Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Nilqgħu għall-kriżi ġewwa l-Ukrajna b'għajnuna li tagħti riżultat minnufih

  Miljuni ta' nies ħarbu mill-gwerra. Eluf ta' Hosts ta' Airbnb.org laqgħuhom għandhom.
  Minn Airbnb f'did-data: 19 ta’ Aww 2022
  Vidjow ta' 4 minuti
  Aġġornat f'did-data: 29 ta’ Nov 2022

  Punti ewlenin

  • Fix-xhur ta' wara l-invażjoni tal-2022, 6 miljun persuna ħarbu mill-Ukrajna biex ifittxu post iktar sigur

  • Il-Hosts fetħu djarhom biex jgħinu lil Airbnb.org twettaq l-impenn tagħha li toffri lil 100,000 persuna postijiet fejn joqogħdu għal ftit taż-żmien

  Fil-ġimgħa wara li r-Russja invadiet l-Ukrajna, l-artist u Host Rafał beda jara xi bidliet ġewwa Wrocław, il-belt tiegħu li tinsab fil-Lbiċ tal-Polonja. Bdew jinġemgħu ħafna kaxxi bl-għotjiet quddiem iċ-ċentru kulturali Ukren tal-viċinat tiegħu. Beda jisma' n-nies jitkellmu l-ilsien Ukren fit-toroq u fil-ħwienet.

  Ftit wara, tliet familji mill-Ukrajna bbukjaw żjarat ta' xahar wara xulxin fid-dar li għandu ppubblikata fuq Airbnb. Rafał ma ħassux komdu jitlob il-flus mingħand in-nies li kienu qed jaħarbu mill-gwerra. Għalhekk ikkuntattja lis-servizz tal-klijenti ta' Airbnb fejn qalulu li Airbnb.org tista' tagħmel tajjeb għal parti mill-ispejjeż tiegħu u għalhekk għażel li jirreġistra.

  Skont il-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tal-Ġnus Magħquda, kważi 7 miljun persuna ħarbu mill-Ukrajna fis-sitt xhur ta' wara l-invażjoni ta' Frar tal-2022. Madwar il-bliet Ewropej, bdew jaslu miljuni ta' familji li kulma kellhom fuqhom kienu ftit bagalji u li ma kinux jafu meta se jmorru lura d-dar.

  Ir-reazzjoni ta' Airbnb.org għall-kriżi kienet li tniedi sejħa għall-għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ imsieħba magħha u għall-komunità tal-Hosts minn madwar id-dinja kollha: Tistgħu tgħinuna noffru post fejn għal ftit żmien jistgħu joqogħdu sa 100,000 persuna li ħarbu mill-Ukrajna?

  Minn dak iż-żmien 'l hawn, Airbnb.org laħqet l-għan tagħha grazzi għall-għajnuna kbira li rċeviet mingħand il-Hosts, mingħand dawk li taw għotjiet lil Airbnb.org u mingħand l-għaqdiet umanitarji li qed jgħinu lin-nies mill-qrib.

  Xi wħud minn dawk li wieġbu għas-sejħa, bħal Rafał, huma nies li ilhom ħafna żmien Hosts ta' Airbnb u li joffru l-postijiet fejn toqgħod bi prezz imraħħas fi żminijiet ta' kriżi grazzi għal Airbnb.org. Oħrajn bħal Mary, Amerikana li toqgħod Berlin u li taħdem bħala studjuża tad-dejta, kienu fost l-ewwel 40,000 Host ġdid li għażlu li joffru post fejn toqgħod bla ħlas jew bi prezz imraħħas lir-refuġjati permezz ta' Airbnb.org.

  Airbnb.org offrietli opportunità ċara biex nagħti sehemi.
  Host Mary of Berlin

  Insibu mod kif ngħinu minnufih

  Rafał, artist u Host ta' Airbnb, irreġistra ma' Airbnb.org hekk kif faqqgħet il-gwerra.

  Rafał jgħid li kull min jaf ġewwa l-Polonja safa xxukkjat bl-invażjoni tal-Ukrajna imma fl-istess waqt baqa' mistagħġeb b'kemm sħabu u l-ġirien tiegħu offrew l-għajnuna tagħhom lin-nies li kienu qed jaħarbu mill-gwerra. In-nies bdew jieħdu l-ikel fl-istazzjon tal-ferrovija ta' Wrocław u jiġbru l-prodotti biex jibagħtuhom lejn il-fruntiera tal-Ukrajna.

  Minbarra li beda jorganizza kunċert għall-karità ma' sħabu, Rafał xtaq isib mod kif jista' jgħin iktar malajr. "Hija xi ħaġa kerha ħafna li ma jkollokx post fejn toqgħod, post fejn torqod, post li tista' ssejjaħlu d-dar," jgħidilna.


