Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  L-aħħar aħbarijiet dwar il-valutazzjonijiet tas-Superhosts

  Erġajna bdejna nużaw l-4 kriterji standard tagħna biex tikseb l-istatus ta' Superhost.
  Minn Airbnb f'did-data: 20 ta’ Aww 2020
  2 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 27 ta’ Ġun 2022

  Punti ewlenin

  • Matul il-pandemija tal-COVID-19 għamilna xi bidliet temporanji għall-proċess ta' valutazzjoni tas-Superhosts tagħna biex ngħinu lill-komunità tal-Hosts

  • Mill-1 ta' April 2022 'il quddiem se jkollok tilħaq l-4 kriterji standard tagħna mill-ġdid biex tikseb l-istatus ta' Superhost

  Il-pandemija tal-COVID-19 ħarbtet l-industrija tal-ivvjaġġar u l-ħidma tal-Hosts madwar id-dinja kollha. Għalhekk għamilna xi bidliet temporanji fil-kriterji għall-valutazzjoni tas-Superhosts biex naddattaw għal daż-żmien kumplikat u diffiċli.

  Minn April 2020 is-Superhosts setgħu jżommu l-istatus ta' Superhost tagħhom anke jekk ma kinux qed jilħqu l-4 kriterji standard kollha tagħna. Issa li l-vjaġġi qed jerġgħu jaqbdu se nerġgħu lura għall-proċess ta' valutazzjoni li konna qed nużaw qabel.

  Mill-valutazzjoni tal-1 ta' April 2022 'il quddiem, il-Hosts meħtieġa jilħqu l-4 kriterji biex jiksbu l-istatus ta' Superhost.

  L-4 kriterji huma:

  • Li jkollok rating ġenerali ta' mill-inqas 4.8
  • Li jkollok rata ta' rispons ta' mill-inqas 90%
  • Li tilqa' 10 żjarat matul l-aħħar sena (jew 100 lejl fuq mill-inqas 3 bookings)
  • Li jkollok rata ta' kanċellazzjoni ta' inqas minn 1%
  Meta ssir Superhost se nagħtuk badge speċjali li tintwera fuq il-profil u l-listing tiegħek. Il-valutazzjonijiet għas-Superhosts iseħħu 4 darbiet fis-sena—Jannar, April, Lulju u Ottobru—u kull valutazzjoni tqis il-ħidma tiegħek matul it-365 jum ta' qabel.

   F'April tal-2020, l-ewwel valutazzjoni tas-Superhosts matul il-pandemija tal-COVID-19, bdejna nġeddu l-istatus tas-Superhosts. Biss issa li l-vjaġġi qed jerġgħu jaqbdu, jekk jixtiequ jżommu l-istatus ta' Superhost tagħhom, il-Hosts kollha meħtieġa jilħqu l-kriterji kollha għall-valutazzjoni tal-1 ta' April 2022.

   L-4 kriterji huma dawn li ġejjin:

   • Li jkollok rating ġenerali ta' mill-inqas 4.8
   • Li jkollok rata ta' rispons ta' mill-inqas 90%
   • Li tkun ilqajt 10 żjarat matul l-aħħar sena (jew 100 lejl fuq mill-inqas tliet żjarat għall-Hosts li jilqgħu ż-żjarat fit-tul)
   • Li jkollok rata ta' kanċellazzjoni ta' 1% jew inqas
   Il-valutazzjoni tas-Superhosts ta' April se tħares lejn il-ħidma tiegħek matul it-365 jum ta' qabel—għalhekk issa ż-żmien li tagħmel kull bidla meħtieġa biex tgħinek tħejji ruħek biex f'April tikseb l-istatus ta' Superhost.

   Minħabba l-fatt li l-valutazzjoni tas-Superhost tinħadem fuq l-aħħar sena, jekk bħalissa pereżempju għandek rata ta' kanċellazzjoni għolja u din m'għandhiex x'taqsam mal-COVID-19, fil-ġejjieni l-istatus ta' Superhost tiegħek jaf jiġi affettwat. Żomm kont tal-istatus ta' Superhost tiegħek hawn

   Jekk jogħġbok żomm f'moħħok ukoll li għal kull tliet xhur li matulhom Superhost ma jilħaqx xi wieħed mill-erba' kriterji—inklużi dawk marbuta maż-żjarat u mar-rata ta' kanċellazzjoni—mhux se jitqiesu għall-4 valutazzjoniet wara xulxin meħtieġa biex tikseb kupun tal-ivvjaġġar jew tal-Esperjenzi ta' Airbnb ta' $100 USD. Is-Superhosts li jilħqu l-4 kriterji tas-soltu tagħna xorta se jibqa' jkollhom dawn il-valutazzjonijiet meqjusa għall-kupun tagħhom.

   Jekk jogħġbok żomm f'moħħok ukoll li: Għalkemm matul daż-żmien konna qed nerġgħu nikkonfermaw l-istatus ta' Superhost għall-Hosts li laħqu mill-inqas 2 mill-4 kriterji tagħna, is-Superhosts xorta jeħtiġilhom jilħqu l-4 kriterji għal 4 valutazzjonijiet wara xulxin biex jiksbu kupun ta' Airbnb b'valur ta' $100 USD. Jekk pereżempju l-istatus ta' Superhost tiegħek ġie konfermat f'Jannar 2022 imma ma kellekx l-4 kriterji qabel April 2022, se tkun eliġibbli għall-kupun f'April 2023 jekk iżżomm l-istatus tiegħek għal Lulju 2022, Ottubru 2022 u Jannar 2023.

   Punti ewlenin

   • Matul il-pandemija tal-COVID-19 għamilna xi bidliet temporanji għall-proċess ta' valutazzjoni tas-Superhosts tagħna biex ngħinu lill-komunità tal-Hosts

   • Mill-1 ta' April 2022 'il quddiem se jkollok tilħaq l-4 kriterji standard tagħna mill-ġdid biex tikseb l-istatus ta' Superhost

   Airbnb
   20 ta’ Aww 2020
   Dan kien ta' għajnuna għalik?