Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Kif taħdem l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar għall-klijenti ta' Airbnb

  Il-poloz huma disponibbli għall-klijenti bbażati ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, ir-Renju Unit u f'xi pajjiżi Ewropej.
  Minn Airbnb f'did-data: 1 ta’ Ġun 2022
  4 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 22 ta’ Set 2022

  Punti ewlenin

  • L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tħallas lill-klijent sa 100% tas-somma tal-booking ta' Airbnb jekk jikkanċella għal xi waħda mir-raġunijiet li l-assigurazzjoni tħarsek kontrihom

  • Il-klijenti bbażati ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, ir-Renju Unit jew f'xi wieħed minn tmien pajjiżi Ewropej oħra jistgħu jixtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar huma u jibbukkjaw post fejn joqogħdu

  L-emerġenzi u l-problemi mhux mistennija huma affarijiet li jistgħu jseħħu waqt vjaġġ, u li tiċħad talba għall-ħlas lura lill-klijent qatt mhi xi ħaġa sabiħa. Għalkemm bħala Host dejjem tipprova tifhem is-sitwazzjoni tal-klijent, fl-aħħar mill-aħħar trid taqla' l-ħobża ta' kuljum tiegħek filwaqt li tevita reviews ħżiena.

  Biex ngħinu lill-klijenti u lill-Hosts aħjar, isseħibna ma' Aon u l-Grupp Europ Assistance u s-sussidjarja Amerikana tagħha, Generali Global Assistance, biex noffru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar għall-klijenti. Qed nagħtu lill-klijenti f'9 pajjiżi l-opportunità li, huma u jibbukkjaw, jagħżlu li jassiguraw il-bookings ta' Airbnb tagħhom kontra ċerti riskji.

  Meta klijent li jkun xtara polza tal-assigurazzjoni jikkanċella l-booking tiegħu għal waħda mir-raġunijiet li jaqgħu taħt il-polza, il-klijent se jkun jista' jressaq talba biex jitħallas lura għall-bqija tas-somma tal-booking ta' Airbnb li ma tkunx tħallset lura. Dil-ħaġa tista' tnaqqas is-sitwazzjonijiet fejn klijent jitlob lill-Host iħallsu lura iktar flus minn dak li jkollu dritt għalih skont il-politika ta' kanċellazzjoni.

  Kif taħdem l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar

  Huma u jibbukkjaw vjaġġ fuq Airbnb, il-klijenti ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka,* ir-Renju Unit** u l-Ewropa*** (il-Ġermanja, Spanja, l-Italja, l-Irlanda, in-Netherlands, l-Awstrija u l-Portugall) jistgħu jixtru assigurazzjoni tal-ivvjaġġar. Il-ħsieb tagħna huwa li fil-ġejjieni l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tkun disponibbli wkoll għall-klijenti f'pajjiżi oħra.

  Żidna l-għażla li tixtri l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar matul il-proċess tal-booking, għażla li tvarja ftit bejn post u ieħor. Kif jaħdem il-proċess:

  • Huma u jibbukkjaw, il-klijenti se jkollhom l-għażla li jixtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar.
  • Se jkun hemm paġni apposta li jispjegaw lill-klijenti x'jaqa' u x'ma jaqax taħt il-polza.
  • Jekk ikunu interessati, kemm iżidu l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar mal-booking tagħhom u jħallsu.

  Is-somma li jħallsu l-klijenti għall-polza tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar hija perċentwali tan-nefqa għall-vjaġġ. Meta jiġu biex iħallsu, l-assigurazzjoni se tintwera bħala daħla oħra fil-lista tal-affarijiet li se jħallsu għalihom.

  Skont il-post fejn ikunu jinsabu l-klijenti, il-poloz se jinħarġu jew minn Europ Assistance S.A. jew minn Generali US Branch, it-tnejn li huma sussidjarji tal-Grupp Generali, waħda mill-ikbar kumpanija tal-assigurazzjoni li għandha fergħat f'ħafna pajjiżi. Wara li jibbukkjaw, il-klijenti li jkunu għażlu li jixtru assigurazzjoni tal-ivvjaġġar se jirċievu email ta' konferma bid-dettalji tal-polza tagħhom u l-informazzjoni dwar kif jistgħu jressqu talba.

  Il-fatt li l-klijenti jistgħu jixtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar hija aħbar tajba ħafna għal Hosts bħali li għażlu li jużaw politika ta' kanċellazzjoni stretta.
  Superhost Alexandra,
  Chicago

  X'jaqa' taħt l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar

  Dal-aħħar nedejna AirCover għall-klijenti, programm maħsub biex inħarsu lill-klijenti f'każ ta' problemi mhux mistennija bħal listings mhux ġenwini u kumditajiet ewlenin li jkunu neqsin.

  L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tħares lill-klijenti għax tista' tħallashom lura sa 100% tal-ispejjeż li ma jitħallsux lura tal-booking ta' Airbnb tagħhom f'każ li l-vjaġġ jiġi mfixkel minn xi avvenimenti partikolari bħal temp ħażin, dokumenti tal-ivvjaġġar misruqa jew mard serju.

  Jekk pereżempju l-klijent jikkanċella minħabba raġuni li taqa' taħt il-polza u l-Host iħallas lura nofs in-nefqa tal-booking ta' Airbnb skont il-politika ta' kanċellazzjoni tiegħu, l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tista' tħallas in-nofs l-ieħor. Il-kumpanija tal-assigurazzjoni mhux se tipprova tiġbor il-flus mingħand il-Host jekk klijent iressaq talba taħt il-polza tal-assigurazzjoni.

