TAQSIRA TAL-ASSIGURAZZJONI

Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

TAQSIRA TAL-ASSIGURAZZJONI

Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

X'inhi l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun?

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tagħmel tajjeb għall-każijiet fejn il-Host* jinżamm legalment responsabbli jew jeħel xi spejjeż oħra marbuta mal-korriment, jew mal-ħsara lill-propjetà, ta' persuni oħra minħabba l-qsim ta' spazju mal-oħrajn li seħħ permezz tal-pjattaforma ta' Airbnb u fil-każijiet fejn il-Host isofri xi ħsara minħabba li l-propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent*. Fil-każijiet fejn propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent, l-assigurazzjoni se tgħodd biss meta l-Host u l-Klijent ma jirnexxilhomx isolvu t-tilwima tagħhom bejniethom u l-Host jikkuntattja lil Airbnb.

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun hija programm sottoskritt minn Sompo Japan Insurance Inc.

Il-Hosts m'għandhom għalfejn iħallsu l-ebda miżata tal-assigurazzjoni biex igawdu mill-programm tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Jekk jogħġbok aqra dil-informazzjoni li ġejja dwar il-ħarsien li toffri l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

X'inhi l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun?

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tagħmel tajjeb għall-każijiet fejn il-Host* jinżamm legalment responsabbli jew jeħel xi spejjeż oħra marbuta mal-korriment, jew mal-ħsara lill-propjetà, ta' persuni oħra minħabba l-qsim ta' spazju mal-oħrajn li seħħ permezz tal-pjattaforma ta' Airbnb u fil-każijiet fejn il-Host isofri xi ħsara minħabba li l-propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent*. Fil-każijiet fejn propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent, l-assigurazzjoni se tgħodd biss meta l-Host u l-Klijent ma jirnexxilhomx isolvu t-tilwima tagħhom bejniethom u l-Host jikkuntattja lil Airbnb.

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun hija programm sottoskritt minn Sompo Japan Insurance Inc.

Il-Hosts m'għandhom għalfejn iħallsu l-ebda miżata tal-assigurazzjoni biex igawdu mill-programm tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Jekk jogħġbok aqra dil-informazzjoni li ġejja dwar il-ħarsien li toffri l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

X'inhi l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun?

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tagħmel tajjeb għall-każijiet fejn il-Host* jinżamm legalment responsabbli jew jeħel xi spejjeż oħra marbuta mal-korriment, jew mal-ħsara lill-propjetà, ta' persuni oħra minħabba l-qsim ta' spazju mal-oħrajn li seħħ permezz tal-pjattaforma ta' Airbnb u fil-każijiet fejn il-Host isofri xi ħsara minħabba li l-propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent*. Fil-każijiet fejn propjetà tal-Host issirilha l-ħsara minħabba żjara ta' Klijent, l-assigurazzjoni se tgħodd biss meta l-Host u l-Klijent ma jirnexxilhomx isolvu t-tilwima tagħhom bejniethom u l-Host jikkuntattja lil Airbnb.

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun hija programm sottoskritt minn Sompo Japan Insurance Inc.

Il-Hosts m'għandhom għalfejn iħallsu l-ebda miżata tal-assigurazzjoni biex igawdu mill-programm tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Jekk jogħġbok aqra dil-informazzjoni li ġejja dwar il-ħarsien li toffri l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

Żmien ta' validità tal-assigurazzjoni

Il-programm tal-assigurazzjoni fis-seħħ bħalissa għandu polza valida mill-31 ta' Lulju 2023 sal-31 ta' Lulju 2024.

Żmien ta' validità tal-assigurazzjoni

Il-programm tal-assigurazzjoni fis-seħħ bħalissa għandu polza valida mill-31 ta' Lulju 2023 sal-31 ta' Lulju 2024.

Żmien ta' validità tal-assigurazzjoni

Il-programm tal-assigurazzjoni fis-seħħ bħalissa għandu polza valida mill-31 ta' Lulju 2023 sal-31 ta' Lulju 2024.

Regoli u kundizzjonijiet


Regoli u kundizzjonijiet biex tapplika għall-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

Regoli u kundizzjonijietRegoli u kundizzjonijiet biex tapplika għall-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun

Regoli u kundizzjonijietRegoli u kundizzjonijiet biex tapplika għall-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun
Kumpens għall-ħsara li ssir lill-propjetà tal-Host
L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun se tagħmel tajjeb għall-qerda tal-Listing* u l-propjetà privata li l-Host għandu sjieda tagħhom* skont ir-regoli, il-kundizzjonijiet u l-esklużjonijiet tagħha, jekk din il-qerda sseħħ minħabba ż-żjara tal-Klijent*. L-assigurazzjoni tista' tħallas kumpens għall-ħsara li ssir lil Listing li l-Host jikri jew ġie fdat imexxi skont il-ħarsien miżjud imsemmi hawn taħt.

