Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  X'inhu l-Booking Immedjat

  Il-Booking Immedjat jista' jħaffef il-proċess tal-booking u jgħin il-listing tiegħek jispikka.
  Minn Airbnb f'did-data: 14 ta’ Diċ 2020
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 17 ta’ Nov 2022

  Punti ewlenin

  Għodod biex isserraħ moħħok

  Għaliex xorta tista' tirċievi talbiet għall-booking

  Għaliex xi Hosts ma jużawx il-Booking Immedjat

  L-affidabbiltà hija essenzjali biex tuża l-Booking Immedjat

  Punti ewlenin

  Airbnb
  14 ta’ Diċ 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?