Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Nibnu u ntejbu lil Airbnb—flimkien mal-Hosts

  Dejjem qed nevolvu grazzi għas-sħubija magħkom u l-ħsibijiet u l-kummenti li taqsmu magħna.
  Minn Catherine Powell f'did-data: 12 ta’ Jan 2022
  Vidjow ta' 5 minuti
  Aġġornat f'did-data: 12 ta’ Jan 2022

  Punti ewlenin

  • Aħna grati li aħna msieħba ma' Hosts bħalek

  • Qed noffru iktar modi minn qatt qabel biex tingħaqad magħna ħalli flimkien nibnu l-Airbnb li teħtieġ u li tixtieq

  • Skopri x'talbuna l-Hosts fl-2021—u dak li bnejna għalihom

  Hi,

  Jien Catherine, id-Direttriċi tal-Hosting responsabbli mis-swieq kollha ta' Airbnb. Aħna u nibdew is-sena 2022, nixtieq nieħu ftit ħin biex niftakru ftit fuq dak li ksibna flimkien matul l-aħħar sena u nixtieq nirringrazzja lil kull wieħed u waħda minnkom madwar id-dinja kollha tal-ospitalità mill-aqwa li offrejtu lill-klijenti.

  Minkejja li kellna nħabbtu wiċċna mal-isfidi tal-pandemija, flimkien ħloqna mod ġdid ta' kif wieħed jivvjaġġa, fejn numru dejjem ikbar ta' klijenti qed jibbukkjaw djar u spazji privati fuq Airbnb biex jiltaqgħu mal-familja u ma' sħabhom b'mod sigur, biex jirrilassaw u biex jaħdmu mid-dar.

  Matul il-pandemija urejtuna li għandkom determinazzjoni ma taqta' xejn, li kapaċi taddattaw u kapaċi tkomplu tissieltu kontra l-isfidi u flimkien wasalna fejn ninsabu llum—grazzi għalikom. Id-dedikazzjoni tagħkom hija ta' ispirazzjoni kbira u tgħin lit-tim tiegħi u lili biex inkomplu dejjem naħdmu biex intejbu u nżidu mas-servizzi u l-programmi tal-ospitalità tagħna.

  Iktar modi kif nisimgħu l-ħsibijiet tagħkom

  Is-suċċess tagħna jiddependi fuq sħubiji tajba mal-Hosts. Komplejna nżidu mal-inizjattivi tal-komunità tagħna biex inżidu iktar modi ta' kif niltaqgħu magħkom u nisimgħu dak li għandkom x'tgħidulna biex b'hekk inkomplu nibnu l-Airbnb li tixtieq u li teħtieġ.

  Dan huwa kif ispirajtuna s-sena l-oħra:

  • 93 sessjoni fejn 350 Host meqjusa Mexxejja tal-Komunità, Ambaxxaturi Superhost u Hosts fiċ-Ċentru tal-Komunità qasmu l-ħsibijiet u l-kummenti tagħhom magħna
  • 54 workshop u ħafna konverżazzjonijiet mal-Bord Konsultattiv tal-Hosts il-ġdid bl-iskop li nfasslu l-futur ta' Airbnb flimkien
  • 474 Klabbs tal-Hosts lokali (b'iktar minn 61,000 membru minn madwar id-dinja kollha) u 270 avveniment organizzati mill-klabbs
  • 6 avvenimenti fejn qsamna minn qabel l-ikbar bidliet għas-servizz u l-app tagħna mal-Hosts
  • 20 ġita reġjonali fejn il-Hosts setgħu jiltaqgħu mal-membri tat-tim ta' Airbnb
  • Iktar minn 128,000 kontribuzzjoni fiċ-Ċentru tal-Komunità

  Lilkom kollha li ħadtu sehem f'dal-attivitajiet, grazzi. Nistgħu nkomplu nitjiebu biss bl-għajnuna tagħkom għalhekk jekk jogħġobkom komplu kkomunikaw magħna.

  Intejbu l-prodotti u s-servizzi tagħna

  Is-sena l-oħra, aħna u niġbru l-ħsibijiet u l-kummenti tal-Hosts, innutajna tliet tipi ta' talbiet. Tlabtuna iktar kontroll u ħarsien, iktar għajnuna meta tkunu teħtiġuha u għodod biex jagħmluhielkom eħfef li tilqgħu n-nies.

  Biex nagħtukom dak li tlabtuna, nedejna iktar minn 150 bidla u faċilitajiet ġodda għas-servizzi u l-prodotti tagħna. Dawn huma xi eżempji ta' ħidma li wettaqna skont dak li tlabtuna:

  Iktar kontrolli u ħarsien

  • AirCover: Ħarsien komplut, bla ħlas għal kull Host—fuq Airbnb biss*
  • Riżoluzzjonijiet eħfef: Proċess ġdid li jwassal biex il-Hostsjitħallsu lura għall-ħsara li ssirilhom b'mod eħfef u iktar malajr—u s-Superhosts jinqdew qabel
  • Titjib fis-sistema tar-reviews tagħna: Biex inkomplu ntejbu l-proċess tar-reviews, naqqasna s-sitwazzjonijiet fejn klijenti li jikkanċellaw booking jistgħu jiktbu review
  • Tariffi għat-tindif għal żjarat iqsar: Biex tkun tista' toffri prezzijiet iktar flessibbli, issa tista' toffri tariffa għat-tindif differenti għal żjarat qosra ta' lejl jew żewġt iljieli
  • Żieda ta' tariffi għall-pets: Jekk tixtieq tilqa' l-pets, tista' tagħżel li żżid tariffa għall-pets mal-prezz ta' kull lejl tiegħek

