Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  L-investiment ta' Airbnb ta' $10 miljun USD fil-komunitajiet

  Nissieħbu mal-Hosts biex ngħinu għaqdiet minn madwar id-dinja kollha
  Minn Airbnb f'did-data: 22 ta’ Apr 2021
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 29 ta’ Apr 2021

  Punti ewlenin

  • Il-Fond tal-Komunità se jagħti miljuni ta' dollari lil għaqdiet lokali u nazzjonali minn madwar id-dinja kollha

  • Il-Hosts jistgħu jagħżlu kif jintefqu l-flus tal-għotja billi jivvutaw, biex ngħinu lill-komunitajiet jissaħħu

  • Ivvota għall-għaqda favorita tiegħek

  Meta ssir Host ta' Airbnb, inti tiftaħ il-bibien ta' darek għal vjaġġaturi minn madwar id-dinja—u tilqagħhom fil-komunità tiegħek ukoll. Bħala parti mill-impenn tagħna li ngħinuk bħala Host, nixtiequ ninvestu fil-viċinati u l-bliet li tgħix fihom. Is-sena l-oħra ħabbarna l-ħolqien ta' Fond tal-Komunità ġdid li fl-2021 se jqassam $10 miljun USD lil għaqdiet lokali u nazzjonali minn madwar id-dinja kollha. Beħsiebna nkabbru dil-inizjattiva fil-ġejjieni.

  Ħdimna fil-qrib mal-Bord Konsultattiv tal-Hosts ta' Airbnb biex niddeċiedu kif għandu jaħdem il-fond. Il-Bord Konsultattiv tal-Hosts għażel it-temi ewlenin għal din is-sena: l-għajnuna għall-COVID-19, l-emanċipazzjoni ekonomika u l-edukazzjoni.

  Kif jaħdem l-ewwel finanzjament
  B'ħidma mal-għaqda msieħba mal-programm tagħna, GlobalGiving, il-membri tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts irrevedew u għażlu lista ta' għaqdiet minn madwar id-dinja li jaħdmu f'mill-inqas wieħed mill-oqsma li dis-sena se nkunu qed niffukaw fuqhom. Aħna tajna s-setgħa lill-Mexxejja tal-Komunità tal-Hosts tagħna biex imexxu l-fażi finali, ċioè li jaħdmu mal-Klabbs tal-Host lokali fuq Facebook biex jivvutaw għall-għaqdiet li jemmnu li jħallu l-akbar impatt.

  Il-Mexxejja tal-Komunità se jmexxu stħarriġ għall-Klabbs tal-Hosts u jħeġġu lill-Hosts l-oħra biex jivvutaw. Skont il-voti tal-Hosts minn madwar id-dinja, se nagħtu premjijiet finali lill-għaqdiet biex ngħinuhom fix-xogħol importanti tagħhom.

  Il-Mexxejja tal-Komunità se jirċievu l-lista tal-għaqdiet finalisti mill-Bord Konsultattiv tal-Hosts f'April 2021. Il-Hosts se jivvutaw fil-gruppi ta' Facebook u qed nistennew li l-votazzjoni tintemm fl-10 ta' Mejju. Skont ir-riżultat tal-voti tal-Hosts, minn Ġunju 'l quddiem GlobalGiving se tibda tħabbar u tqassam l-għotjiet.

  Minbarra li se tqassam l-għotjiet skont il-voti tal-Hosts, Airbnb se tinvesti wkoll f'għaqdiet oħra li nemmnu li għandhom rwol importanti fil-komunitajiet fejn jgħixu l-Hosts.

  Għaliex intgħażlu dawn it-temi?
  Il-Bord Konsultattiv tal-Hosts għażel tliet temi għall-ewwel Fond tal-Komunità tal-2021: l-għajnuna għall-COVID-19, l-emanċipazzjoni ekonomika u l-edukazzjoni. Dawn it-temi ntgħażlu għax ġew meqjusa bħala dawk li l-iktar jistgħu jgħinu fl-għan tal-Fond tal-Komunità tal-2021, ċioè it-Tisħiħ tal-Komunitajiet. Il-Fond tal-Komunità huwa investiment fit-tul, u fis-snin li ġejjin, se nfittxu iktar oqsma fejn nistgħu ninvestu biex ngħinu lill-komunitajiet tal-Hosts.

