Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  AirCover ġdid u mtejjeb għall-Hosts

  Ħarsien komplut. Inkluż dejjem u bla ħlas. Fuq Airbnb biss.
  Minn Airbnb f'did-data: 11 ta’ Mej 2022
  5 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 21 ta’ Lul 2023

  Verifika tal-identità tal-klijent

  Teknoloġija għall-għarbiel tal-bookings

  Iktar ħarsien mill-ħsara

  Proċess ta' ħlas lura eħfef

  Airbnb
  11 ta’ Mej 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?