Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Pariri mingħand is-Superhosts fuq kif tieħu ħsieb u tkabbar in-negozju tiegħek

  Bħala parti minn Black History Month, dal-Hosts qasmu l-pariri tagħhom fuq kif kisbu r-riżultati li kienu jixtiequ.
  Minn Airbnb f'did-data: 27 ta’ Ġun 2022
  4 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 27 ta’ Ġun 2022

  Punti ewlenin

  • L-istrateġija hija importanti ħafna—mill-prezz ta' kull lejl li titlob sa kemm tinvesti fl-ispazju tiegħek

  • Żomm kont ta' kollox mill-bidu sal-aħħar biex torganizza xogħlok aħjar

  • Kabbar in-negozju tiegħek meta toffri ospitalità—u tikseb reviews—mill-aqwa

  Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet ta' Black History Month, tkellimna ma' żewġ Superhosts dwar kif saru imprendituri u tlabniehom jaqsmu l-pariri tagħhom fuq l-esperjenza tagħhom magħna.

  Fost il-ħafna pariri utli dwar kif tkabbar in-negozju tiegħek, dal-Hosts qasmu magħna l-istrateġiji li għenuhom jirnexxu u li tista' tuża biex tagħżel x'rata titlob għal kull lejl, fuq kif iżżomm kont dettaljat tad-dħul u l-infiq u biex tifhem x'investiment tista' tagħmel fl-ispazju tiegħek meta tibda tilqa' n-nies. Tant irċevejna suġġerimenti tajbin li ħsibna biex noħolqu serje ta' artikli dwar kif tħares lejn l-ospitalità bħala negozju minn lenti ta' imprenditur.

  Qed nibdew dis-serje billi naqsmu magħkom il-pariri ta' Pamellah, membru tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts, imprenditriċi u fundatriċi ta' kumpanija li tippjana t-tiġien ġewwa Malindi, il-Kenja u Reed, eks membru tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts, għalliem u imprenditur—jew kif isejjaħ lilu nnifsu "għalliem/imprenditur"—ġewwa Philadelphia.

  Agħżel prezz ta' kull lejl bi ħsieb

  Iż-żewġ Hosts waslu għall-prezzijiet ta' kull lejl tagħhom billi għaddew flimkien il-kera jew il-flus li għandhom jagħtu lill-bank kull xahar u l-ispejjeż fissi l-oħra ta' kull xahar u bnew il-prezz bażi fuq dak in-numru.

  "Sakemm tkun qed tagħmel tajjeb għall-ispejjeż meta tkun għadek tibda, ma tantx għandek għalfejn tinkwieta," jgħid Reed. "Mhux se ssir sinjur mil-lum għall-għada. Kollox jieħu ż-żmien tiegħu."

  Fil-każ ta' Pamellah, bidla żgħira fil-prezz ta' kull lejl tagħha wasslet għal dħul ferm ikbar. Għall-ewwel bdiet titlob prezz "għoli ħafna, li wasalt għalih għax kelli f'moħħi x-xogħol kollu li għamilt fil-post," tgħidilna. U ma kisbet l-ebda booking.

  "Baxxejt il-prezz u fi żmien sagħtejn bdiet l-avventura tal-ospitalità tiegħi li għadha għaddejja s'issa," tgħid Pamellah. "Bdew deħlin booking wara l-ieħor." Imbagħad fi ftit żmien setgħet tgħolli l-prezz li bdiet titlob u tliet xhur wara, kisbet l-istatus ta' Superhost.

  Itlob prezz li jirrifletti r-reviews

  Reed żamm għajnejh fuq listings oħra fiż-żona tiegħu u għolla l-prezz ta' kull lejl li kien qed jitlob biex jasal għal-livell tagħhom. "Hekk kif jibdew deħlin il-bookings, magħhom jiġu wkoll reviews tajba," jgħidilna. Imbagħad tkun tista' tgħolli l-prezz li titlob.

  Pamellah kellha esperjenza simili. "Iktar ma bdejt nikseb reviews, iktar stajt ngħolli l-prezz għal dak li xtaqt nitlob," tgħidilna.

  Reed, Superhost ġewwa Philadelphia

  Aħseb bħal imprenditur

  "Fl-aħħar mill-aħħar, l-ospitalità hija negozju," jgħid Reed. "Għandek ħafna vantaġġi meta tmexxi negozju ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka." Mhux il-Host biss imur tajjeb imma l-komunità kollha ta' madwaru. "Meta n-nies jaqsmu djarhom, ikunu qed joħolqu opportunitajiet ekonomiċi għan-nies ta' madwarhom," jgħidilna.

  Reed ixebbah is-sens imprenditorjali tiegħu u l-filosofija ta' kif jilqa' n-nies mal-moviment Black Wall Street. "Matul il-moviment ta' Black Wall Street kienu qed jagħmlu l-istess bi djarhom: bdew mix-xejn, użaw djarhom biex kabbru n-negozji tagħhom u komplew jiżviluppaw minn hemm," jgħidilna.

