Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Ħarsa lejn Superhost: kif terġa' timla d-dar bil-ħajja wara telfa

  Armla tirrakkonta kif id-deċiżjoni li tilqa' klijenti internazzjonali għenitha terġa' tiġi f'tagħha.
  Minn Airbnb f'did-data: 8 ta’ Fra 2019
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 7 ta’ Jan 2022

  Is-Superhost Marianna f'daqqa waħda sabet ruħha waħidha fid-dar li hi u r-raġel tagħha kienu għadhom kemm irrestawraw flimkien. Biex tirkupra, fetħet in-negozju tagħha fejn fetħet il-bibien tad-dar tagħha ġewwa California lill-klijenti minn madwar id-dinja. Tgħidilna kif li tilqa' n-nies ta tifsira ġdida lil ħajjitha u xi jfisser għaliha li tkun imprenditriċi:

  Il-fatt li l-ħajja u n-nies reġgħu daħlu fid-dar għenni nerġa' nieħu ftit tal-ħajja.

  Meta tlift lil Mike ħassejt sens ta' telf u vojt ġewwa fija. F'Mejju tal-2017 daħal għal dik li suppost kienet operazzjoni komuni imma seħħew xi kumplikazzjonijiet u baqa' taħtha. Erbat ijiem qabel ġara hekk konna għadna kemm iċċelebrajna s-26 anniversarju tagħna flimkien.

  Binti ġiet toqgħod id-dar miegħi. Madwar sena wara, telqet ħabta u sabta u sibt ruħi waħdi fid-dar.

  Ma niftakarx raġuni jew fatt partikolari li wassluni biex nibda nilqa' n-nies. Kienet idea li bqajt nhewden dwarha. Imbagħad f'Settembru tal-2017 żort xi ħbieb ġewwa Oregon u hemmhekk qgħadt f'Airbnb. Il-Host kien simpatiku ħafna u spjegajtlu x'kien ġrali. Bdejt nirrealizza li jien ukoll kapaċi nkun Host.

  Mal-mewt ta' żewġi, il-pensjoni tiegħu ntemmet u għalija dak kien telf ta' dħul kbir. Jien naħdem għal rasi bħala għalliema, kittieba u nieħu ħsieb il-ġonna. Ma kontx fi stat li nikkonċentra.

  Fl-immaġinazzjoni tiegħi Airbnb kienet mod kif nagħmel il-flus malajr. Iżda li tkun Host jeħtieġ ħafna xogħol. U bħala mara waħdi, kont imħassba dwar is-sigurtà tiegħi. Xtrajt is-serraturi għall-kmamar tiegħi u tal-klijenti imma naħseb darba biss sakkart il-bieb ta' kamarti meta kien hemm klijent li għamel iċ-checkin tiegħu tard ħafna billejl. Waħda minn sħabi, li hija wkoll Host, tatni parir li nikteb deskrizzjoni tad-dar tiegħi b'mod li nħajjar lin-nies li nixtieq nilqa' u s'issa milli jidher dal-parir swieni ħafna. Forsi jien ftit inġenwa imma hemm xi ħaġa li tgħidli li l-biċċa l-kbira tan-nies huma nies tajba.

  Li nilqa' n-nies sar mod kif inkun ftit inqas eremita. Saret ir-raġuni għalfejn kelli nżomm id-dar nadifa u nagħmel kuraġġ. Kelli nerġa' niġi f'tiegħi u nkompli b'ħajti. Dawn kienu kollha affarijiet li għenuni.

  Niftakar f'Mike kull darba li xi ħadd jidħol fid-dar. Hija xi ħaġa li ttik l-enerġija imma fl-istess ħin timlik diqa.

  Kien jieħu gost jaħdem fuq did-dar. Kien mastrudaxxa. Meta xtrajna d-dar fl-1995, kienet fi stat ħażin, kellha bżonn ħafna tiswijiet u hu għamilha post tant sabiħ biex tgħix fih. B'xi mod, inħoss l-ispirtu u l-enerġija tiegħu meta n-nies jidħlu fid-dar, jinnutaw ix-xogħol tal-injam u jgħidu "Xi ġmiel".

  Inħossni kburija. Kburija għat-tnejn li aħna. Kemm hi xi ħaġa sabiħa li nista' naqsam dil-ħaġa.

  Għall-bidu kont ngħid lill-klijenti li kont għadni kemm tlift lir-raġel. Imbagħad biż-żmien ma baqgħetx l-ewwel ħaġa li kont naqsam magħhom.

  Inħossni li kont ixxurtjata li lqajt in-nies li lqajt. Billi ngħix ġewwa Santa Monica rieħdu jmorru sal-bajja, sal-moll u sa Venice u għalhekk ma tantx kont niltaqa' magħhom. Kien għad kelli bżonn ta' ħafna spazju u ħafna kwiet u allura kienet sitwazzjoni ideali għalija.

  Kultant konna nitħaddtu aħna u nixorbu kikkra kafè jew ġieli konna noqogħdu fuq is-sufan bandla b'tazza inbid f'idejna ngawdu l-arja tal-baħar. Xi wħud mill-klijenti tagħna kienu nies li tieħu gost titkellem magħhom. Kienet xi ħaġa li fakkritni li l-ħajja tkompli, tinstema' kemm tinstema' cliche.

  Li nilqa' n-nies sar mod kif inkun ftit inqas eremita.
  Marianne,
  Santa Monica, California

  Klijenta minnhom kienet mara żagħżugħa. Ma semmejtx li Mike kien miet, iżda forsi hi nnutat ir-ritratti tiegħu madwar id-dar. Hija qaltli li ftit xhur qabel kienet tilfet lill-għarus tagħha f'inċident. Allura sibt ruħi f'dis-sitwazzjoni inkredibbli fejn stajt mhux biss niftaħ dari, imma li nagħtiha spazju fejn tkun tista' titkellem dwar it-telfa tagħha ma' xi ħadd li jifhimha. U għalija, hi kienet xi ħadd li stajt niftaħ qalbi magħha dwar Mike. Kellna suġġett komuni u qbilna ħafna. Tkellimna xi drabi bl-SMS. Jista' jkun li terġa' tiġi lura jew le, imma għal ftit żmien missejna ħajjet xulxin.

  Bħala Hosts naqsmu l-ispazju tagħna imma xi kultant naqsmu mal-oħrajn ħafna iktar minn hekk.

  Meta ftaħt il-bibien ta' dari rnexxieli nagħti xi ħaġa lill-oħrajn anke jekk minn ġewwa ħassejtni li ma kelli xejn iktar x'noffri.

  Issa għandi n-negozju tiegħi. U hemm ħafna x'wieħed jgħid dwar li taħdem għal rasek u li jkollok kontroll sħiħ fuq l-andament ta' ħajtek. Hemm dak is-sens ta' saħħa li tħoss mara meta tkun qed tmexxi n-negozju tagħha stess.

  Għal xi wħud jaf tinstema' ġennata imma hemm xi ħaġa mistika fil-fatt li tilqa' l-barranin ġewwa darek. Bħala Hosts aħna qisna gwidi għall-vjaġġaturi għajjiena. U meta nħossuna waħidna u mweġġa' jew inkunu qed inbatu, dik l-interazzjoni u dik ir-rabta jgħinuna niġu ftit f'tagħna.

  Ir-ritratti grazzi għal Marianne

  Airbnb
  8 ta’ Fra 2019
  Dan kien ta' għajnuna għalik?