  Kif intgħażlu l-għaqdiet?
  Airbnb issieħbet ma' GlobalGiving flimkien mal-Bord Konsultattiv tal-Hosts biex issib l-għaqdiet li l-Klabbs tal-Hosts se jivvutaw għalihom.

  Għaliex il-votazzjoni se ssir permezz tal-Klabbs tal-Host ta' Airbnb fuq Facebook?
  Wieħed mill-għanijiet tal-Fond tal-Komunità huwa li jagħti s-setgħa lill-Hosts biex jgħinu għaqdiet li jgħinu jtejbu l-komunitajiet. Il-Klabbs tal-Host ta' Airbnb huma l-fergħa lokali tal-komunità tal-Hosts, li tirrappreżenta l-gruppi tal-Hosts f'aktar minn 40 pajjiż differenti. L-għodda ewlenija użata mill-Klabbs tal-Hosts u l-Mexxejja tal-Komunità tagħhom biex jikkomunikaw hija l-gruppi ta' Facebook.

  Sir af aktar dwar il-Klabbs tal-Hosts, ingħaqad mal-Klabb lokali tiegħek jew ibda Klabb ġdid

  L-għaqdiet kollha ġew ivverifikati?
  Ħdimna mal-imsieħeb tagħna, GlobalGiving, għaqda mingħajr skop ta' qligħ irreġistrata taħt Artiklu 501(c)(3) tal-kodiċi tal-IRS tal-Istati Uniti, biex insibu għaqdiet li huma parti min-netwerk ivverifikat tagħhom. L-għaqdiet kollha tal-komunità ta' GlobalGiving huma meħtieġa jibgħatu applikazzjoni għar-reviżjoni ta' ħidmiethom biex niżguraw li qed iwettqu xogħol ta' karità b'mod trasparenti u responsabbli, u li għandhom ir-rekwiżiti meħtieġa biex ikunu jistgħu jirreġistraw mal-gvern tal-post fejn huma bbażati.

  Sir af aktar dwar kif GlobalGiving tivverifika l-għaqdiet

  Aħna eċitati dwar l-idea li se nissieħbu mal-Hosts biex ngħinu l-komunitajiet tagħhom permezz ta' dal-programm ta' għotjiet ġdid. Nisperaw li tingħaqad magħna u tieħu sehem billi tivvota għall-għaqda favorita tiegħek. Jekk inti diġà parti minn Klabb tal-Hosts, tista' tivvota permezz tal-grupp Facebook tal-klabb tiegħek, u jekk m'intix, nissuġġerulek li tingħaqad mal-Klabb tal-Hosts tal-post tiegħek biex tagħti l-opinjoni tiegħek dwar il-Fond tal-Komunità—u biex tiltaqa' ma' Hosts oħrajn fiż-żona tiegħek. Filwaqt li bħalissa l-Klabbs tal-Hosts mhumiex disponibbli kullimkien, qed naħdmu biex fil-futur inżidu n-numru tagħhom. U bħal dejjem, jekk jogħġbok għidilna x'taħseb fiċ-Ċentru tal-Komunità. Napprezzaw il-ħsibijiet tiegħek u għalina huma importanti għal dak kollu li nagħmlu.

  Ritratt grazzi għal: The Freedom Story

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jista' jkun li nbidlet minn meta ġiet ippubblikata.

  Punti ewlenin

  • Il-Fond tal-Komunità se jagħti miljuni ta' dollari lil għaqdiet lokali u nazzjonali minn madwar id-dinja kollha

  • Il-Hosts jistgħu jagħżlu kif jintefqu l-flus tal-għotja billi jivvutaw, biex ngħinu lill-komunitajiet jissaħħu

  • Ivvota għall-għaqda favorita tiegħek

  Airbnb
  22 ta’ Apr 2021
  Dan kien ta' għajnuna għalik?