Aġġornament tal-2022

Niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni u nrawmu l-inklużjoni

Project Lighthouse

Project Lighthouse tnieda fl-2020 u l-ħsieb tiegħu huwa li jsib u jirranġa d-differenzi li jħabbtu wiċċhom magħhom is-suwed huma u jużaw Airbnb. Dal-proġett tfassal flimkien ma' Color Of Change—u bl-għajnuna ta' numru ta' għaqdiet li jaħdmu fl-oqsma tad-drittijiet ċivili u l-privatezza. Sir af iktar
Nużaw dejta ta' vera
Aħna nippruvaw nifhmu kif il-klijenti u l-Hosts jużaw il-pjattaforma tagħna. L-istudju tal-istatistika jgħinna nifhmu kif nistgħu noħolqu esperjenza iktar ġusta għall-komunità tagħna.
Inħarsu l-privatezza
Aħna nħarsu lejn ix-xejriet b'mod ġenerali u għalhekk ma norbtux l-informazzjoni tar-razza meqjusa ma' persuni jew kontijiet partikolari.
Dejjem nitjiebu
It-tim tagħna qed ikomplji jaħdem biex isib modi ġodda ta' kif Airbnb tista' tkun pjattaforma iktar ġusta u inklussiva.

Xi bdilna

Ħbejna r-ritratti tal-profili tal-klijenti sakemm jiġi aċċettat il-booking
Fl-2018 għamilna xi bidliet biex niżguraw li matul il-proċess tal-booking, il-Hosts ma jkunux jistgħu jaraw ir-ritratt tal-klijent qabel ma jkunu aċċettaw it-talba tal-booking. L-istudji tagħna wrew li dil-ħaġa wasslet għal żieda żgħira fir-Rata tal-Bookings li Jirnexxu għall-klijenti li jitqiesu bħala Suwed. Din hija r-rata ta' kemm il-klijenti ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, maqsuma skont ir-razza li huma meqjusa parti minnha, jirnexxielhom jibbukkjaw listing ta' Airbnb.
Iktar reviews għal iktar klijenti
Il-klijenti li jkunu diġà kisbu review għandhom Rata tal-Bookings li Jirnexxu għola. Imma l-istudju tagħna sab li l-klijenti meqjusa bħala Suwed jew Latino-Amerikani għandhom inqas reviews mill-klijenti meqjusa bojod jew Asjatiċi. Qed nagħmlu xi bidliet biex niżguraw li tkun eħfef għall-klijenti kollha li jiksbu review wara l-vjaġġ tagħhom.
Għamilna iktar nies eliġibbli għall-Booking Immedjat
Il-Booking Immedjat iħalli lill-klijenti jibbukkjaw listing mingħajr ma jistennew lill-Host jikkonferma l-booking. Hija għodda li taħdem biex tnaqqas id-diskriminazzjoni għax toħloq regoli għall-booking iktar oġġettivi. Wettaqna bidliet maħsuba biex jagħmluha eħfef għal 5 miljun persuna oħra li jużaw il-Booking Immedjat.
Bnejna komunità tal-ivvjaġġar iktar inklussiva
Il-vjaġġi lejn postijiet oħra li mhux meqjusa postijiet turistiċi jista' jkabbar l-opportunitajiet ekonomiċi għall-komunitajiet li fl-imgħoddi ma gawdewx mit-turiżmu. Matul is-sena d-dieħla se nkomplu naħdmu fuq u nkabbru madwar id-dinja programmi bħall-Akkademja għall-Imprendituri ta' Airbnb biex niżguraw li ħafna iktar nies ikunu jistgħu jgawdu meta jilqgħu n-nies fuq Airbnb. Fost il-ħidma li beħsiebna nwettqu, nixtiequ nkabbru l-programmi li jaħdmu biex iktar nies suwed isiru Hosts.
Wessajna l-firxa ta' materjal edukattiv għall-Hosts
