Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Niftħu l-bibien fi żminijiet ta' kriżi grazzi għal Airbnb.org

  Għin lill-komunità u ikseb badge talli tagħti l-flus jew tilqa' n-nies.
  Minn Airbnb f'did-data: 7 ta’ Diċ 2020
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 7 ta’ Diċ 2021

  Punti ewlenin

  • Airbnb.org hija għaqda mingħajr skop ta' qligħ indipendenti ispirata mill-ġenerożità tal-Hosts

  • Il-Hosts li joffru post fejn toqgħod bla ħlas jew bi prezz imraħħas huma eliġibbli għall-badge Sostenitur ta' Airbnb.org

  Il-ħila tiegħek li tgħin lin-nies iħossuhom milqugħin fl-ispazju tiegħek tispirana fil-ħidma tagħna ta' kuljum. Ninsabu ferm kburin bil-mod kif il-komunità tal-Hosts għenet lil Airbnb.org, l-għaqda mingħajr skop ta' qligħ li nħolqot fl-2020 biex tkompli tibni fuq il-ħidma tal-programmi Open Homes u Postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19.

  Mill-2012 sal-lum, int u Hosts bħalek ftaħtu djarkom għal iktar minn 100,000 persuna fosthom refuġjati, nies li qed ifittxu l-ażil, ħaddiema tal-ewwel għajnuna li kienu jinsabu fuq quddiem fil-ġlieda kontra l-pandemija tal-COVID-19 u nies minn madwar id-dinja li kellhom iħallu djarhom minħabba diżastri naturali katastrofiċi.

  Airbnb.org tista' twettaq il-ħidma tagħha grazzi għall-ġenerożità tal-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod tagħhom u grazzi għad-donaturi li jagħtu l-flus biex jgħinu lin-nies milquta minn xi kriżi.

  Kif tikseb il-badge Sostenitur ta' Airbnb.org

  Nixtiequ niċċelebraw il-ġenerożità tal-komunità tal-Hosts billi noffru l-badge Sostenitur ta' Airbnb.org. Il-Hosts jistgħu jgħinu lil Airbnb.org u jiksbu l-badge billi:

  • Jirreġistraw biex jilqgħu ż-żjarat ta' emerġenza bla ħlas jew bi prezz imraħħas

  • Kif tagħti d-donazzjonijiet rikorrenti

  Ilqa' ż-żjarat ta' emerġenza

  Il-badge Sostenitur ta' Airbnb.org tingħata lill-Hosts li għandhom mill-inqas listing wieħed attiv bla ħlas jew bi prezz imraħħas fuq Airbnb.org għaż-żjarat ta' emerġenza. Meta toffri li tilqa' n-nies fuq Airbnb.org tkun qed toffri li tilqa' lir-refuġjati, lil dawk li kellhom iħallu djarhom u lil nies oħra milquta minn xi kriżi li jkunu jeħtieġu akkomodazzjoni temporanja.

  Sir af iktar dwar kif tista' tagħti l-għajnuna billi tilqa' n-nies

  Agħti d-donazzjonijiet fuq bażi rikorrenti

  Tista' wkoll tikseb il-badge Sostenitur ta' Airbnb.org billi tagħżel li tagħti parti minn kull ħlas li tirċievi bħala donazzjoni lil Airbnb.org. Inkella tista' tagħti donazzjoni ta' darba (mingħajr ma tkun eliġibbli għall-badge).

  Sir af iktar dwar kif tista' tagħti parti mill-ħlasijiet tiegħek bħala donazzjoni.

  Ikseb it-tweġibiet għall-iktar mistoqsijiet komuni

  X'jorbot lil Airbnb.org ma' Open Homes u Postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19?
  Fl-2020, il-programmi Open Homes u Postijiet fejn toqgħod għal min qed jgħin kontra l-COVID-19 ta' Airbnb saru Airbnb.org, għaqda mingħajr skop ta' qligħ 501(c)(3). Għalkemm Airbnb u Airbnb.org jaqsmu xi membri tal-komunità, l-għaqda mingħajr skop ta' qligħ hija għaqda indipendenti b'bord tad-diretturi indipendenti.

  Fejn se tintwera l-badge Sostenitur ta' Airbnb.org?
  Il-badge se tintwera kemm fuq il-profil tal-Host kif ukoll fuq il-paġni tal-listings tiegħek. Ikkuntattja lit-tim tal-għajnuna tagħna jekk tixtieq taħbi l-badge tiegħek.

  Il-badge se tagħmel xi differenza għall-mod fejn jintwera l-listing tiegħi fir-riżultati tat-tiftix?
  Il-badge hija simbolu tal-għajnuna ġeneruża li tagħti lil Airbnb.org. M'għandha l-ebda impatt fuq il-post li fih jintwerew il-listings tiegħek fir-riżultati tat-tiftix u għalissa l-klijenti ma jistgħux jiffiltraw ir-riżultati tat-tiftix skont il-badges ta' Airbnb.org.

  Il-badge se taffettwa l-istatus jew il-badge ta' Superhost tiegħi?
  Il-badge Sostenitur ta' Airbnb.org m'għandha l-ebda impatt fuq l-istatus jew il-badge ta' Superhost tiegħek. Il-badge se tintwera ħdejn il-badge tiegħek bħala Superhost.

  Jekk nieqaf nagħti l-flus jew nilqa' n-nies fuq Airbnb.org se nitlef il-badge Sostenitur ta' Airbnb?
  Iva, imma l-badge terġa' tibda tintwera jekk terġa' tibda tagħti l-flus jew tilqa' n-nies fuq Airbnb.org. Dejjem tista' tneħħi d-dar tiegħek minn Airbnb.org jew tissospendi jew ittemm id-donazzjonijiet rikorrenti tiegħek.

  Kif qed tgħin Airbnb?
  Airbnb impenjat ruħha li tħallas għall-ispejjeż tal-ħidma ta' Airbnb.org għalhekk id-donazzjonijiet kollha jmorru direttament għand l-imsieħba mingħajr skop ta' qligħ mgħejuna minn Airbnb.org.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Airbnb.org hija għaqda mingħajr skop ta' qligħ indipendenti ispirata mill-ġenerożità tal-Hosts

  • Il-Hosts li joffru post fejn toqgħod bla ħlas jew bi prezz imraħħas huma eliġibbli għall-badge Sostenitur ta' Airbnb.org

  Airbnb
  7 ta’ Diċ 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?