TAQSIRA TAL-ASSIGURAZZJONI

Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

X'inhi l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun?

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tagħmel tajjeb għall-każijiet fejn il-Host* jinżamm legalment responsabbli jew jeħel xi spejjeż oħra marbuta mal-korriment, jew mal-ħsara lill-propjetà, ta' persuni oħra minħabba l-qsim ta' spazju mal-oħrajn u fil-każijiet fejn il-Host isofri xi ħsara minħabba li l-propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent*. Fil-każijiet fejn il-propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent, l-assigurazzjoni se tgħodd biss meta l-Host u l-Klijent ma jirnexxilhomx isolvu t-tilwima tagħhom bejniethom u l-Host jikkuntattja lil Airbnb.

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun hija programm sottoskritt minn Sompo Japan Insurance Inc.

Il-Hosts m'għandhom għalfejn iħallsu l-ebda miżata tal-assigurazzjoni biex igawdu mill-programm tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Jekk jogħġbok aqra dil-informazzjoni li ġejja dwar il-ħarsien li toffri l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Żmien ta' validità tal-assigurazzjoni

Il-programm tal-assigurazzjoni fis-seħħ bħalissa għandu polza valida mill-31 ta' Lulju 2021 sal-31 ta' Lulju 2022.

Skop u kundizzjonijiet

Skop u kundizzjonijiet għall-użu tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tagħmel tajjeb għall-ħsara lill-propjetà tal-Host u għar-responsabbiltà legali jew għal spejjeż oħra tal-Host marbuta mal-korriment ta', jew il-ħsara lil, nies oħra jew tal-propjetà tagħhom waqt iż-żmien li jkunu qed jagħmlu użu mill-qsim tal-ispazju ġewwa l-Listing.

 1. Alloġġi Mħarsa

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tħares il-Listing* li l-Host għandu s-sjieda tiegħu, qed jagħmlu użu minnu jew qed imexxi għan-Negozju tal-Qsim tal-Ispazju mal-Oħrajn.

(*) Listing ifisser il-faċilitajiet li ġew approvati taħt l-Att tan-Negozju tal-Lukandi, ċertifikati taħt l-Att taż-Żoni Strateġiċi Speċjali Nazzjonali, irreġistrati taħt l-Att tan-Negozju fl-Alloġġi Privati jew faċilitajiet oħra fejn jitmexxa negozju tal-alloġġi simili; sakemm dar-rekwiżiti li ġejjin jintlaħqu:

 • Il-faċilitajiet huma propjetà tal-Host jew mikrija minnu;
 • Il-faċilitajiet huma ppubblikati fuq il-websajt ta' Airbnb; u
 • Il-faċilitajiet ġew ibbukkjati u użati minn persuna li qablet mal-kundizzjonijiet tas-servizz ta' Airbnb u użat il-websajt ta' Airbnb. Il-faċilitajiet tal-alloġġi jinkludu d-djar fuq ir-roti, il-karozzi tal-linja, il-karavans, it-treehouses u faċilitajiet oħra li huma pparkjati u użati bħala alloġġi. Id-dgħajjes u l-vetturi tal-ilma huma inklużi wkoll jekk dawn jiġu użati bħala alloġġi.
 1. Host/Hosts

Il-Hosts huma l-persuni li qed iwettqu n-Negozju tal-Qsim tad-Djar(*).

 1. Klijent/Klijenti

Klijenti tfisser dawk il-persuni li jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar(*), inkluż dawk li ġew mistiedna minn dawn il-persuni u li flimkien magħhom qed jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar.

(*) Negozju tal-Qsim tad-Djar tfisser negozju ta' lukanda skont it-tifsira mogħtija lilu fl-Att tan-Negozju tal-Lukandi (Att nru 138 tal-1948), negozju skont it-tifsira mogħtija lilu fl-Att taż-Żoni Strateġiċi Speċjali Nazzjonali (Att nru 107 tal-2013) jew negozju tal-akkomodazzjoni ġewwa alloġġ skont it-tifsira mogħtija lilu mill-Att tan-Negozju fl-Alloġġi Privati (Att nru 65 tal-2017) jew negozji tal-alloġġi simili oħra kif ukoll kull xorta ta' attivitajiet li jsiru ġewwa jew barra tali Listing li huma marbuta mas-servizzi msemmija hawn fuq u li jkunu marbuta wkoll mat-tranżazzjonijiet li seħħew permezz tal-Pjattaforma Diġitali ta' Airbnb.

Ħarsien tal-assigurazzjoni (kundizzjonijiet marbuta mar-responsabbiltà legali)

Il-limitu ta' ħarsien għal waqt iż-żmien tal-assigurazzjoni huwa ta' ¥100,000,000 JPY għal kull inċident.

