Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Nikkommemoraw l-istorja tas-Suwed mad-dinja kollha—is-sena kollha

  Il-Bord Konsultattiv tal-Hosts jaqsam ir-riżorsi għat-tagħlim dwar il-ħelsien tas-Suwed.
  Minn Airbnb f'did-data: 17 ta’ Ġun 2021
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 14 ta’ Ġun 2022

  Punti ewlenin

  • Black@, il-grupp tal-ħaddiema suwed ta' Airbnb, qed jgħin lill-komunità tagħna tifhem liema huma l-iktar avvenimenti importanti li seħħew madwar id-dinja għall-istorja tas-suwed

  • Sam Reed tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts jaqsam il-ħsibijiet tiegħu dwar ir-rispett lejn l-oħrajn, l-empatija u l-ħidma imprenditorjali

  • Irċievi l-aħħar aħbarijiet dwar il-ħidma tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts fl-2021

  Kull xahar qed naqsmu l-aħħar aġġornamenti tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts u qed ngħinu lill-Hosts isiru jafu iktar dwar il-membri tal-bord.

  Hi lil kulħadd,

  Jien Sam Reed, Superhost ġewwa Philadelphia, Pennsylvania u membru tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts. Matul il-jum ngħallem lill-istudenti tas-sekondarja jaqraw, jiktbu u jifhmu l-ħajja. U wara l-ħin tax-xogħol nagħmel volontarjat biex ngħin lil dawk fil-bżonn.

  Waqt il-lezzjonijiet tiegħi ma nagħtix importanza speċjali lil Frar bħala Black History Month għax nemmen li l-istorja tagħna s-suwed għandha tiġi mfakkra matul is-sena kollha—bħal kif jiġri matul il-btala Juneteeth, festa li tfakkar tmiem il-jasar għal niesna ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka.

  Biex ifakkar dal-avveniment importanti, il-Bord Konsultattiv tal-Hosts xtaq jgħin lill-komunità tagħna ssir taf iktar dwar il-ħelsien tas-suwed. Grazzi għal Black@, il-grupp tal-ħaddiema suwed ta' Airbnb, tista' ssir taf iktar dwar kif l-irvellijiet tas-suwed madwar id-dinja wasslu għal bidla fis-soċjetà u tista' wkoll tieħu sehem f'Esperjenzi onlajn ma' Organizzaturi li se jagħtu ħarsa lejn l-istorja tas-suwed mil-lenti tal-komunità tagħhom.

  Nieħdu sehem fl-inizjattivi għad-diversità u l-inklużjoni

  Il-Bord Konsultattiv tal-Hosts qiegħed jikseb rwol dejjem iktar importanti fit-titjib fis-servizzi u fil-ħolqien tal-politiki l-ġodda marbuta mad-diversità u l-inklużjoni ta' Airbnb.

  Diġà qsamna l-kummenti u l-ħsibijiet tagħna fuq Project Lighthouse u l-inizjattivi l-oħra għall-ospitalità inklussiva.

  Għalija bħala għalliem, dil-ħidma li qed tispirani u ħerqan ħafna biex nara l-ħidma li Airbnb se tkun qed twettaq fil-ġejjieni.

  Inħarsu lejn il-ħajja minn perspettivi differenti

  Dis-sena, matul l-istudji tiegħi, iffukajt fuq l-istorja tad-dinja u fhimt li ma nistgħux nifhmu min aħna jekk ma nkunux nafu l-istorja tas-suwed l-oħra madwar id-dinja.

  Wettaqna studji interessanti fuq it-tema tal-kuluriżmu u kif dil-ħaġa tolqot lill-komunitajiet tal-Karibew, lill-komunitajiet tal-Amerika Latina, lill-komunitajiet Afrikani u lil komunitajiet oħra. Das-suġġett kien parti importanti mill-istudji li wettaqna dis-sena.

  Suġġett interessanti ieħor li tkellimna dwaru kien l-afrofuturiżmu. Kultant l-istorja tiffoka biss fuq dawk in-nies li kellhom id-drittijiet tagħhom miċħuda mis-sistema. Imma jekk niffukaw biss fuq in-negattività tal-imgħoddi, qatt ma naslu noħolqu ġejjieni aħjar.

  Bħala parti mis-suġġett tal-afrofuturiżmu, it-tfal intalbu jimmaġinaw xenarji ġodda bħal dinja b'sistemi ta' pulizija differenti jew l-Afrika mimlija b'movimenti għall-ħelsien mill-ġdid. Kien suġġett interessanti ħafna.