  Id-dar ta' Rafał għadha ppubblikata fuq Airbnb.org sal-lum biex fiha jkun jista' jilqa' lin-nies li kellhom iħallu darhom minħabba xi kriżi. Ta l-għajnuna tiegħu wkoll biex il-webinars ta' Airbnb.org jinqalbu għall-Pollakk.

  Noffru spazju sigur

  Fl-2022, fi żmien xahrejn, Mary laqgħet għandha erba' persuni li ħarbu mill-Ukrajna.

  Ġewwa Berlin, madwar 350 kilometru bogħod minn Wrocław, Mary kienet qed tisma' l-aħbarijiet dwar l-invażjoni tal-Ukrajna. Meta rat is-seħja ta' Airbnb.org fuq l-internet, offriet l-appartament tagħha bla ħlas.

  Ikkuntattjaha ħaddiem tal-Organization for Refuge, Asylum, and Migration (ORAM), waħda mill-imsieħba ta' Airbnb.org. Kif irrappurtaw bosta kmamar tal-aħbarijiet, l-attitudni kontra n-nies LGBTQ+ ġewwa l-Ukrajna u xi pajjiżi oħra tal-madwar żiedet ir-riskju għal dan-nies li kellhom iħallu djarhom minħabba dal-kunflitt. Il-ħaddiem tal-ORAM staqsa lil Mary jekk taċċettax li tilqa' għandha żewġ persuni transesswali.

  Mary ma kellha l-ebda problema tilqa' n-nies LGBTIQ+. "Kont naf li l-appartament tiegħi kien spazju sigur għalihom," tgħidilna.

  Inrawwmu rabta

  Wara li telqu l-ewwel nies li kienet qed tilqa' Mary, kien imiss lil Dima biex joqgħod għal ġimgħatejn. Dima raġel omosesswali fl-20ijiet tiegħu li kien qed jgħix ġewwa Kyiv meta r-Russi bdew jibbumbardjaw il-belt. Għaqda żgħira bl-isem ta' Safebow għenet lil Dima u lill-qattus tiegħu Peach biex jgħaddu mill-Polonja u jaħarbu lejn Berlin. Hemmhekk sab lil ORAM li għenitu jsib post fejn joqgħod u jirreġistra għas-servizzi soċjali.

  Wara vjaġġ mimli tfixkil, il-wasla fl-appartament ta' Mary offriet serħan kbir għal Dima. "Kien hemm ħafna emozzjonijiet ibaqbqu fija f'dawk l-ewwel jiem," jgħidilna. "Ma nistax ngħid liema kienet l-iktar ħaġa importanti għalija: jekk hux li kont fi spazju sigur jew il-fatt li fhimt kemm kont qed ningħata għajnuna."

  Mary ma kinetx Berlin fl-ewwel ġimgħa taż-żjara ta' Dima. Meta reġgħet lura Berlin, it-tnejn li huma sabu rwieħhom tajjeb flimkien. Qattgħu sigħat twal fil-kċina tagħha, jieklu u jixorbu l-birra flimkien mal-mejda tal-ikel. It-tnejn baqgħu jżommu kuntatt wara li ħalla l-appartament tagħha.

  "Kienet esperjenza li tatni spinta kbira biex nibda ħajti hawn," jgħidilna Dima.

  Nagħmlu differenza

  Mary tkompli tispjega kemm sabitha faċli li tilqa' n-nies. "M'għamilt xejn speċjali," tinsisti. "Għażilt li nipprova. Xi kultant vera ħassejt ftit sikkatura, imma xejn iktar."

  Imbagħad tqabbel is-sitwazzjoni tagħha mal-istejjer li qasmu magħna n-nies li laqgħet: "Noqgħod naħseb ftit fuq kif inkun jien kieku kelli nipprova ngħix f'post kompletament barrani, post li ma mortx minn rajja, bogħod mill-familja. Diffiċli timmaġinaha. Sitwazzjoni iebsa."

  Mary ma ħasbitx li se tagħmel ħbieb man-nies li kienet se tilqa', imma tinsab kuntenta b'dik ir-rabta li nibtet bejniethom.

  "Ħafna drabi anke jekk nistinkaw u naħdmu ħafna, nafu ma niksbu l-ebda riżultat," tgħidilna. "Imma f'dal-każ stajt nagħmel differenza fil-ħajja ta' mill-inqas persuna waħda."

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Fix-xhur ta' wara l-invażjoni tal-2022, 6 miljun persuna ħarbu mill-Ukrajna biex ifittxu post iktar sigur

  • Il-Hosts fetħu djarhom biex jgħinu lil Airbnb.org twettaq l-impenn tagħha li toffri lil 100,000 persuna postijiet fejn joqogħdu għal ftit taż-żmien

  Airbnb
  19 ta’ Aww 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?