  Għall-bookings li saru mill-31 ta' Mejju 2022 'il quddiem, li tkun marid bil-COVID-19 mhux se tibqa' titqies bħala ċirkostanza attenwanti. (Il-bookings mill-Korea t'Isfel għall-Korea t'Isfel u l-bookings ta' Luxe jaqgħu taħt politiki oħra.) Jekk klijent jikkanċella l-booking tiegħu għax ikun marid bil-COVID-19, aħna se nimxu mal-politika ta' kanċellazzjoni tal-Host.

  Il-klijenti li jixtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar għandhom ikunu mħarsa f'każ li jimirdu bil-COVID-19 (jekk ikollhom ċertifikat maħruġ minn tabib bil-liċenzja) u jkollhom ir-rekwiżiti kollha mitluba mill-polza.
  *Għall-klijenti ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, il-polza tal-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tinħareġ minn Airbnb Insurance Agency LLC, 222 Broadway, Floor 26, New York, N.Y. 10038, l-Istati Uniti tal-Amerka (bin-numru tal-liċenzja ta' California 6001912) li hija kumpanija awtorizzata li toffri l-assigurazzjoni fl-istati kollha tal-Istati Uniti tal-Amerka u d-Distrett ta' Columbia u li hija sottoskritta minn Generali US Branch (NAIC #11231) li hija reġistrata ġewwa New York, N.Y. L-informazzjoni dwar il-benefiċċji u s-servizzi tal-polza tal-assigurazzjoni hija waħda ġenerali u kull polza li tinħareġ jaf ikollha xi kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  **Għall-klijenti bbażati ġewwa r-Renju Unit, l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar hija sottoskritta minn Europ Assistance SA. Europ Assistance SA hija awtorizzata u regolata mill-Ministere de l’Economie et des Finances Direction du Tresor Service des Affaire, Franza. Meqjusa bħala awtorizzata mill-Prudential Regulation Authority tar-Renju Unit. Obbligata timxi mar-regoli tal-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja u xi regoli tal-Prudential Regulation Authority ġewwa r-Renju Unit. It-tip u ż-żmien tal-ħarsien għall-konsumatur jaf ivarja minn dak tal-kumpaniji bbażati ġewwa r-Renju Unit. Id-dettalji dwar it-Temporary Permissions Regime, li jagħti l-opportunità lill-kumpaniji bbażati ġewwa ż-ŻEE biex jaħdmu ġewwa r-Renju Unit għal żmien limitat sakemm jiksbu l-awtorizzazzjoni kollha meħtieġa, huma disponibbli fuq il-websajt tal-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja. L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar qed tinbiegħ minn Airbnb UK Services Limited. Airbnb UK Services Limited hija rappreżentanta awtorizzata ta' Aon UK Limited, kumpanija awtorizzata u regolata mill-Awtorità tal-Kondotta Finanzjarja. In-numru tar-reġistru FCA ta' Aon UK Limited huwa 310451. Tista' tikkonferma dan-numru billi żżur is-sit tar-
  Reġistru tas-Servizzi Finanzjarji jew billi ċċempel fuq +44 0800 111 6768. L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar hija disponibbli għall-klijenti li jkunu għalqu t-18-il sena. Skont ir-regoli u l-kundizzjonijiet kollha. FPAFF319LC

  ***Għall-klijenti bbażati ġewwa l-Unjoni Ewropea, l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar hija hija sottoskritta minn Europ Assistance S.A. permezz tal-Fergħa Irlandiża tagħha. Europ Assistance S.A. hija awtorizzata taħdem ġewwa Franza mill-Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR) u hija regolata mill-Bank Ċentrali tal-Irlanda għal dak li għandu x'jaqsam mal-imġiba kummerċjali tagħha. L-assigruazzjoni tal-ivvjaġġar tinħareġ mill-intermedjarju tal-assigurazzjoni Aon Iberia Correduria de Seguros y Reaseguros S.A.U. flimkien ma' Airbnb Marketing Services S.L.U., imsieħba terza. L-indirizz uffiċjali ta' Aon huwa C/ Rosario Pino, no. 14-16, C.P. 28020 ġewwa Madrid, Spanja. Aon irreġistrata mar-Reġistru Kummerċjali ta' Madrid bin-numru tat-taxxa A-28109247 f'Kapitlu M-19857, Volum 1577, Paġna 122 u mar-Reġistru tal-Assiguraturi u l-Assiguraturi mill-Ġdid tad-Direttorat Ġenerali tal-Assigurazzjoni u l-Fondi tal-Pensjonijiet bin-numru J-0107. Aon għandha r-riżorsi finanzjarji u l-assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà ċivili mitluba mid-Digriet Legali Irjali Spanjol 3/2020. L-informazzjoni dwar il-benefiċċji u s-servizzi tal-polza tal-assigurazzjoni hija waħda ġenerali u kull polza li tinħareġ jaf ikollha xi kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • L-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar tħallas lill-klijent sa 100% tas-somma tal-booking ta' Airbnb jekk jikkanċella għal xi waħda mir-raġunijiet li l-assigurazzjoni tħarsek kontrihom

  • Il-klijenti bbażati ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, ir-Renju Unit jew f'xi wieħed minn tmien pajjiżi Ewropej oħra jistgħu jixtru l-assigurazzjoni tal-ivvjaġġar huma u jibbukkjaw post fejn joqogħdu

  Airbnb
  1 ta’ Ġun 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?