Kumpens għar-responsabbiltà ċivili tal-Host f'każ ta' korriment jew ħsara lill-propjetà
L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tagħmel tajjeb ukoll f'każ li l-Hosts jinżammu responsabbli għal korriment jew ħsara lill-propjetà ta' Klijent jew nies oħra waqt iż-żjara tal-Klijent fil-Listing li tkun ġiet ibbukkjata fuq il-pjattaforma ta' Airbnb u li tkun saret minħabba n-Negozju tal-Qsim tad-Djar.*

Kumpens għall-ispejjeż li jkun ħallas il-Host għal pagamenti li għandu jagħmel lil nies oħra biex jagħmel tajjeb għal inċidenti marbuta ma' korriment jew ħsara lill-propjetà
F'każijiet fejn il-Host jeħel xi spejjeż minħabba pagament li jkollu jagħmel biex jagħmel tajjeb għal inċident marbut ma' korriment jew ħsara lill-propjetà ta' Klijent jew nies oħra, l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tintuża biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-Host. Biex il-ħarsien ikun fis-seħħ, l-inċident għandu jkun seħħ minħabba n-Negozju tal-Qsim tad-Djar u għandu jkun seħħ matul iż-żjara tal-Klijent fil-Listing ibbukkjat fuq il-pjattaforma ta' Airbnb. Kull ħarsien imsemmi hawn jaqa' taħt ir-regoli, il-kundizzjonijiet u l-esklużjonijiet tal-polza tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

1. Akkomodazzjoni Imħarsa

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tħares il-Listing li huwa propjetà tal-Host, mikri minnu jew fdat lilu biex imexxih għal skopijiet ta' Negozju tal-Qsim tad-Djar.

(*) Listing ifisser il-postijiet fejn toqgħod li ġew approvati skont il-Hotel Business Act, ċertifikati skont in-National Strategic Special Zones Act jew irreġistrati skont il-Housing Accommodation Business Act jew postijiet fejn toqgħod oħra fejn jitmexxa negozju tal-akkomodazzjoni; sakemm dar-rekwżiti kollha jkunu qed jintlaħqu:
 • Il-postijiet fejn toqgħod huma propjetà tal-Host, mikrija minnu jew fdati lilu biex imexxihom;
 • Il-postijiet fejn toqgħod huma ippubblikati fuq il-websajt ta' Airbnb; u
 • Il-postijiet fejn toqgħod ġew ibbukkjati u użati minn persuna li aċċettat il-kundizzjonijiet tas-servizz ta' Airbnb u użat il-websajt ta' Airbnb. Fost il-postijiet fejn toqgħod hemm id-djar mobbli, il-karozzi tal-linja, il-karozzi tal-kampeġġ, it-treehouses u l-oġġetti oħra li jiġu pparkjati u jintużaw bħala postijiet fejn toqgħod. Id-dgħajjes u l-inġenji tal-ilma huma inklużi wkoll jekk jintużaw bħala postijiet fejn toqgħod.


2. Host/Hosts

(*) Hosts tfisser dawk il-persuni li qed iwettqu n-Negozju tal-Qsim tad-Djar u li għandhom il-liċenzji meħtieġa jew li jimxu mal-liġijiet kollha li obbligati jimxu magħhom biex joffru l-Listings.

3. Klijent/Klijenti

(*) Klijenti tfisser dawk il-persuni li jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar, inkluż dawk li ġew mistiedna minn dawn il-persuni u li flimkien magħhom qed jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar.

