Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  AirCover ġdid u mtejjeb għall-Hosts

  Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.
  Minn Airbnb f'did-data: 11 ta’ Mej 2022
  5 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 21 ta’ Lul 2023

  AirCover għall-Hosts joffri ħarsien komplut kull darba li tilqa' n-nies fil-post tiegħek permezz ta' Airbnb. Issa joffri ħarsien ikbar flimkien ma' verifika tal-identità tal-klijenti, għarbiel tal-bookings, ħarsien kontra l-ħsara sa $3 miljun USD, ħarsien għall-oġġetti ta' valur u ħarsien għad-dgħajjes u l-karozzi pparkjati fil-propjetà tiegħek.

  Verifika tal-identità tal-klijent

  Il-fiduċja tal-komunità tagħna hija msejsa fuq il-fatt li l-Hosts u l-klijenti jafu li huma verament min qed jgħidu li huma. Se noffru l-verifika tal-identità għall-klijenti li jibbukkjaw fl-iktar 35 pajjiż popolari, jiġifieri għal madwar 90% tal-bookings kollha li jsiru fuq Airbnb. Se nibdew inniedu dil-ħaġa madwar id-dinja kollha fil-bidu tal-2023 biex b'hekk tintuża għall-bookings kollha li jsiru magħna.

  Għall-klijenti ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, se nkomplu niċċekkjaw il-kondotta tal-klijenti kollha qabel l-ewwel żjara tagħhom filwaqt li għall-klijenti tal-bookings l-oħra kollha se niċċekkjaw jekk humiex fuq xi lista ta' sorveljanza jew ta' sanzjonijiet.

  Bħala parti mill-verifika tal-identità tal-klijent iktar wiesgħa, għamilna wkoll xi bidliet fir-rekwiżiti tal-Booking Immedjat. Sir af iktar

  Ikseb iktar dettalji dwar il-verifika tal-identità tal-klijent

  Teknoloġija għall-għarbiel tal-bookings

  Ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Kanada qed inniedu t-teknoloġija tal-għarbiel tal-bookings li tgħin biex innaqqsu ċ-ċans ta' parties li jagħtu fastidju u ħsara fil-propjetà. Wara li ppruvajna l-għarbiel tal-bookings ġewwa l-Awstralja, il-parties bla permess naqsu b'madwar 35% waqt iż-żmien tal-prova.

  It-teknoloġija għall-għarbiel tagħna tqis madwar 100 fattur marbutin ma' booking u timblokka ċerti bookings biex tnaqqas iċ-ċans ta' parties li jagħtu fastidju u ta' ħsara lill-propjetà. Għall-bidu tal-2023 beħsiebna nkunu qed nużaw dit-teknoloġija għall-bookings kollha li jsiru madwar id-dinja.

  Ikseb iktar dettalji dwar it-teknoloġjia għall-għarbiel tal-bookings

  Iktar ħarsien mill-ħsara

  Għal iktar minn għaxar snin, Airbnb dejjem offriet l-aqwa ħarsien mill-ħsara għall-Hosts tagħna. Illum qed inżidu dal-ħarsien ma' AirCover għall-Hosts:

  • $3 miljun USD f'ħarsien kontra l-ħsara: Qed inkabbru l-ħarsien kontra l-ħsara bi tliet darbiet—minn $1 miljun USD għal $3 miljun USD—biex inħarsu lil darek u dak kollu li jinsab fiha.
  • Ħarsien għall-biċċiet tal-arti u l-oġġetti prezzjużi: Aħna nħarsu firxa usa' ta' biċċiet tal-arti fini, ġojjelli u oġġetti tal-kollezzjoni li jekk issirilhom il-ħsara jistgħu jissewwew jew jinbidlu skont il-valur stmat tagħhom.
  • Ħarsien għall-karozzi u d-dgħajjes: Noffru ħarsien mill-ħsara għall-karozzi, għad-dgħajjes u għal inġenji tal-ilma oħra li jkollok ipparkjati jew maħżuna fil-propjetà tiegħek.

  Dal-ħarsien il-ġdid ikompli jżid mal-ħarsien li diġà noffru għal AirCover għall-Hosts:

  • Linja tas-sigurtà 24 siegħa kuljum: Jekk qatt tħossok mhux sigur/a, l-app tagħna tista' tqabbdek ma' aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta, lejl u nhar.
  • Ħarsien kontra l-ħsara li jagħmlu l-pets: Aħna nħallsu għall-ħsara li jistgħu jagħmlu l-pets.
  • Ħlas lura għall-ispejjeż tat-tindif fil-fond: Se nħallsuk lura għal kull servizz tat-tindif mhux mistenni li jkollok tagħmel wara żjara ta' klijent—pereżempju tindif professjonali tat-tapiti.
  • Ħarsien kontra t-telf tad-dħul: Se nagħmlu tajjeb għat-telf tad-dħul jekk tikkanċella booking ta' Airbnb minħabba xi ħsara li jagħmlulek il-klijenti.
  Ikseb iktar dettalji dwar il-programm tal-Ħarsien mill-Ħsara għall-Hosts

  Proċess ta' ħlas lura eħfef

  Għedtulna li l-proċess biex titħallsu l-kumpens kien kumplikat wisq. Għalhekk ħaffifna l-proċess għall-ħlasijiet lura.

