Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  L-ispazju tiegħi adattat għal Airbnb?

  Kull spazju għandu l-klijent ideali tiegħu—is-sigriet hu li tispjega eżatt dak li klijent għandu jistenna.
  Minn Airbnb f'did-data: 6 ta’ Jan 2020
  2 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 4 ta’ Ott 2022

  Punti ewlenin

  Ibda bl-affarijiet bażiċi

  Tella' liema spazju tixtieq

  Agħżel it-tip ta' propjetà li qed toffri

  Agħżel l-ispazji li jistgħu jintużaw mill-klijenti

  Agħti stampa sħiħa tal-vantaġġi u l-iżvantaġġi

  Uża kemm ir-ritratti kif ukoll il-kitba

  Itlob prezz realistiku

  Punti ewlenin

  Airbnb
  6 ta’ Jan 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?