Il-komunità tal-Hosts tagħna hija importanti ħafna biex noħolqu esperjenza ġusta fejn dawn iħossuhom milqugħin. Dis-sena nedejna Gwida għal Hosting Inklussiv b'artikli u vidjows biex ngħinu lill-Hosts jifhmu kif għandhom jilqgħu klijenti ta' kull xorta ta' ħiliet, ġeneri u sfondi kulturali—l-iktar dawk li ġejjin minn komunitajiet storikament emarġinati. Beħsiebna nniedu iktar programmi edukattivi u faċilitajiet fis-servizz tagħna bil-ħsieb li nrawmu l-inklużjoni.
Ħarisna lejn ir-rifjuti tal-bookings biex inneħħu l-opportunitajiet għall-preġudizzju
Nifhmu li jaf ikun hemm raġunijiet tajba għaliex Host ma jkunx jista' jilqa' booking: il-kalendarju tal-Host jaf ikun inbidel jew il-klijent jitlob checkin qabel il-ħin jew li jżid iktar nies mal-booking—xi ħaġa li l-Host ma jkunx jista' jaċċetta. Għalhekk qed naħdmu biex nifhmu aħjar ir-raġunijiet għaliex il-bookings jiġu miċħuda biex intejbu l-politiki u s-servizzi tagħna u nkomplu niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni.
Tejjibna l-esperjenza għall-bookings mill-ġdid
Skont il-Politika Open Doors li daħlet fis-seħħ fl-2016, il-klijenti li diġà jinsabu f'listing jew li għandhom booking fil-ġejjieni u li jirrappurtaw li sfaw vittma ta' diskriminazzjoni se jingħataw l-għajnuna biex jibbukkjaw listing ieħor minflok. Dal-aħħar nedejna Linja tas-Sigurtà 24 Siegħa Kuljum, maħsuba biex tagħmilha eħfef għall-klijenti li jiksbu għajnuna urġenti huma u jivvjaġġaw, fosthom aċċess għall-għajnuna biex jibbukkjaw listing ieħor minflok.
Inkomplu l-impenn tagħna għall-klijenti bi ħtiġijiet tal-mobbiltà
Il-filtri tat-tiftix tal-faċilitajiet tal-aċċessibbiltà tagħna jagħmluha eħfef biex il-klijenti jsibu u jibbukkjaw postijiet fejn toqgħod li jgħoddu għalihom. Grazzi għar-Reviżjoni tal-Aċċessibbiltà, aħna nirrevedu kull faċilità tal-aċċessibbiltà mibgħuta mill-Hosts biex niżguraw li tkun preċiża. Il-kategorija Dħul mingħajr taraġ li nedejna f'Novembru tal-2022 fiha mijiet ta' listings addattati għal min juża s-siġġu tar-roti u turi postijiet li vverifikajna li għandhom mogħdijiet mingħajr ħġur li jagħtu għad-daħla tad-dar, għall-kamra tas-sodda u għall-kamra tal-banju u li għandhom ukoll mill-inqas faċilità tal-aċċessibbiltà waħda fil-kamra tal-banju. Il-listings bi dħul mingħajr taraġ saħansitra jiġu skennjati b'mod 3D biex nikkonfermaw il-faċilitajiet u l-kejl.

L-Impenn tal-Komunità ta' Airbnb

Mill-2016 bdejna nitolbu lill-utenti kollha li jużaw Airbnb biex jaqblu mal-Impenn tal-Komunità ta' Airbnb ħalli jirrispettaw, ma jiġġudikawx u ma jkunux preġudikati kontra l-oħrajn. Kulmin ma jaqbilx jitneħħa mill-pjattaforma tagħna—sal-2022 neħħejna 2.5 miljun persuna.

Aqra r-rapport kollu

L-aġġornament tas-sitt snin ta' ħidma ta' Airbnb biex niġġieldu kontra d-diskriminazzjoni u noħolqu ambjent inklussiv fih ukoll l-iktar riżultati importanti ta' Project Lighthouse, id-dejta kollha li ġbarna u l-kisbiet li għamilna mill-2016 'l hawn.
Ara r-rapport

Dawn l-imsieħba tagħna

Ilna mill-2016 naħdmu u nitolbu l-pariri tal-ikbar għaqdiet li jaħdmu favur id-drittijiet ċivili, l-esperti fuq suġġetti razzjali u l-għaqdiet li jaħdmu favur il-privatezza.