NINTRODUĊU

Avventuri ta' Airbnb

Vjaġġi organizzati lejn postijiet straordinarji—kulma għandek tagħmel hu li tattendi għalihom.

Mod ġdid kif tivvjaġġa fuq Airbnb

Skarta l-mogħdijiet li jgħaddu minnhom it-turisti u idħol aktar fil-fond permezz ta' avventuri uniċi madwar id-dinja. Dawn il-vjaġġi fi gruppi żgħar ivarjaw minn jumejn sa għaxart ijiem u jibdew minn €90 biss—bl-akkomodazzjoni, ikliet u l-attivitajiet inklużi. Il-hosts esperti tal-post se jieħdu ħsieb huma tad-dettalji, għalhekk kulma għandek tagħmel hu li tmur għall-avventura.

Li tippjana vjaġġ għandu jkun faċli

Itinerarji ppjanati b'mod espert

Agħżel minn mijiet ta' vjaġġi għal gruppi żgħar mfassla minn hosts esperti b'għarfien lokali profond u kredenzjali dwar il-ħajja fin-natura.

Akkomodazzjoni u ikliet inklużi

Minbarra li jippjanaw l-attivitajiet, l-organizzaturi tal-avventuri jipprovdu wkoll akkomodazzjoni u ikliet. Għalhekk kulma għandek tagħmel hu li tibbukkja u tmur.

Ħadna ħsieb il-loġistika kollha

Taħlix ħin toqgħod tfittex fil-ħwienet tal-outfitters u ieqaf tinkwieta dwar x'għandek ġġib. L-organizzaturi jikkoordinaw il-lista tal-apparat tiegħek u jipprovdu trasport lokali.

Imfassal għal-livelli kollha

L-avventuri għandhom ikunu aċċessibbli għal kulħadd. M'għandekx għalfejn tkun iffissat fuq l-adrenalina li jtik il-BASE-jumping jew camper tal-backcountry li ma jibża' minn xejn. L-unika ħaġa li għandek bżonn hija gwida tajba.

Huwa għalhekk li l-Avventuri ta' Airbnb huma organizzati minn esperti attenti u li għandhom rabtiet profondi mal-komunitajiet lokali tagħhom. Huma ħolqu vjaġġi kkurati kemm għall-prinċipjant li jħossu nervuż kif ukoll għall-vjaġġatur espert, mifruxa fuq firxa ta' baġits, interessi u postijiet. U kollox huwa ppjanat minn qabel, għalhekk kulma trid tagħmel huwa li tibbukkja u tmur.

Vjaġġi li jaqblu mal-interessi tiegħek

Kemm jekk inti persuna li tħobb l-ikel jew hiker, persuna li tħobb l-annimali jew taffaxxinak l-arkeoloġija, teżisti avventura biex tesplora l-passjoni tiegħek.

Avventuri qrib tiegħek

l-Indoneżja
Kampeġġ f 'Jungle Retreat f' Bali
il-Vjetnam
L-Avventura tal-Mutur Famuża Ha Giang Loop
il-Vjetnam
Trekking fid-djar fit-Tramuntana tal-Vjetnam

L-avventura sejħitilhom u huma wieġbu

Sitt barranin minn madwar id-dinja marru fuq avventura ġewwa destinazzjoni mhux magħrufa. Ara l-vidjow t'hawn taħt biex issegwi l-vjaġġ epiku tagħhom.

Pacifica, l-Istati Uniti
Rick
"Erġajt ħassejtni kif kont inħossni meta kont iżgħar. U f'qalbi għadni l-istess."
Columbus, l-Istati Uniti
Patrice
"Morna sal-għoljiet tar-ramel u ħarisna lejn l-istilel. Iddeċidejt li rrid nagħti lili nnifsi l-importanza li jistħoqqli."
El Ejido, Spanja
David
“It’s been a really rough year. This trip was the spark I needed to start a new beginning.”
Pacifica, l-Istati Uniti
Rick
"Erġajt ħassejtni kif kont inħossni meta kont iżgħar. U f'qalbi għadni l-istess."
Columbus, l-Istati Uniti
Patrice
"Morna sal-għoljiet tar-ramel u ħarisna lejn l-istilel. Iddeċidejt li rrid nagħti lili nnifsi l-importanza li jistħoqqli."
El Ejido, Spanja
David
“It’s been a really rough year. This trip was the spark I needed to start a new beginning.”
A I R B N B + G O P R O

Iġbed li trid

Ibbukkja Avventura u ikseb skont ta' $200 minn fuq is-Sett tal-Avventura GoPro HERO7 b'kulur iswed.