(*) Negozju tal-Qsim tad-Djar tfisser negozju ta' lukanda skont it-tifsira mogħtija fil-Hotel Business Act (Att nru 138 tal-1948), negozju skont it-tifsira mogħtija fin-National Strategy Special Area Act (Att nru 107 tal-2013), negozju ta' post fejn toqgħod skont it-tifsira mogħtija mill-Housing Accommodation Business Act (Att nru 65 tal-2017) jew negozji tal-akkomodazzjoni oħra bħal dawn kif ukoll kull xorta ta' attivitajiet li jsiru ġewwa jew barra tali Listing li huma marbuta mas-servizzi msemmija hawn fuq.
Kumpens għall-ħsara li ssir lill-propjetà tal-Host
L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun se tagħmel tajjeb għall-qerda tal-Listing* u l-propjetà privata li l-Host għandu sjieda tagħhom* skont ir-regoli, il-kundizzjonijiet u l-esklużjonijiet tagħha, jekk din il-qerda sseħħ minħabba ż-żjara tal-Klijent*. L-assigurazzjoni tista' tħallas kumpens għall-ħsara li ssir lil Listing li l-Host jikri jew ġie fdat imexxi skont il-ħarsien miżjud imsemmi hawn taħt.

Kumpens għar-responsabbiltà ċivili tal-Host f'każ ta' korriment jew ħsara lill-propjetà
L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tagħmel tajjeb ukoll f'każ li l-Hosts jinżammu responsabbli għal korriment jew ħsara lill-propjetà ta' Klijent jew nies oħra waqt iż-żjara tal-Klijent fil-Listing li tkun ġiet ibbukkjata fuq il-pjattaforma ta' Airbnb u li tkun saret minħabba n-Negozju tal-Qsim tad-Djar.*

Kumpens għall-ispejjeż li jkun ħallas il-Host għal pagamenti li għandu jagħmel lil nies oħra biex jagħmel tajjeb għal inċidenti marbuta ma' korriment jew ħsara lill-propjetà
F'każijiet fejn il-Host jeħel xi spejjeż minħabba pagament li jkollu jagħmel biex jagħmel tajjeb għal inċident marbut ma' korriment jew ħsara lill-propjetà ta' Klijent jew nies oħra, l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tista' tintuża biex tagħmel tajjeb għall-ispejjeż tal-Host. Biex il-ħarsien ikun fis-seħħ, l-inċident għandu jkun seħħ minħabba n-Negozju tal-Qsim tad-Djar u għandu jkun seħħ matul iż-żjara tal-Klijent fil-Listing ibbukkjat fuq il-pjattaforma ta' Airbnb. Kull ħarsien imsemmi hawn jaqa' taħt ir-regoli, il-kundizzjonijiet u l-esklużjonijiet tal-polza tal-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun.

1. Akkomodazzjoni Imħarsa

L-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun tħares il-Listing li huwa propjetà tal-Host, mikri minnu jew fdat lilu biex imexxih għal skopijiet ta' Negozju tal-Qsim tad-Djar.

(*) Listing ifisser il-postijiet fejn toqgħod li ġew approvati skont il-Hotel Business Act, ċertifikati skont in-National Strategic Special Zones Act jew irreġistrati skont il-Housing Accommodation Business Act jew postijiet fejn toqgħod oħra fejn jitmexxa negozju tal-akkomodazzjoni; sakemm dar-rekwżiti kollha jkunu qed jintlaħqu:

 • Il-postijiet fejn toqgħod huma propjetà tal-Host, mikrija minnu jew fdati lilu biex imexxihom;
 • Il-postijiet fejn toqgħod huma ippubblikati fuq il-websajt ta' Airbnb; u
 • Il-postijiet fejn toqgħod ġew ibbukkjati u użati minn persuna li aċċettat il-kundizzjonijiet tas-servizz ta' Airbnb u użat il-websajt ta' Airbnb. Fost il-postijiet fejn toqgħod hemm id-djar mobbli, il-karozzi tal-linja, il-karozzi tal-kampeġġ, it-treehouses u l-oġġetti oħra li jiġu pparkjati u jintużaw bħala postijiet fejn toqgħod. Id-dgħajjes u l-inġenji tal-ilma huma inklużi wkoll jekk jintużaw bħala postijiet fejn toqgħod.

 • 2. Host/Hosts

  (*) Hosts tfisser dawk il-persuni li qed iwettqu n-Negozju tal-Qsim tad-Djar u li għandhom il-liċenzji meħtieġa jew li jimxu mal-liġijiet kollha li obbligati jimxu magħhom biex joffru l-Listings.

  3. Klijent/Klijenti

  (*) Klijenti tfisser dawk il-persuni li jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar, inkluż dawk li ġew mistiedna minn dawn il-persuni u li flimkien magħhom qed jagħmlu użu min-Negozju tal-Qsim tad-Djar.