  Jekk klijent jagħmel il-ħsara fil-post jew lil ħwejġek tista' żżur iċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet biex, fi ftit passi, tressaq talba għall-ħlas lura u, minn mindu tkun bgħattha sakemm inħallsuk il-kumpens, issib fejn tkun waslet it-talba. It-talba tiegħek l-ewwel se tmur għand il-klijent. Jekk il-klijent ma jweġibx jew ma jħallasx fi żmien 24 siegħa, se jkollok l-opportunità li Airbnb tgħinek issolvi l-problema.

  Bħala Superhost (sakemm il-listing tiegħek mhux fl-istat ta' Washington, l-Istati Uniti tal-Amerka) se tkun tista' tinqeda u tirċievi l-ħlasijiet għall-ħsara iktar malajr.

  $1 miljun USD f'Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  L-Assigurazzjoni għar-Responsabbiltà tal-Hosts, parti minn AirCover għall-Hosts, tħarsek fil-każ rari li, waqt li jkun qed joqgħod fil-post tiegħek, klijent ikorri jew l-affarijiet tiegħu ssirilhom xi ħsara jew jinsterqu. Dawk li jgħinuk tilqa' n-nies, bħall-Co-Hosts u l-persuni li jgħinuk tnaddaf, huma mħarsa wkoll.

  L-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts tħarsek f'każ li tinstab legalment responsabbli għal:

  • Korriment ta' klijent (jew ta' nies oħra)
  • Ħsara jew serq tal-propjetà ta' klijent (jew nies oħra)
  • Ħsara magħmula minn klijent (jew nies oħra) lil żoni komuni bħal pereżempju l-lobbies jew il-propjetajiet fil-qrib

  Jekk jeħtieġlek tressaq talba, kemm tuża l-formola tat-talba tal-assigurazzjoni għar-responsabbiltà. Se nibagħtu l-informazzjoni li tagħtina lill-kumpanija tal-assigurazzjoni terza fdata tagħna li se tgħaddi t-talba tiegħek lil xi ħadd mir-rappreżentanti tagħha. Ir-rappreżentant se jiddeċiedi dwar it-talba tiegħek skont ir-regoli tal-polza tal-assigurazzjoni.

  Jekk int Organizzatur ta' Esperjenza, int imħares mill-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi tagħna.

  Ikseb iktar dettalji dwar l-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts

  Il-bidliet li għamilna f'AirCover għall-Hosts huma msejsa fuq il-kummenti li bgħattulna, għalhekk inħeġġukom tkomplu taqsmu l-ħsibijiet tagħkom magħna.

  Ikseb iktar dettalji dwar l-Aġġornament ta' Airbnb: Xitwa 2022

  Il-programmi Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts, Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts u Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Esperjenzi ta' AirCover għall-Hosts, la jħarsu lill-Hosts tal-postijiet fejn toqgħod ġewwa l-Ġappun u lanqas lill-Organizzaturi tal-Esperjenzi ġewwa l-Ġappun għax dawn huma mħarsa mill-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun u mill-Assigurazzjoni għall-Ħarsien tal-Esperjenzi tal-Ġappun u lanqas ma jħarsu lill-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod permezz ta' Airbnb Travel LLC. Il-Hosts u l-Organizzaturi li kien joffru l-postijiet fejn toqgħod jew l-Esperjenzi ġewwa ċ-Ċina kontinentali huma mħarsa mill-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina. Żomm f'moħħok li l-limiti tal-ħarsien qed jintwerew kollha bil-munita USD.

  L-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts u l-Assigurazzjoni għar-Responsabbiltà tal-Esperjenzi huma sottoskritti minn kumpaniji tal-assigurazzjoni li ma jagħmlux parti minn Airbnb.Jekk qed tilqa' n-nies jew torganizza l-Esperjenzi ġewwa r-Renju Unit, il-polza tal-assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts hija sottoskritta minn Zurich Insurance Company Ltd. u tiġi organizzata u tinħareġ bla ħlas żejjed għall-Hosts tar-Renju Unit minn Airbnb UK Services Limited—rappreżentanta awtorizzata ta' Aon UK Limited, li hija awtorizzata u regolata mill-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja. In-numru tar-reġistru tal-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja (FCA) ta' Aon huwa 310451. Tista' tikkonferma dan-numru billi żżur is-sit tar-Reġistru tas-Servizzi Finanzjarji jew billi tikkuntattja lil FCA fuq +44 0800 111 6768. Il-politiki tar-Responsabbiltà għall-Hosts u tar-Responsabbiltà għall-Organizzautir tal-Esperjenzi ta' AirCover għall-Hosts huma regolati mill-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja filwaqt li l-bqija tal-prodotti u s-servizzi li toffri Airbnb UK Services Limited mhumiex regolati. FPAFF609LC

  Il-programm Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts la huwa assigurazzjoni u lanqas mhu marbut mal-Assigurazzjoni għar-responsabbiltà tal-Hosts. Għal-listings ġewwa l-Istat ta' Washington, l-obbligi kuntrattwali tal-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts ta' Airbnb huma mħarsa minn polza tal-assigurazzjoni mixtrija minn Airbnb. Il-programm Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts għandu r-regoli, il-kundizzjonijiet u l-esklużjonijiet tiegħu.

  L-informazzjoni f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Airbnb
  11 ta’ Mej 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?