Għandek xi mistoqsijiet fuq kif tilqa' n-nies?

Ikseb għajnuna personalizzata mingħand l-aqwa Hosts ta' Airbnb

Pariri u
għajnuna personali
Sibnielek Superhost ta' esperjenza li, meta jkun komdu għalik, jista' jgħinek tikseb tweġiba għall-mistoqsijiet kollha tiegħek.
Għajnuna diretta biex
ittella' l-post tiegħek
Is-Superhost se jgħinek toħloq il-listing tiegħek u se jaqsam pariri fuq kif tieħu r-ritratti, kif tiddeskrivi l-ispazju tiegħek u iktar.
Ħejji ruħek għall-ewwel
klijent tiegħek
Se tirċievi l-għajnuna u l-pariri li teħtieġ biex tibda tilqa' l-klijenti u tikseb l-ewwel review tajba.

Is-Superhost tiegħek se jgħinek matul il-proċess kollu

L-ewwel pass
Iltaqa' mas-Superhost tiegħek
Imaan 10:21
Hello! Inħobb nilqa' n-nies u eċċitat ħafna biex insir naf iktar dwarek u dwar il-post tiegħek.

Modi oħra kif tibda tilqa' n-nies

Tibda minn fejn tibda, għandna pariri, vidjows u gwidi għalik biex jgħinuk matul kull pass.