  (*) Negozju tal-Qsim tad-Djar tfisser negozju ta' lukanda skont it-tifsira mogħtija fil-Hotel Business Act (Att nru 138 tal-1948), negozju skont it-tifsira mogħtija fin-National Strategy Special Area Act (Att nru 107 tal-2013), negozju ta' post fejn toqgħod skont it-tifsira mogħtija mill-Housing Accommodation Business Act (Att nru 65 tal-2017) jew negozji tal-akkomodazzjoni oħra bħal dawn kif ukoll kull xorta ta' attivitajiet li jsiru ġewwa jew barra tali Listing li huma marbuta mas-servizzi msemmija hawn fuq.

  Ħarsien tal-polza tal-assigurazzjoni

  Il-limitu ta' ħarsien għal waqt iż-żmien tal-assigurazzjoni, bi ftit eċċezzjonijiet, huwa ta' ¥100,000,000 JPY għal kull inċident.

  Ħarsien tal-polza tal-assigurazzjoni

  Il-limitu ta' ħarsien għal waqt iż-żmien tal-assigurazzjoni, bi ftit eċċezzjonijiet, huwa ta' ¥100,000,000 JPY għal kull inċident.

  Ħarsien tal-polza tal-assigurazzjoni

  Il-limitu ta' ħarsien għal waqt iż-żmien tal-assigurazzjoni, bi ftit eċċezzjonijiet, huwa ta' ¥100,000,000 JPY għal kull inċident.

  Esklużjonijiet mill-ħarsien  L-affarijiet ewlenin li ma jaqgħux taħt l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun (il-klawżoli marbuta mal-kumpens għall-ħsara lill-propjetà tal-Host)

  Esklużjonijiet mill-ħarsien  L-affarijiet ewlenin li ma jaqgħux taħt l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun (il-klawżoli marbuta mal-kumpens għall-ħsara lill-propjetà tal-Host)

  Esklużjonijiet mill-ħarsien  L-affarijiet ewlenin li ma jaqgħux taħt l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun (il-klawżoli marbuta mal-kumpens għall-ħsara lill-propjetà tal-Host)
  Ħwejjeġ mhux mitqiesa bħala parti mil-Listing:

  • Muniti, flus, metall prezzjuż f'forma ta' ingotti, noti jew garanziji finanzjarji.
  • Art, ilma jew sustanzi oħra fuq jew fl-art; għalkemm din ma tgħoddx għal titjib f'art bħal ġonna, toroq u mogħdijiet (bl-eċċezzjoni ta' kull xorta ta' art miżjuda jew art taħt dik il-propjetà) u għall-ilma li jinsab f'tank magħluq, fil-pajpijiet jew f'kull xorta apparat ta' pproċessar ieħor.
  • Annimali, fosthom, imma mhux biss, bhejjem u pets.
  • Siġar u wċuħ tar-raba.
  • Vetturi tal-ilma, vetturi tal-arju, vetturi tal-ispazju u satelliti; għalkemm il-vetturi tal-ilma li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
  • Vetturi; għalkemm il-vetturi li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
  • Minijieri taħt l-art, xaftijiet tal-minjieri jew propjetà oħra ġewwa dal-minjieri jew xaftijiet.
  • Digi u lqugħ tax-xmara.
  • Propjetà li tkun qed titmexxa.
  • Wajers tal-elettriku iktar minn 305 metri 'l bogħod mil-Listing.


  • Is-sitwazzjonijiet ewlenin fejn il-flus tal-assigurazzjoni ma jitħallsux:
  • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew aċċidenti bħal dawn.
  • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
  • Terroriżmu.
  • Theddida ta' użu jew użu ħażin ta' materjali kimiċi u bijoloġiċi velenużi.
  • Ħsara lil-Listing li sseħħ qabel jew wara ż-żjara ta' Klijent li ġiet ibbukkjata fuq il-pjattaforma ta' Airbnb.
  • Ħsara li tkun saret apposta minħabba imġiba ħażina jew nuqqas serju mill-Hosts.
  • eċċ.
  Ħwejjeġ mhux mitqiesa bħala parti mil-Listing:

