Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Regoli bażi għall-klijenti

  Airbnb teħtieġ li l-klijenti jirrispettaw darek u jimxu mar-regoli tad-dar tiegħek.
  Minn Airbnb f'did-data: 16 ta’ Nov 2022
  2 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 12 ta’ Mej 2023

  Punti ewlenin

  • Ir-regoli bażi jżommu lill-klijenti responsabbli għall-indafa, għall-ħsara lill-propjetà u għar-regoli tad-dar

  • Jista' jkun hemm il-konsegwenzi għall-klijenti jekk jibqgħu jiksru r-regoli

  Fl-2022, tmienja minn kull għaxar bookings ta' Airbnb wasslu għal review ta' ħames stilel għall-Host. Tagħmel xogħol kbir biex tieħu ħsieb il-klijenti. Nixtiequ li tħoss li qed nieħdu ħsiebek ukoll.

  Biex niżguraw li l-klijenti jirrispettaw djarkom, qed inniedu r-regoli bażi—standards obbligatorji li jorbtu lill-klijenti li jirrispettaw darek u jobdu r-regoli tad-dar tiegħek. Dawn huma sempliċi u ċari u nuruhom lil kull klijent qabel jibbukkja.

  Kif toħloq regoli ċari għall-klijenti

  Ir-regoli tad-dar jgħinuk biex mill-bidu nett turi lill-klijenti x'tistenna mingħandhom. Grazzi għar-regoli bażi, kull regola tad-dar standard li tagħżel tista' tiġi mwettqa jekk ma tistax tilħaq qbil direttament mal-klijent.

  Tista' tagħżel minn lista ta' regoli tad-dar standard fejn jidħlu:

  • Pets
  • Avvenimenti
  • It-tipjip, il-vaping u s-sigaretti elettroniċi
  • Sigħat kwieti
  • Ħinijiet taċ-checkin u taċ-checkout
  • L-ikbar numru ta' klijenti fil-post
  • Fotografija u teħid ta' filmati kummerċjali

  Jekk għandek xi istruzzjonijiet speċjali oħra li ma ssibhomx fir-regoli tad-dar standard, tista' tiktibhom fit-taqsima Regoli miżjuda fis-settings tal-listing tiegħek.

  Ir-regoli tad-dar tiegħek jiġu enfasizzati f'erba' postijiet: fuq il-paġna tal-listing tiegħek, fuq il-paġna tal-konferma tal-booking, fl-email "Lesti l-bagalji!" u fil-"Gwida tal-Wasla" li l-klijenti jirċievu qabel il-vjaġġ tagħhom.

  Nisħqu fuq ir-rispett għad-dar tiegħek

  Ir-regoli bażi jobbligaw lill-klijenti jieħdu ħsieb darek qisha kienet darhom. Il-klijenti m'għandhomx iħallu l-ispazju tiegħek fi stat li jeħtieġu tindif żejjed jew fil-fond (pereżempju twapet imtebba' mill-pets).

  Jekk il-klijenti jagħmlu ħsara li tmur lil hinn mit-tkagħbir mistenni, nistennew li dawn il-klijenti jilħqu ftehim miegħek biex jikkumpensawk. Nistennew ukoll li jħallsu għat-talbiet għall-kumpens raġjonevoli jekk ikun responsabbli għal ħsara, oġġetti neqsin jew spejjeż għat-tindif mhux mistennija.

  Jekk ma jagħmlux hekk, aħna nħarsuk mill-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts, parti minn AirCover għall-Hosts.

  Twettiq tar-regoli bażi

  Jekk klijent ma jimxix mar-regoli tad-dar tiegħek tista' tirrapporta dil-ħaġa billi tagħti rating baxx għall-indafa jew għar-regoli tad-dar int u tikteb ir-review jew billi tikkuntattja lit-tim tal-Għajnuna lill-Komunità.

  Ejja ngħidu li pereżempju r-regoli tad-dar standard tiegħek isemmu li ma taċċettax tipjip. Jekk klijent ipejjep fil-post tiegħek u tirrappurtah lilna, aħna se nżommuh responsabbli.

  Il-klijenti li jkomplu jiksru r-regoli tad-dar standard jistgħu jiġu sospiżi jew jitneħħew minn Airbnb jekk ma jibdlux l-imġiba tagħhom. Jekk klijent jikser ir-regoli miżjuda tiegħek, se ngħinuk int u tieħu passi xierqa.

  Jekk tgħarraf lill-klijent li kiser ir-regoli tad-dar tiegħek u dan jiktiblek review ħażina bi tpattija, tista' titlobna nħassru dik ir-review.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Ir-regoli bażi jżommu lill-klijenti responsabbli għall-indafa, għall-ħsara lill-propjetà u għar-regoli tad-dar

  • Jista' jkun hemm il-konsegwenzi għall-klijenti jekk jibqgħu jiksru r-regoli

  Airbnb
  16 ta’ Nov 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?