Esklużjonijiet mill-ħarsien

L-affarijiet ewlenin li ma jaqgħux taħt l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun (il-klawżoli marbuta mal-kumpens għall-inċidenti fejn isseħħ ħsara lill-propjetà)

Oġġetti li mhux inklużi fil-Listing:

 • Muniti, flus, metall prezzjuż maħżun f'forma ta' ingotti, noti jew strumenti finanzjarji funġibbli.
 • Art, ilma jew sustanzi oħra fuq jew fl-art; għalkemm il-ġonna, il-mogħdijiet, il-pavimenti (bl-eċċezzjoni ta' kull xorta ta' art miżjuda jew art taħt dil-propjetà) jew l-ilma li jinsab f'tank magħluq, fil-pajpijiet jew f'apparat ta' pproċessar ieħor mhux esklużi.
 • Annimali, fost oħrajn, bhejjem u pets.
 • Injam tas-siġar li għadhom weqfin u uċuħ tar-raba'.
 • Vetturi tal-ilma, vetturi tal-arju, vetturi tal-ispazju u satelliti; għalkemm il-vetturi tal-ilma li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
 • Vetturi; għalkemm il-vetturi li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
 • Minjieri taħt l-art, xaftijiet tal-minjieri jew propjetà oħra ġewwa tali minjieri jew xaftijiet.
 • Digi u lqugħ tax-xmara.
 • Propjetà li tkun qed titmexxa.
 • Wajers tal-elettriku iktar minn 305 metri 'l bogħod mil-Listing.

Il-każijiet ewlenin fejn il-flus tal-assigurazzjoni ma jitħallsux:

 • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew inċidenti bħal dawn.
 • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
 • Terroriżmu.
 • Theddida ta' użu jew użu ħażin ta' materjali kimiċi u bijoloġiċi velenużi.
 • Ħsara lil-Listing tiegħek li sseħħ matul perjodu ieħor li mhux il-perjodu ta' meta l-Listing qed jiġi użat mill-Klijenti.
 • Ħsara kkawżata apposta minn imġiba ħażina jew negliġenza serja tal-Hosts.
 • eċċ.

Il-każijiet ewlenin fejn il-flus tal-assigurazzjoni ma jitħallsux (klawżoli marbuta mal-kumpens għar-responsabbiltà legali għall-ħsara)

 • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew inċidenti bħal dawn.
 • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
 • Ħsara kkawżata apposta minn imġiba ħażina tal-Hosts.
 • Ħsara lill-qraba li qed jgħixu mal-Hosts.
 • Responsabbiltà legali għad-diżabbiltà fiżika mġarrba mill-ħaddiema tal-Hosts waqt li qed jaħdmu għall-Hosts.
 • Fil-każijiet fejn ikun hemm ftehim speċjali bejn il-Host u persuna oħra li jirregola l-kumpens għall-ħsara, ir-responsabbiltà għandha tiġi deċiża skont dak il-ftehim.
 • Responsabbiltà legali għall-ilma maħmuġ jew għall-emissjonijiet.
 • Responsabbiltà legali marbuta ma' xogħol professjonali mwettaq mill-avukati, avukati barranin irreġistrati, kontabilisti pubbliċi, kontabilisti fiskali, periti, disinjaturi, investigaturi tal-artijiet u tad-djar, skrivani ġudizzjarji, skrivani amministrattivi, veterinarji jew persuni oħra bi rwoli bħal tagħhom.
 • Responsabbiltà legali marbuta mal-pussess, l-użu jew il-kontroll ta' xi vettura tal-ajru, vettura tal-art jew vettura jew bastiment ieħor barra l-Listing (għalkemm il-ħsara minħabba l-użu jew il-kontroll ta' vettura jew bastiment barra l-faċilità meta tali vettura jew bastiment ikunu qed iservu bħala l-Listing innifsu mhux esklużi).
 • Responsabbiltà legali marbuta ma' xogħol ta' bini fuq faċilità mikrija, bħal pereżempju l-irranġar, it-tkabbir jew it-twaqqigħ ta' post (għalkemm il-każijiet fejn il-Host ikun qed jagħmel ix-xogħol huwa stess mhux esklużi).
 • eċċ.

Talbiet tal-assigurazzjoni

Avviż tal-inċident

Jekk il-Host isir jaf b'xi korriment, jew ħsara lill-propjetà, tal-Klijent jew ta' persuna oħra, il-Host għandu javża minnufih lil Airbnb għax l-assigurazzjoni jaf tkun tista' tħarsu. L-istess, jekk il-Host jinduna bi ħsara lill-propjetà li tagħha għandu s-sjieda jew li jieħu ħsiebha, malli jgħaddu 72 siegħa mill-ħin li fih ikun ikkuntattja lill-Klijent dwar il-ħsara, il-Host għandu javża lil Airbnb jekk ma jkunx intlaħaq ftehim mal-Klijent għax l-assigurazzjoni jaf tkun tista' tħarsu.

Talba għal kopja tal-polza tal-assigurazzjoni

Dil-ħarsa ġenerali lejn l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun ma fihiex ir-regoli kollha tal-polza tal-assigurazzjoni. Biex titlob kopja tal-polza tal-assigurazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Marsh Japan, Inc. u inkludi d-dettalji tal-kont ta' Airbnb tiegħek.

Kumpanija tal-assigurazzjoni

Sompo Japan Insurance Inc.