  Għajnuna aħjar

  • Iktar aġenti u iktar lingwi: Irduppjajna d-daqs tat-tim tal-għajnuna għall-klijenti mid-dinja kollha u minn 11-il lingwa issa nistgħu ngħinuk fi 42 lingwa
  • Għajnuna apposta: Is-Superhosts u l-Mexxejja tal-Komunità għandhom aċċess esklussiv għal uħud mill-aqwa ħaddiema tat-tim tal-għajnuna tagħna
  • Ċentru tal-Għajnuna b'disinn ġdid: Ċentru tal-Għajnuna eħfef biex tużah, b'għajnuna kompluta għall-Hosts u l-klijenti
  • Ċentru tal-politiki tal-komunità: Issa tista' ssib il-politiki iktar ċari u eħfef biex jinqraw tagħna f'post wieħed fiċ-Ċentru tal-Għajnuna

  Għodod biex nagħmluhielek eħfef li tilqa' n-nies

  • It-Tab Illum: Mod eħfef biex il-Hosts ikunu jistgħu jieħdu ħsieb il-bookings, il-biċċiet tax-xogħol u iktar, kollox minn post wieħed
  • Inbox aġġornata: Issa eħfef minn qatt qabel li tieħu ħsieb il-messaġġi mal-klijenti tiegħek grazzi għat-tiftix, għat-tweġibiet ta' malajr personalizzati u għall-messaġġi skedati
  • Perspettivi tal-ospitalità: Fiċ-Ċentru tal-Opportunitajiet tagħna tista' ssib l-informazzjoni dwar ix-xejriet tal-ivvjaġġar qrib tiegħek, biex jgħinuk tieħu kemm tista' min-negozju tal-ospitalità tiegħek
  • Translation Engine: Issa l-klijenti minn madwar id-dinja kollha jistgħu jaċċessaw awtomatikament traduzzjonijiet ta' kwalità għolja tal-listing tiegħek bi 62 lingwa
  • Ħarsa minn qabel lejn il-prezzijiet għall-Hosts: Dil-għodda tagħmilhielek eħfef li tibdel it-tariffi tiegħek u li tiċċekkja l-prezz li se jaraw il-klijenti għal-listing tiegħek
  • Dehra ġdida lill-kalendarju: Il-kalendarju għall-kompjuter tiegħek għandu disinn ġdid u eħfef biex jintuża grazzi għal faċilitajiet utli ġodda

  Ir-riżultat ta' sħubija iktar mill-qrib mal-Hosts tagħna matul is-sena l-oħra ma wassalx biss għal titjib fis-servizzi ta' Airbnb imma għen biex il-komunità tagħna tikber u tirnexxi, anke bl-isfidi kollha li ġabet magħha l-pandemija. U kienu l-Hosts li wasslu għal dat-tkabbir.

  Bnejtu negozji tal-ospitalità ta' suċċess madwar id-dinja kollha u fil-proċess għentu lill-komunitajiet tagħkom idaħħlu iktar flus—iktar flus għall-ħwienet u r-ristoranti lokali kif ukoll għal dawk li jgħinukom tieħdu ħsieb il-listings tagħkom. Għandkom biex tkunu kburin b'dal-kisbiet—ninsab kburija ħafna li qed naħdem flimkien magħkom.

  Dis-sena ħerqana biex inkomplu nkabbru u ntejbu lil Airbnb flimkien magħkom. Is-sħubija tagħkom se tgħinna nkomplu naħdmu biex noħolqu l-aħjar verżjoni possibbli tas-servizz tagħna. Għalhekk jekk jogħġobkom komplu aqsmu l-ħsibijiet u l-ideat tagħkom magħna—qed nagħtu kashom. Bħal dejjem, tistgħu tiġbdu l-attenzjoni tiegħi direttament miċ-Ċentru tal-Komunità: @Catherine-Powell.

  L-isbaħ xewqat għas-sena tal-ospitalità 2022—sena ġdida mimlija risq!

  Catherine

  *Il-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts, l-Assigurazzjoni għar-responsabbilta tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi ta' AirCover ma jħarsux lill-Hosts li joffru ż-żjarat permezz ta' Airbnb Travel, LLC jew lill-Hosts ġewwa ċ-Ċina kontinentali jew il-Ġappun għax dawn il-Hosts huma mħarsa mill-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina, mill-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun u mill-Assigurazzjoni għall-Protezzjoni tal-Esperjenzi tal-Ġappun. Il-programm Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts mhux marbut mal-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts. Żomm f'moħħok li hemm termini, kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Aħna grati li aħna msieħba ma' Hosts bħalek

  • Qed noffru iktar modi minn qatt qabel biex tingħaqad magħna ħalli flimkien nibnu l-Airbnb li teħtieġ u li tixtieq

  • Skopri x'talbuna l-Hosts fl-2021—u dak li bnejna għalihom

  Catherine Powell
  12 ta’ Jan 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?