Fiduċja u Sigurtà

Is-sigurtà tiegħek hija l-prijorità tagħna

Il-ħolqien ta' dinja fejn kulħadd jista' verament jappartjeni jeħtieġ bażi ta' fiduċja msejsa fuq aspettattivi konsistenti ta' mġiba tal-host u tal-klijenti. Stabbilejna dawn l-Istandards tal-Komunità biex ngħinu niggwidaw l-imġiba u nikkodifikaw il-valuri li jirfdu l-komunità globali tagħna.

Dan huwa dokument ħaj, peress li qed nirfinaw b'mod kostanti l-approċċ tagħna biex nissodisfaw il-ħtiġijiet tal-komunità tagħna. Iżda dawn il-ħames standards: is-sikurezza, is-sigurtà, il-korrettezza, l-awtentiċità u affidabbltà—jibqgħu l-pilastri ċentrali tal-isforzi tagħna biex ngħinu u niżguraw is-sigurtà u nrawmu l-appartenenza. Aħna naħdmu dejjem biex niżguraw li dawn jiġu rispettati u infurzati.

Sigurtà

L-esperjenza tiegħek ta' Airbnb tibda fil-mument li tilqa' l-avventura. Dan huwa possibbli biss meta tafda din il-komunità u tħossok sigur. B'riżultat ta' dan, aħna neħtieġu li inti toqgħod lura milli tipperikola jew thedded lil xi ħadd.

Tagħmel ħsara lilek innifsek jew lill-oħrajn

M'għandekx twettaq attakk fiżiku jew sesswali, abbuż sesswali, fastidju sesswali, vjolenza domestika, serq, traffikar tal-bnedmin, atti oħra ta' vjolenza, jew iżżomm lil xi ħadd kontra r-rieda tiegħu. Membri ta' organizzazzjonijiet perikolużi, inklużi terroristi, gruppi kriminali organizzati u gruppi razzisti vjolenti, mhumiex milqugħa f'din il-komunità. Airbnb hija impenjata li taħdem mal-infurzar tal-liġi kif xieraq u twieġeb għal talbiet validi għall-infurzar tal-liġi.

Aħna nieħdu s-suwiċidju, il-korriment personali, id-disturbi relatati mal-ikel, u l-abbuż ta' droga qawwija b'serjetà kbira ħafna u naħdmu biex ngħinu lin-nies li jinsabu fi kriżi.

Theddida lil kulħadd

M'għandekx tgħaddi messaġġ li jagħmel ħsara lil xi ħadd bi kliemek jew b'azzjonijiet fiżiċi. Aħna nieħdu wkoll it-theddid li l-persuna tweġġa' lilha nnifisha bl-istess serjetà bħalma nieħdu azzjonijiet u nistgħu nintervjenu jekk inkunu konxji li hemm theddida.

Il-ħolqien ta' sitwazzjonijiet perikolużi

M 'għandekx iżżomm armi mhux siguri, riskji ta' mard, jew annimali perikolużi fil-listing tiegħek u lanqas m 'għandek toħloq kundizzjonijiet li jżidu l-probabbiltà ta' nar jew jimpedixxu milli wieħed ikun jista' jaħrab f'każ ta' emerġenza.

Sigurtà

Il-membri tal-komunità tagħna ta' Airbnb jaqsmu djarhom, il-viċinati u l-esperjenzi tagħhom mal-oħrajn. Kemm jekk qed tiftaħ id-dar tiegħek bħala host kif ukoll jekk qed tesperjenza l-ospitalità ta' host bħala klijent, għandek tafda li se tħossok sigur. Nitolbuk tirrispetta l-proprjetà, l-informazzjoni u l-affarijiet personali ta' ħaddieħor.

Serq, vandaliżmu jew estorsjoni

M'għandekx tieħu proprjetà li mhijiex tiegħek, tuża l-proprjetà ta' xi ħadd mingħajr il-permess tagħhom, tikkopja ċ-ċwievet jew id-dokumenti tal-identità ta’ ħaddieħor, tagħmel ħsara lill-proprjetà ta' ħaddieħor, tibqa' f'listings wara li tintemm żjara, jew thedded lil xi ħadd b'ratings ħżiena jew xi penali jew ħsara oħra biex tikseb kumpens jew benefiċċji oħra.

Spam, phishing, jew frodi

M'għandekx tagħmel tranżazzjonijiet barra mis-sistema ta' pagamenti ta' Airbnb; twettaq frodi tal-bookings, frodi tal-karti ta' kreditu, jew ħasil tal-flus; tipprova tixpruna t-traffiku lejn siti oħra jew tikkummerċjalizza prodotti mhux relatati; tiddevja l-pagamenti maħsuba għal oħrajn; tabbuża mis-sistema ta' referrals tagħna; jew tagħmel talbiet foloz kontra membri oħra tal-komunità.

Il-ksur tal-privatezza jew tad-drittijiet tal-proprjetà intellettwali ta' ħaddieħor

M'għandekx toqgħod tispija fuq persuni oħra; mhumiex permessi kameras fil-listing tiegħek sakemm ma jkunux żvelati minn qabel u jkunu viżibbli, u qatt m'huma permessi fi spazji privati (bħall-kmamar tal-banju jew iż-żoni tal-irqad). M'għandekx taċċessa l-kontijiet ta' ħaddieħor mingħajr awtorizzazzjoni jew tikser il-privatezza, id-drittijiet tal-awtur jew il-marki kummerċjali ta' ħaddieħor.