  Black Wall Street kienet komunità ġewwa Tulsa, Oklahoma li twaqqfet mill-Afrikani-Amerikani fil-bidu tas-seklu 20 u li kisbet suċċess ekonomiku u kulturali. "Dan kollu marbut mal-prinċipji tar-reżistenza u l-liberazzjoni tal-komunità sewda—Nies suwed li qed ikomplu fejn ħalliet il-komunità ta' Black Wall Street," jgħid Reed.

  Il-fatt li jilqa' n-nies għenu jibni rabta mal-klijenti u mal-komunità ta' madwaru u din hija xi ħaġa li Reed kuntent ħafna biha: "Kienet barka mis-sema."

  Żomm kont ta' kollox mill-bidu sal-aħħar

  Billi parti kbira mis-suċċess ta' dawn il-Hosts kien il-fatt li ħarsu lejn l-ospitalità bħala negozju, it-tnejn li huma jissuġġerixxu li għandek torganizza ruħek qabel tilqa' l-ewwel klijenti tiegħek.

  "Ftaħt kont ieħor biex l-ispejjeż kollha jgħaddu minnu ħalli meta jasal iż-żmien li nibgħat id-denunzja tat-taxxa, tkun eħfef għall-accountant biex isib dak li jeħtieġ—jew għalija jekk nagħżel li nieħu ħsieb kollox jien," jgħid Reed.

  Fejn jidħlu l-finanzji, importanti titlob l-għajnuna fejn teħel. "Jekk ikun jeħtieġlek tqabbad konsultent fiskali jew tqatta' ftit żmien biex tifhem kif taħdem in-numri, ara li tagħmel hekk," jgħid.

  Sakemm tkun qed tagħmel tajjeb għall-ispejjeż meta tkun għadek tibda, ma tantx għandek għalfejn tinkwieta. Mhux se ssir sinjur mil-lum għall-għada. Kollox jieħu ż-żmien tiegħu.
  Reed,
  Philadelphia

  Aġġorna l-listing tiegħek ta' sikwit

  Pamellah tissuġġerixxi li l-Hosts jaġġornaw il-listings tagħhom ta' sikwit biex b'hekk jibqgħu kompetittivi. Hija impenjat ruħha li tgħin lill-Hosts l-oħra taż-żona tagħha jirnexxu u l-ewwel mistoqsija li tagħmlilhom hija: "Meta kienet l-aħħar darba li tejjibt xi ħaġa fil-listing tiegħek?" tgħidilna.

  Hija tissuġġerixxi li l-Hosts għandhom mhux biss jiċċekkjaw il-prezzijiet tal-listings fil-qrib ta' sikwit, imma wkoll li jibdlu r-ritratti tal-listings tagħhom kull tant żmien, l-iktar bejn staġun u ieħor. Iżżid tgħid ukoll li l-Hosts għandhom jiċċekkjaw il-listings tagħhom ta' kuljum, anke jekk għal ftit minuti, biex b'hekk jiżguraw li l-listings tagħhom huma kif suppost u biex jaraw li wieġbu lill-klijenti kollha.

  Oħloq ambjent li jilqgħek

  Pamellah tfakkar li biex wieħed isir Host ta' suċċess ma jiddependix biss minn spazju sabiħ u reviews mill-aqwa. "Il-prezz huwa biss parti waħda mill-affarijiet meħtieġa biex tilqa' l-klijenti," tgħidilna. "Kif iġġib ruħek mal-klijenti?"

  Hija tippreferi tilqa' l-klijenti wiċċ imb wiċċ. "Nipprova noħloq atmosfera sabiħa biex il-klijenti jħossuhom milqugħin," tgħidilna. "Dik hija l-missjoni ta' Airbnb: li naħdmu biex kull klijent iħossu milqugħ u jħossu d-dar ikun fejn ikun."

  Reed jaħsibha bħalha u jissuġġerixxi li l-Hosts jibbukkjaw post fuq Airbnb bħala klijenti biex isiru jafu x'qed jagħmlu tajjeb Hosts oħra fl-ispazji tagħhom. "Tista' tuża xi ideat tajba li ssib f'listings oħra," jgħidilna. "L-esperjenza tiegħek bħala klijent tgħinek biex issir Host aħjar."

  "Il-mod kif tilqa' n-nies u tibni rabta magħhom huma l-qofol ta' Airbnb," jgħidilna. "Jekk tħaddan dal-prinċipji, il-klijenti jerġgħu jibbukkjaw miegħek."

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • L-istrateġija hija importanti ħafna—mill-prezz ta' kull lejl li titlob sa kemm tinvesti fl-ispazju tiegħek

  • Żomm kont ta' kollox mill-bidu sal-aħħar biex torganizza xogħlok aħjar

  • Kabbar in-negozju tiegħek meta toffri ospitalità—u tikseb reviews—mill-aqwa

  Airbnb
  27 ta’ Ġun 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?