Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Għodod tal-prezzijiet imfassla mill-ġdid, issa direttament fil-kalendarju ta' Airbnb tiegħek

  Rendikonti tal-prezzijiet ġodda u sistema ta' skontijiet imtejba li jistgħu jgħinuk tieħu ħsieb il-prezzijiet li titlob.
  Minn Airbnb f'did-data: 25 ta’ Mej 2023
  2 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 25 ta’ Mej 2023

  Kienu l-kummenti u l-ħsibijiet tagħkom il-Hosts li wassluna biex niġbru l-għodod tal-prezzijiet kollha f'post wieħed fil-kalendarju tagħkom. Issa minn post wieħed tista' tibdel il-prezzijiet, tibdel id-disponibbiltà tiegħek u tiċċekkja xi skontijiet jew offerti qed toffri.

  Tuża liema għodda tuża biex tieħu ħsieb il-prezzijiet, dejjem se nuruk x'se jħallsu l-klijenti u x'se ddaħħal int. Għamilnieha wkoll eħfef li toħloq l-iskontijiet. Kemm tmexxi slider u l-prezz medju ta' kull ġimgħa jew ta' kull xahar tiegħek se jinbidel skont l-iskont.

  Rendikonti tal-prezz ġodda

  Bħala Host, il-prezz se jkun dejjem f'idejk. Tajjeb li tifhem kif il-prezz se jintwera fir-riżultati tat-tiftix tal-klijenti għax il-prezz ta' kull lejl li titlob mhux l-istess bħall-prezz totali li se jħallsu l-klijenti.

  Il-prezz totali tal-klijenti jiġbor fih it-tariffi kollha qabel it-taxxi, ħlief fir-reġjuni fejn il-liġijiet tal-post jobbligawna nuru l-prezzijiet bit-taxxi miżjuda. Meta tifhem kif jaħdem il-prezz totali tkun tista' tifhem aħjar kif toffri valur tajjeb biex tikseb l-għanijiet tad-dħul tiegħek.

  Fil-ġimgħat li ġejjin se nkunu qed inniedu għodda għar-rendikont tal-prezzijiet ġdida. Kulma jeħtieġlek tagħmel biex tikseb id-dettalji tal-prezz totali għall-klijenti għal firxa ta' dati huwa li tagħżel dawk l-iljieli fil-kalendarju tiegħek. Ir-rendikont tal-prezz jiġbor fih il-prezz ta' kull lejl, it-tariffi, l-iskontijiet jew l-offerti li tista' tkun qed toffri, it-taxxi u d-dħul tiegħek.

  Agħżel data mill-kalendarju tiegħek biex tibdel il-prezz u tikseb rendikont bil-prezz li se jħallsu l-klijenti u l-flus li se ddaħħal int.

  Agħżel xi data jew medda ta' dati disponibbli fil-kalendarju tiegħek. Taħt il-prezz ta' kull lejl se ssib buttuna li turi l-prezz totali li l-klijent mistenni jħallas għal dak il-booking. Meta tagħfas jew tikklikkja fuq dik il-buttuna se tintwera rendikont bil-prezz u d-dħul tiegħek.

  Skontijiet ta' kull ġimgħa u ta' kull xahar imtejba

  Meta toffri skontijiet għal żjarat ta' ġimgħa u għal żjarat ta' xahar tista' ddaħħal iktar flus b'inqas xogħol biex tħejji l-post bejn żjara u oħra. Għedtilna li ssibha bi tqila tifhem l-effett ta' skont fuq il-prezz u d-dħul tal-listing tiegħek.

  Meta toffri skont, aħna se nagħtuk suġġeriment skont ix-xorta ta' listing tiegħek u skont id-domanda fiż-żona tiegħek għal listings bħalu. Kemm tmexxi l-islider biex tibdel il-perċentwali. Meta tagħmel hekk, se tintwera l-prezz medju ta' kull ġimgħa jew ta' kull xahar li se titlob u d-dħul li se tagħmel mil-listing tiegħek skont l-iskont.

  Biex tuża l-islider għall-iskontijiet, kemm issib Skontijiet fit-tab Prezzijiet u mbagħad tagħżel "Kull ġimgħa" jew "Kull xahar". Tista' wkoll iżżid skont billi tikteb numru ħdejn is-simbolu tal-perċentwali.

  Sir af iktar dwar dal-għodod fis-sensiela ta' lezzjonijiet dwar il-prezzijiet tagħna. Ikseb l-Aċċess Bikri biex tibda tuża dal-għodod u għodod ġodda oħra li jagħmlu parti mill-Aġġornament tas-Sajf 2023 ta' Airbnb, li joffri 25 bidla ġdida għall-Hosts.

  L-informazzjoni f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Airbnb
  25 ta’ Mej 2023
  Dan kien ta' għajnuna għalik?