Ġustizzja

Il-komunità globali ta' Airbnb hija diversa, unika u vibranti daqs id-dinja ta' madwarna. Il-ġustizzja hija dik li torbotna flimkien, li tagħmilha possibbli għalina li nafdaw lil xulxin, nintegraw bla xkiel fi ħdan il-komunitajiet, u nħossu li nistgħu verament nappartjenu.

Imġiba diskriminatorja jew diskors ta' mibegħda

Kull meta titratta ma' xi ħadd għandek titrattahom b'rispett. Għalhekk, għandek issegwi l-liġijiet applikabbli kollha u ma tittrattax lill-oħrajn b'mod differenti minħabba r-razza, l-etniċità, l-oriġini nazzjonali, l-affiljazzjoni reliġjuża, l-orjentazzjoni sesswali, is-sess, il-ġeneru, l-identità tas-sess, diżabbiltà jew mard serju. Bl-istess mod, mhuwiex permess li tinsulta lil ħaddieħor fuq dawn il-bażijiet.

Il-bullying jew il-molestja fuq l-oħrajn

M'għandek qatt taqsam informazzjoni personali ma' ħaddieħor biextwaqqa' għaċ-ċajt jew tagħmel rikatt lil ħaddieħor, timmira persuna bi mġiba mhux mixtieqa, timmalafama lil ħaddieħor jew tikser l-istandards tar-reviews u tal-kontenut tagħna.

Disturb lill-komunità tal-madwar

M'għandekx tiddisturba l-ispazji komuni, tittratta lill-ġirien bħala “persunal li qiegħed hemm għas-servizz tiegħek", toħloq inkonvenjent għal dawk kollha ta' madwarek, jew tonqos b'mod persistenti milli tirrispondi għat-tħassib tal-viċinat jew tal-komunità.

Awtentiċità

L-esperjenzi tiegħek ta' Airbnb għandhom ikunu mimlijin b'mumenti pjaċevoli u avventuri sorprendenti. Peress li l-komunità tagħna hija mibnija fuq il-fiduċja, l-awtentiċità hija essenzjali—teħtieġ bilanċ ta' aspettattivi kondiviżi, interazzjonijiet onesti u dettalji preċiżi.

Rappreżentazzjoni ħażina tiegħek innifsek

M'għandekx tipprovdi isem jew data tat-twelid foloz, tuża l-listings għal skopijiet kummerċjali mingħajr il-permess tal-host tiegħek, ikollok attivitajiet jew parties mingħajr l-approvazzjoni tal-host tiegħek, iżżomm kontijiet doppji jew toħloq kont jekk inti taħt it-18-il sena.

Rappreżentazzjoni ħażina tal-ispazji tiegħek

M'għandekx tipprovdi informazzjoni żbaljata dwar il-post, ikollok disponibbiltà żbaljata, tqarraq bin-nies dwar it-tip, in-natura jew id-dettalji tal-listing tiegħek, tibdel listing ma' ieħor, tissettja listings foloz jew qarrieqa, tħalli reviews qarrieqa, tinvolvi ruħek bi prezzijiet qarrieqa, jew tonqos milli tiżvela problemi ta' periklu u abitabilità.

Esperjenzi li huma biss tranżazzjonijiet

Airbnb bdiet bħala mod biex tippermetti lin-nies jaqsmu djarhom ma' ħaddieħor. Għalkemm Airbnb kibret sa mill-ewwel jiem tagħha, u l-kondiviżjoni tad-djar espandiet madwar id-dinja, aħna xorta nistennew li kull listing ma jkunx biss tranżazzjoni, iżda post fejn oħrajn iħossuhom li jappartjenu.

Affidabbiltà

Kull esperjenza ta' Airbnb hija unika u kull dettall huwa ma' dar, viċinat u host speċifiku. Peress li l-komunità tagħna timpenja ruħha abbażi ta' dawn id-dettalji, irridu nkunu nistgħu nserrħu fuq l-affidabbiltà ta' xulxin - kemm jekk hija l-komunikazzjoni f'waqtha, il-kundizzjoni tad-dar jew l-aspettattivi li stabbilixxejna.

Jipprovdu spazji mhux abitabbli

M'għandekx tipprovdi spazji b'indafa fqira jew ma tiżvelax li hemm nuqqas ta' ilma ġieri jew elettriku. M'għandekx tipprovdi spazji li mhumiex kmamar tal-irqad xierqa (eż. tagħmir tal-kampeġġ), li ma jkunux weqfin għat-tul taż-żjara (eż. dgħajjes li jiċċaqilqu) jew li ma jkollhomx aċċess għal faċilitajiet tal-kmamar tal-banju (eż. tgħid lill-klijenti jużaw kmamar tal-banju pubbliċi).

Ksur tal-impenji

Fin-nuqqas ta' ċirkostanzi estenwanti, m'għandekx tikkanċella wara l-iskadenza stabbilita fil-politika ta' kanċellazzjoni rilevanti. M'għandekx ukoll tonqos milli tagħmel iċ-check-in possibbli, tonqos milli tħallas, jew tikser ir-regoli tad-dar tal-host.

Mhux qed i/twieġeb

Ma jistax ikollok ratings baxxi b'mod persistenti u kontinwu, ma tirrispondix matul il-booking jew matul iż-żjara, tonqos milli tipprovdi punt ta' kuntatt adegwat għall-hosting, jew tirrifjuta li tipparteċipa fil-proċess ta' riżoluzzjoni tagħna.