Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Kif jaħdem il-Programm tal-Ambaxxaturi

  L-Ambaxxaturi huma Superhosts li jgħinu lin-nies minn madwar id-dinja kollha jiskopru l-benefiċċji tal-ospitalità. Huma jaqilgħu premju fi flus għal kull Host ġdid li jintroduċu lil Airbnb u joffru għajnuna u għodod personalizzati biex jgħinu lill-Hosts il-ġodda jirnexxu.

  Kif issir Ambaxxatur

  Jekk int Superhost u tixtieq taqsam l-esperjenza tiegħek ma' Hosts ġodda, allura tista' ssir Ambaxxatur.

  Fost il-benefiċċji li tkun Ambaxxatur għandek:

  • Li meta tintroduċilna jew tgħin lil Hosts ġodda, se tirċievi premjijiet li huma ikbar minn dawk li kieku taqla' jekk ma tkunx tagħmel parti mill-programm tal-Ambaxxaturi
  • Li m'hemmx limitu fuq in-numru ta' Hosts li tista' tintroduċilna
  • Li tikseb aċċess għal faċilitajiet, riżorsi u għarfien esklussiv

  Biex tkun eliġibbli għall-programm trid tkun Superhost u l-kont tiegħek ma jistax ikollu xi problemi. Żur il-paġna tal-Programm tal-Ambaxxaturi biex tapplika biex issir Ambaxxatur.

  Kif iżżomm l-istatus tiegħek bħala Ambaxxatur

  Kull tliet xhur aħna niċċekkjaw biex niżguraw li għad għadek dal-kriterji:

  • Li għad għandek l-istatus ta' Superhost
  • Li l-kont tiegħek m'għandux problemi
  • Li introduċejt mill-inqas persuna waħda matul it-tliet xhur ta' qabel

  L-Ambaxxaturi li ma jkollhomx il-kriterji kollha meħtieġa jistgħu jerġgħu japplikaw biex isiru Ambaxxaturi iktar tard.

  Il-ħidma ta' Ambaxxatur

  Hemm żewġ modi kif tgħin lill-Hosts il-ġodda: jew tintroduċihom lil Airbnb u tgħinna billi twieġeb il-mistoqsijiet tagħhom huma u joħolqu l-listing tagħhom jew billi tgħinhom permezz tal-programm Staqsi lil Superhost.

  Kif tintroduċilna Hosts ġodda

  Biex tintroduċilna n-nies li jistgħu jsiru Hosts, mur fid-dashboard tal-Ambaxxatur tiegħek, ikkopja l-link ta' introduzzjoni unika tiegħek u aqsamha mal-oħrajn kif tixtieq: b'SMS, b'email, fuq il-midja soċjali, eċċ. In-nies li jitħajru jsiru Hosts, wara li jiftħu l-link ta' introduzzjonijiet tiegħek se jittieħdu fuq paġna personalizzata li turi ismek, ir-ritratt tal-profil tiegħek u l-istruzzjonijiet ta' kif joħolqu listing ġdid. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok li biex tirċievi l-premju għall-introduzzjoni, il-Host il-ġdid li tintroduċilna jrid juża l-link ta' stedina unika tiegħek u joħloq il-listing tiegħu dak il-ħin stess.

  Tista' tintroduċi lil kull min qatt ma laqa' nies għandu fuq Airbnb qabel, anki jekk diġà għandu kont ta' Airbnb. Biex int tikseb il-premju tiegħek, min tintroduċilna jrid itella' post sħiħ — Il-Host ta' kmamar privati jew ta' kmamar maqsumin mal-oħrajn mhumiex eliġibbli. Barra minn hekk, dawk li rċevew stedina ta' introduzzjoni mingħand ħaddieħor jew dawk li jaqbdu mal-pjattaforma tagħna permezz tas-softwer li juża l-APIs ma jitqisux bħala Hosts li tkun introduċejtilna int. (Lanqas ma jitqiesu eliġibbli dawk li joqogħdu ġewwa ċ-Ċina kontinentali.) Tista' taqsam il-paġna dwar l-Ambaxxaturi ma' dawk li qed jitħajru jsiru Hosts biex b'hekk isiru jafu iktar dwar l-Ambaxxaturi.

  Kif tieħu sehem fil-programm Staqsi lil Superhost

  Jekk napprovawk biex issir Ambaxxatur Superhost, tista' tibda taqbad ma' Hosts ġodda permezz tal-programm tagħna Staqsi lil Superhost. Grazzi għall-esperjenza tiegħek, tista' tgħin lill-Hosts il-ġodda huma u joħolqu l-listing tagħhom, taqsam xi pariri dwar affarijiet bħalma huma t-tindif u kif tieħu r-ritratti t-tajba, taqsam l-għarfien u l-esperjenza tiegħek u, grazzi għal dan kollu, taqla' xi premjijiet. Il-ħidma tiegħek tintemm wara li Host ġdid ilesti l-ewwel booking tiegħu.

  Se jkollok aċċess għal dashboard li minnha tista' tara min huma l-Hosts li tkun qed tgħin u tara f'liema pass waslu matul l-avventura tagħhom. Airbnb għandha ġabra kbira ta' pariri, suġġerimenti u workshops biex tużahom meta tixtieq ħalli jgħinuk matul l-avventura tiegħek int u tgħin lil dawk li jixtiequ jsiru Hosts. Se naqsmu r-riżorsi tagħna miegħek biex ngħinuk twieġeb il-mistoqsijiet li l-Hosts il-ġodda jafu jistaqsuk.