 • Muniti, flus, metall prezzjuż f'forma ta' ingotti, noti jew garanziji finanzjarji.
 • Art, ilma jew sustanzi oħra fuq jew fl-art; għalkemm din ma tgħoddx għal titjib f'art bħal ġonna, toroq u mogħdijiet (bl-eċċezzjoni ta' kull xorta ta' art miżjuda jew art taħt dik il-propjetà) u għall-ilma li jinsab f'tank magħluq, fil-pajpijiet jew f'kull xorta apparat ta' pproċessar ieħor.
 • Annimali, fosthom, imma mhux biss, bhejjem u pets.
 • Siġar u wċuħ tar-raba.
 • Vetturi tal-ilma, vetturi tal-arju, vetturi tal-ispazju u satelliti; għalkemm il-vetturi tal-ilma li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
 • Vetturi; għalkemm il-vetturi li ma jkunux qed jitħaddmu u dawk li jkunu qed jintużaw bħala l-Listing innifsu mhux esklużi.
 • Minijieri taħt l-art, xaftijiet tal-minjieri jew propjetà oħra ġewwa dal-minjieri jew xaftijiet.
 • Digi u lqugħ tax-xmara.
 • Propjetà li tkun qed titmexxa.
 • Wajers tal-elettriku iktar minn 305 metri 'l bogħod mil-Listing.

 • Is-sitwazzjonijiet ewlenin fejn il-flus tal-assigurazzjoni ma jitħallsux:

 • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew aċċidenti bħal dawn.
 • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
 • Terroriżmu.
 • Theddida ta' użu jew użu ħażin ta' materjali kimiċi u bijoloġiċi velenużi.
 • Ħsara lil-Listing li sseħħ qabel jew wara ż-żjara ta' Klijent li ġiet ibbukkjata fuq il-pjattaforma ta' Airbnb.
 • Ħsara li tkun saret apposta minħabba imġiba ħażina jew nuqqas serju mill-Hosts.
 • eċċ.
 • Il-każijiet ewlenin fejn il-flus tal-assigurazzjoni ma jitħallsux (klawżoli marbuta mal-kumpens għar-responsabbiltà legali u għall-ispejjeż li kellu jagħmel il-Host)


  • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew aċċidenti bħal dawn.
  • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
  • Ħsara li tkun saret apposta minħabba imġiba ħażina tal-Hosts.
  • Spejjeż jew ħsara marbuta mal-qraba li qed jgħixu mal-Hosts, bl-eċċezzjoni ta' meta l-Host ikollu jħallas jew jinżamm responsabbli għall-ħsara lil dawk il-qraba għal ħsara li tkun saret f'Listing li l-Host kera mingħandhom jew kien fdat imexxi f'isimhom.
  • Spejjeż jew responsabbiltà legali għad-diżabbiltà fiżika mġarrba mill-ħaddiema tal-Hosts waqt li qed jaħdmu għall-Hosts.
  • Fil-każijiet fejn ikun hemm ftehim speċjali bejn il-Host u persuna oħra li jitkellem dwar il-kumpens għall-ħsara, ir-responsabbiltà għandha tinqata' skont dak il-ftehim.
  • Spejjeż jew responsabbiltà legali għall-ilma maħmuġ jew għall-emissjonijiet.
  • Spejjeż jew responsabbiltà legali marbuta ma' xogħol professjonali mwettaq mill-avukati, avukati barranin irreġistrati, kontabilisti pubbliċi, kontabilisti fiskali, periti, disinjaturi, investigaturi tal-artijiet u tad-djar, skrivani ġudizzjarji, skrivani amministrattivi, veterinarji jew persuni oħra bi rwoli li jixbhu lil tagħhom.
  • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin mal-pussess, l-użu jew il-kontroll ta' xi vettura tal-ajru, vettura tal-art jew vettura jew bastiment ieħor barra l-Listing (għalkemm il-ħsara minħabba l-użu jew il-kontroll ta' vettura jew bastiment barra l-faċilità meta tali vettura jew bastiment ikunu qed iservu bħala l-Listing innifsu mhux esklużi).
  • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin ma' xogħol ta' bini fuq Listing mikri mill-Host jew li l-Host kien fdat imexxi, bħal pereżempju it-tiswija, it-tkabbir jew it-twaqqigħ ta' post (għalkemm il-każijiet fejn il-Host ikun qed jagħmel ix-xogħol huwa stess mhux esklużi).
  • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin mal-qerda ta' Listing mikri mill-Host jew li l-Host kien fdat imexxi minħabba terremoti, żbruffar, għarar, tsunamis jew fenomeni naturali oħra bħal dawn, ħlief fil-każ fejn in-nar ikun kaġun tal-ħsara.
  • eċċ.

