindif professjonali għal Airbnb

   Aħna niffukaw fuq id-djar ippubblikati fuq Airbnb

   Speċjalisti ta' Airbnb

   Il-Pariri Tiegħi fuq Kif Issir Host ta' Airbnb

   Seminar tal-Hosts ta' Airbnb

   Evita l-konfużjoni

   Agħmel

   • Agħżel u uża isem, logo u stil, fosthom il-kulur u t-tipa, li huma differenti mit-trademarks jew l-istil ta' Airbnb

   Tagħmilx

   • Tuża bl-ebda mod il-logo ta' Bélo, kemm waħdu kif ukoll ma' xi isem ta' negozju, trademark, isem ta' kont tal-midja soċjali jew xi kelma ġenerali oħra
   • Tużax "Airbnb", "Air", "bnb" jew kliem bħal dawn fl-isem tal-websajt, tan-negozju, tal-prodott, tat-trademark, tad-domain, tal-URLs tal-midja soċjali u tad-ditta tiegħek jew għal affarijiet oħra bħal dawn.
   • Tużax il-kulur speċjali Rausch li tuża Airbnb bħala l-kulur ewlieni tal-kontenut tiegħek, fosthom it-trademarks, il-logos, id-disinn jew l-affarijiet l-oħra marbuta mad-ditta tiegħek

   Eżempji

   Yay!

   Le…

   Bob’s Best Island Rental

   Airbnbike

   Red's Rental Cleaning

   Sunbnb

   Anna’s Island Escape

   Sun BnB

   rentmyskihaus.com

   Bikebandb jew Bikeb&b

   Bike and Stay Rentals

   nicebnb.com

   STR Management Co

   airmansion

   Għall-kumpaniji li jieħdu ħsieb il-propjetajiet

   Jekk tixtieq tirriklama l-kumpanija tiegħek li tieħu ħsieb il-propjetajiet tal-kiri għal żmien qasir, il-linji gwida t'hawn fuq jgħoddu għalik ukoll. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok ukoll li qatt m'għandek tirreferi għall-kumpanija tiegħek bħala "Kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetajiet ta' Airbnb" jew b'xi mod tagħti x'tifhem li għandek xi "relazzjoni speċjali" ma' Airbnb għax tkun qed tagħti x'tifhem lill-utenti li int imsieħeb ma' Airbnb. Tista' tgħid li tieħu ħsieb jew toffri sercizzi ta' żamma għad-djar ippubblikati fuq Airbnb imma Airbnb m'għandhiex tkun l-element ewlieni tal-websajt jew tar-riklami tiegħek.

   Jekk għandek websajt jeħtieġ li jkollok ċaħda li tintwera b'mod prominenti li tgħid, "[isem il-kumpanija tiegħek] hija kumpanija indipendenti u mhux approvata jew imsieħba ma' Airbnb jew l-imsieħba ta' Airbnb". Jekk fuq il-websajt tiegħek għandek kalkolatriċi tad-dħul, xi formola ta' kuntatt jew sistema oħra biex tiġbor id-dejta tal-utenti, jekk jogħġbok ara li diċ-ċaħda tintwera b'mod prominenti taħt il-buttuna CTA.

   Għall-imsieħba tagħna

   L-imsieħba għandhom jiksbu permess bil-miktub qabel jużaw it-trademarks tagħna. Jekk għandek permess tuża t-trademarks tagħna, jeħtieġlek timxi mal-aħħar linji gwida tad-ditta tagħna li jistgħu jinkisbu mingħand il-kuntatt tiegħek ġewwa Airbnb. Dil-persuna se tkun tista' wkoll twieġeb il-mistoqsijiet li jaf ikollok dwar dal-linji gwida jew linji gwida oħra.

   Dal-artiklu kienlek ta' għajnuna?

   Artikli relatati

   Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
   Idħol jew irreġistra