  Il-Benefiċċji li tkun Ambaxxatur

  Kif jinħadmu l-premjijiet

  Is-somma li taqla' talli tirreferi u tgħin lill-Hosts il-ġodda tiddependi fuq numru ta' fatturi fosthom it-tip ta' listing u l-post ta' fejn jinsab. Għalhekk jaf tirċievi ħlas differenti għal kull introduzzjoni li tikkwalifika jew għal kull Host li tgħin permezz tal-programm Staqsi lil Superhost. Jekk il-Host il-ġdid jagħmel xi bidliet fil-listing tiegħu, dil-ħaġa tista' taffettwa l-mod ta' kif jinħadem il-ħlas tiegħek. Żur id-Dashboard tal-Ambaxxatur tiegħek biex issib kemm hu l-premju fi flus tiegħek.

  Meta se titħallas

  Se titħallas meta Host ġdid li tkun introduċejtilna jew għent permezz tal-programm Staqsi lil Superhost itemm l-ewwel booking li jikkwalifika. Il-booking jrid ikollu valur ta' mill-inqas $100 USD qabel it-taxxi u t-tariffi (jew tal-istess valur fil-munita lokali) u jrid jitlesta mhux iktar tard minn 150 jum wara li tkun introduċejt lill-Host. Dan ma jfissirx li r-rata ta' kull lejl għal-listing il-ġdid trid tkun ogħla minn $100 USD imma li l-valur tal-booking kollu (li jinkludi l-iljieli kollha) irid jaqbeż il-$100 USD.

  Il-bookings li jikkwalifikaw għandhom ikunu bookings veri —il-bookings foloz, il-bookings magħmula mill-familja jew mill-ħbieb, il-ftehim biex taqsam il-premjijiet tal-programm ta' introduzzjoni u l-metodi l-oħra kollha li bihom taqsam id-dħul tiegħek ma' min jagħmel il-booking imorru kontra r-regoli tal-programm. Il-Host li tintroduċi għandu jkun persuna li qatt ma laqgħet in-nies fuqil-pjattaforma ta' Airbnb. Dan ifisser li l-propjetà tkun qed tittella' minn dik il-persuna għall-ewwel darba u li dil-persuna qatt qabel m'għandha tkun tellgħet propjetajiet oħra fuq Airbnb.

  Il-ħlasijiet normalment iseħħu madwar 14-il jum wara li l-klijent ikun għamel iċ-checkout għall-booking li jikkwalifika. Nieħdu eżempju: Jekk id-data taċ-checkout ta' booking li jikkwalifika tkun l-10 ta' Jannar, il-pagament normalment jintbagħat madwar l-24 ta' Jannar.

  Linji gwida għall-Ambaxxaturi

  L-Ambaxxaturi għandhom iżommu f'moħħhom dal-linji gwida:

  1. Biex tgħin lill-Hosts il-ġodda jifhmu l-ħsieb wara l-għajnuna li tagħtihom, ma tagħmilx ħażin li tintroduċi ruħek bħala Ambaxxatur u tispjega li l-għan tiegħek huwa li tgħin lill-Hosts il-ġodda jirnexxu huma u jibdew jużaw Airbnb.
  2. L-Ambaxxaturi la huma ħaddiema ta' Airbnb u lanqas jingħataw istruzzjonijiet ta' kif jaħdmu mingħand il-ħaddiema ta' Airbnb. Dil-ħaġa għandha tkun dejjem tingħad bl-iktar mod ċar meta tkun qed tikkomunika mal-oħrajn. L-Ambaxxaturi ta' Airbnb huma kuntratturi indipendenti li jmexxu n-negozji tagħhom stess u m'għandhomx jużaw l-isem, il-logos jew propjetajiet intelletwali oħra ta' Airbnb fl-għodod tal-marketing tagħhom bħal, fost oħrajn, l-ismijiet tad-domains, l-ismijiet tan-negozju, il-marki kummerċjali, il-kliem ewlieni li jirriklamaw fuqu, l-ismijiet fuq il-midja soċjali jew fuq affarijiet oħra li jużaw. Tista' ssib iktar dettalji fit-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Programm tal-Introduzzjonijiet u tal-Ambaxxaturi.
  3. Matul il-ħidma tiegħek bħala Ambaxxatur, qatt m'għandek toffri pariri legali, fiskali jew pariri speċjalizzati oħra bħalma huma pariri fuq it-taxxi, fuq il-propjetà, fuq il-kiri, fuq il-valur tal-propjetà jew fuq il-permessi.
  4. Tispamjax lin-nies li qed tħajjar biex jibdew jużaw Airbnb. Irrispetta l-privatezza tagħhom u kkomunika biss ma' dawk in-nies li aċċettaw li tikkuntattjahom.
  5. Għandek tuża #AirbnbAmbassador meta tippubblika xi ħaġa fuq il-midja soċjali.
  6. Fl-emails u fil-materjal l-ieħor li tuża għandek tagħmel stqarrija tat-tip "Bħala Ambaxxatur ta' Airbnb, jien indaħħal il-flus meta int issir Host."
  7. L-Ambaxxaturi m'għandhomx permess joħolqu materjal kummerċjali, inklużi websajts jew pubblikazzjonijiet fuq il-midja soċjali, li jistgħu jagħtu dehra li l-Ambaxxaturi jagħmlu parti minn Airbnb jew li jqarrqu b'min qed jara dak il-materjal dwar it-tip ta' rabta tagħhom ma' Airbnb.

  Biex issir taf iktar, agħti ħarsa lejn dawn it-Termini u l-Kundizzjonijiet tal-Introduzzjonijiet u tal-Ambaxxaturi.

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?