 • Gwerra, użu tal-forza militari minn pajjiż barrani, rivoluzzjoni, kolp ta' stat, gwerra ċivili, ribelljoni bl-armi jew protesti jew aċċidenti bħal dawn.
 • Ħsara kkawżata minn radjazzjoni, splużjoni jew ħsara oħra kkawżata minn reazzjoni nukleari, minn degradazzjoni tan-nukleju atomiku ta' karburant nukleari jew ta' materjal bażiku nukleari, element radjuattiv, radjuisotopiku jew materjal ikkontaminat minn dat-tip ta' materjal jew inċident li xi wieħed minn dawn seta' kien il-kawża tiegħu (bl-eċċezzjoni ta' reazzjonijiet nukleari jew degradazzjoni ta' nukleji atomiċi ta' radjuisotipiċi użati għal skopijiet mediċi, xjentifiċi u industrijali).
 • Ħsara li tkun saret apposta minħabba imġiba ħażina tal-Hosts.
 • Spejjeż jew ħsara marbuta mal-qraba li qed jgħixu mal-Hosts, bl-eċċezzjoni ta' meta l-Host ikollu jħallas jew jinżamm responsabbli għall-ħsara lil dawk il-qraba għal ħsara li tkun saret f'Listing li l-Host kera mingħandhom jew kien fdat imexxi f'isimhom.
 • Spejjeż jew responsabbiltà legali għad-diżabbiltà fiżika mġarrba mill-ħaddiema tal-Hosts waqt li qed jaħdmu għall-Hosts.
 • Fil-każijiet fejn ikun hemm ftehim speċjali bejn il-Host u persuna oħra li jitkellem dwar il-kumpens għall-ħsara, ir-responsabbiltà għandha tinqata' skont dak il-ftehim.
 • Spejjeż jew responsabbiltà legali għall-ilma maħmuġ jew għall-emissjonijiet.
 • Spejjeż jew responsabbiltà legali marbuta ma' xogħol professjonali mwettaq mill-avukati, avukati barranin irreġistrati, kontabilisti pubbliċi, kontabilisti fiskali, periti, disinjaturi, investigaturi tal-artijiet u tad-djar, skrivani ġudizzjarji, skrivani amministrattivi, veterinarji jew persuni oħra bi rwoli li jixbhu lil tagħhom.
 • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin mal-pussess, l-użu jew il-kontroll ta' xi vettura tal-ajru, vettura tal-art jew vettura jew bastiment ieħor barra l-Listing (għalkemm il-ħsara minħabba l-użu jew il-kontroll ta' vettura jew bastiment barra l-faċilità meta tali vettura jew bastiment ikunu qed iservu bħala l-Listing innifsu mhux esklużi).
 • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin ma' xogħol ta' bini fuq Listing mikri mill-Host jew li l-Host kien fdat imexxi, bħal pereżempju it-tiswija, it-tkabbir jew it-twaqqigħ ta' post (għalkemm il-każijiet fejn il-Host ikun qed jagħmel ix-xogħol huwa stess mhux esklużi).
 • Spejjeż għall-inċidenti jew responsabbiltà legali marbutin mal-qerda ta' Listing mikri mill-Host jew li l-Host kien fdat imexxi minħabba terremoti, żbruffar, għarar, tsunamis jew fenomeni naturali oħra bħal dawn, ħlief fil-każ fejn in-nar ikun kaġun tal-ħsara.
 • eċċ.
 • Talbiet tal-assigurazzjoni

  Talbiet tal-assigurazzjoni

  Avviż tal-inċident


  Jekk il-Host isir jaf b'xi korriment, jew ħsara lill-propjetà, tal-Klijent jew ta' persuna oħra, il-Host għandu javża minnufih lil Airbnb għax l-assigurazzjoni jaf tkun tista' tħarsu. L-istess, jekk il-Host jinduna bi ħsara lill-propjetà li tagħha għandu s-sjieda, malli jgħaddu 72 siegħa mill-ħin li fih ikun ikkuntattja lill-Klijent dwar il-ħsara, il-Host għandu javża lil Airbnb jekk ma jkunx intlaħaq ftehim mal-Klijent għax l-assigurazzjoni jaf tkun tista' tħarsu.

  Talba għal kopja tal-polza tal-assigurazzjoni


  Dil-ħarsa ġenerali lejn l-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun ma fihiex ir-regoli, il-kundizzjonijiet, il-limitazzjonijiet u l-esklużjonijiet kollha tal-polza tal-assigurazzjoni. Biex titlob kopja tal-polza tal-assigurazzjoni, jekk jogħġbok ikkuntattja lil Aon Japan Ltd. u agħti d-dettalji tal-kont ta' Airbnb tiegħek.

  Kumpanija tal-assigurazzjoni


  Sompo Japan Insurance Inc.