Aqbeż għall-kontenut

Sarraf il-gift card tiegħek

Wara li ssarraf il-gift card ta' Airbnb tiegħek, il-kreditu rigal se jkunlek disponibbli biex tużah għall-booking li jmiss tiegħek.
Bħalissa jistgħu jissarrfu biss minn residenti tal-Istati Uniti li għandhom metodu tal-pagament maħruġ mill-Istati Uniti.
Eżempju ta' gift card
Eżempju ta' gift card
Eżempju ta' gift card
X'għandek iżżomm f'moħħok
Kif tkopri l-ispiża
Biex tkun tista' ssarraf gift card irid ikollok metodu tal-pagament maħruġ mill-Istati Uniti miżjud mal-kont tiegħek. Jekk il-prezz aħħari tiegħek ikun ogħla mill-bilanċ tal-kreditu rigal, dan se jintuża biex titħallas id-differenza.
Ma tiskadi qatt
Malli jissarraf, il-kreditu rigal se jkunlek disponibbli biex tagħmel bookings issa jew iktar tard. Bi kważi 8 miljun post fejn toqgħod u iktar minn 50,000 esperjenza, l-għażla ta' kif tiskopri d-dinja hija biss f'idejk.
X'għandek iżżomm f'moħħok
Il-krediti rigal la jistgħu jintużaw biex tħallas għall-bidliet fil-bookings li diġà għamilt u lanqas biex tħallas għall-pagamenti programmati jew li mistennija jsiru għaż-żjarat fit-tul jew bħala parti minn pjan tal-pagamenti.
Bilanċ tal-kreditu
Se ssib il-kreditu rigal ta' Airbnb flimkien mal-bilanċ tiegħek fit-taqsima Metodi ta' pagament fil-Kont tiegħek. Agħfas Uri d-dettalji biex tara l-lista ta' gift cards li qed jintużaw fil-kont tiegħek.

Mistoqsijiet komuni
Biex tixtri gift cards diġitali ta' Airbnb li jkunu jistgħu jintbagħtu b'email jew b'SMS, jekk jogħġbok żur il-paġna tal-programm Gift cards ta' Airbnb tagħna. Il-gift cards ta' Airbnb jistgħu jinxtraw ukoll mingħand numru ta' bejjiegħa minn ħwienet madwar l-Istati Uniti kollha. Bħalissa, il-gift cards jistgħu jinxtraw u jissarrfu biss minn persuni fl-Istati Uniti b'metodu ta' pagament maħruġ fl-Istati Uniti. Biex tordna numru kbir ta' gift cards, żur il-websajt għax-xiri bħala kumpanija tagħna. Biex tagħmel ordni kbira, trid tagħmel xirja ta' mill-inqas $1,000 USD.

Bħalissa, il-gift cards jistgħu jinxtraw u jissarrfu biss minn individwi fl-Istati Uniti b'metodu ta' pagament li nħareġ fl-Istati Uniti. Ara t-termini tal-gift cards

Biex tkun tista' ssarraf gift card irid ikollok metodu tal-pagament maħruġ fl-Istati Uniti. Jekk il-prezz aħħari tiegħek ikun ogħla mill-bilanċ tal-kreditu rigal, dan se jintuża biex titħallas id-differenza.

Għandek tqis il-Gift Cards bħall-flus. Wara li nibagħtu Gift Card diġitali lix-xerrej jew lill-persuna li nxtrat għaliha jew wara li ngħaddu l-Gift Card lill-operatur postali (skont x'ikun il-każ), ir-riskju tat-telf u tas-sjieda tal-Gift Cards jgħaddi kollu fuq ix-xerrej. M'aħniex responsabbli f'każ li xi Gift Card tintilef, tinsteraq, tinqered jew tintuża mingħajr il-permess tiegħek.

Għandek iktar mistoqsijiet? Mur fiċ-ċentru tal-għajnuna tagħna