  Naċċettaw in-nies, huma min huma

  Marti mill-Botswana—qattajt tmien snin hemm bħala imprenditur u volontarju mal-Peace Corps. Fl-ilsien tagħha hemm l-espressjoni "batho ke batho". Tfisser "in-nies huma nies"—jiġifieri nistgħu nkunu min nixtiequ aħna għax aħna bnedmin.

  Għalija l-missjoni ta' Airbnb li turi rispett lil kulħadd hija li taċċetta n-nies kif inhuma—anke lil dawk li mhux bħalek. Meta ssir tafhom tinduna li m'intomx daqshekk differenti minn xulxin.

  Kienet esperjenza tajba ħafna għalija li nħossni skomdu ġewwa l-Botswana—kelli nidħol fi djar tal-barranin, f'art barranija, mimlija barranin li jitkellmu lsien li ma kontx nifhem. Meta ma tħossokx komdu u taddatta, mingħajr ma trid tibda tifhem u tirrispetta lill-oħrajn.

  Nibnu rabtiet ġodda permezz tal-empatija

  L-esperjenzi li ngħaddu minnhom matul il-ħajja jiffurmaw l-empatija li nkunu kapaċi nuru. Kultant ma nurux biżżejjed empatija mhux għax ma nagħtux kas, imma għax ma nkunux għaddejna mill-istess esperjenzi fil-ħajja u allura ma nkunux kapaċi nifhmu.

  Li nitgħallem nuri iktar empatija kienet importanti ħafna għalija matul ħajti. U meta turi l-empatija lill-oħrajn, l-oħrajn jagħmlu l-istess miegħek.

  Il-karattru tiegħek, il-mod ta' kif tarma l-ispazju u l-merħba sabiħa li tagħti lill-klijenti huma importanti biex toħloq esperjenza fejn il-klijenti jħossu ċerta rabta . Biex nagħti merħba sabiħa lill-klijenti, nibda billi naħseb f'dak li kieku nkun nixtieq biex inħossni komdu bħala klijent u nagħti dawk l-affarijiet lill-klijenti.

  Kull nhar ta' Ħadd nagħmel is-soppa u kull klijent jista' jieħu minnha. Kif jista' xi ħadd iħallilek review ħażina wara li jduq soppa magħmula b'ħafna mħabba?

  Nagħtu l-opportunitajiet lill-oħrajn permezz tal-ħidma imprenditorjali

  Wara li ksibt l-MBA tiegħi, ingħaqadt mal-Peace Corps u bdejt in-negozju tiegħi. Għall-bidu kont sejjer tajjeb, imbagħad in-negozju tiegħi sfaxxa fix-xejn u spiċċajt bla lira.

  Mill-Botswana ġejt lura lejn l-Istati Uniti tal-Amerka, bdilt ħajti u sirt għalliem. Dejjem xtaqt inkun imprenditur u għalhekk illum il-ġurnata nqis lili nnifsi bħala, teacherpreneur jew aħjar għalliem-imprenditur.

  L-idea tiegħi hi li ngħin lin-nies. Minħabba l-pandemija u l-fatt li kont qed nilqa' n-nies matul żminijiet diffiċli minħabba problemi razzjali, bdejt niskopri ħafna iktar id-dinja tal-ġustizzja razzjali mil-lenti tat-titjib fis-sitwazzjoni ekonomika. Airbnb tatni l-opportunità li ngħin lill-Hosts fil-komunità tiegħi jiksbu l-għajnuna finanzjarja li kienu jeħtieġu, bħall-fondi mingħand l-Amministrazzjoni għan-Negozji ż-Żgħar, matul żmien il-COVID.

  Ħloqt ukoll programm bl-isem ta' Side Hustle Accelerator li l-għan tiegħu huwa li jgħin lill-imprendituri li għadhom studenti tas-sekondarja u lill-adulti li għadhom jibdew il-ħajja biex jibnu u jkabbru n-negozju tagħhom. Kont ixxurtjat u nixtieq naqsam ma' ħaddieħor dak li ngħatali.

  Sir af iktar dwar il-ħidma li kien qed jagħmel il-Bord Konsultattiv tal-Hosts u ħejji ruħek għall-aġġornamenti u l-pariri ta' kull xahar mingħand il-membri tal-bord.
  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Black@, il-grupp tal-ħaddiema suwed ta' Airbnb, qed jgħin lill-komunità tagħna tifhem liema huma l-iktar avvenimenti importanti li seħħew madwar id-dinja għall-istorja tas-suwed

  • Sam Reed tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts jaqsam il-ħsibijiet tiegħu dwar ir-rispett lejn l-oħrajn, l-empatija u l-ħidma imprenditorjali

  • Irċievi l-aħħar aħbarijiet dwar il-ħidma tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts fl-2021
  Airbnb
  17 ta’ Ġun 2021
  Dan kien ta' għajnuna għalik?