Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Istruzzjonijiet

Reviews dwar iż-żjarat

Ir-reviews huma kruċjali biex tinbena l-fiduċja fuq Airbnb—huma importanti biex il-Hosts u l-klijenti jiktbu l-kummenti u l-ħsibijiet tagħhom dwar xulxin u jgħinu lill-membri tal-komunità tagħna jifhmu aħjar x'għandhom jistennew li jsibu huma u jippjanaw iż-żjara tagħhom. Aħna nemmnu li s-sistema tar-reviews tkun ġusta jekk tħares u ma tindaħalx fil-kummenti u l-ħsibijiet ġenwini miktuba mill-komunità tagħna u għalhekk nimxu ma' sett ta' regoli maħsuba biex inrawwmu l-fiduċja fis-sistema tar-reviews tagħna.

Min jista' jikteb review fuq Airbnb

L-uniċi Hosts u klijenti li jistgħu jiktbu review huma dawk li bbukkjaw u ħallsu għal dak il-post fejn toqgħod fuq Airbnb.

Meta jistgħu jintbagħtu u jiġu ppubblikati r-reviews

Wara ċ-checkout, il-Hosts u l-klijenti għandhom 14-il jum ċans biex jiktbu r-review tagħhom. Il-klijenti u l-Hosts jistgħu wkoll jiktbu reviews għal ċerti bookings li jiġu kkanċellati dakinhar taċ-checkin jew wara li jkun sar iċ-checkin (minn nofsillejl fiż-żona tal-ħin tal-post fejn jinsab il-listing).

Ir-reviews jiġu ppubblikati biss wara li:

  1. Il-Host u l-klijent ikunu kitbu r-review tagħhom, jew
  2. Jgħaddu 14-il jum mit-tmiem taż-żjara—skont liema minnhom isseħħ l-ewwel.

Jekk Host jikkanċella booking qabel id-data taċ-checkin, la l-Host u lanqas il-klijent mhu se jkunu jistgħu jiktbu review dwar iż-żjara.

Ir-reviews jiġu ċċekkjati?

Airbnb ma tiċċekkjax ir-reviews qabel jiġu ppubblikati u aħna nħeġġu lil kulħadd jikteb reviews trasparenti.

L-importanti li r-reviews ikunu onesti u marbuta ma' booking ġenwin u jistgħu jitneħħew jekk jiksru l-Politika tar-Reviews tagħna. Dan ifisser li review tista' titneħħa jekk:

  • Ir-review tikser il-Politika tal-Kontenut ta' Airbnb—jekk pereżempju jkun fiha affarijiet privati, kunfidenzjali, diskriminatorji, vjolenti jew xi forma ta' theddid
  • Ir-review tkun preġudikata—jekk pereżempju r-review tkun inkitbet biex il-klijenti joqgħod f'post bla ħlas jew bi prezz irħas jew f'każ li ninnutaw li l-booking sar biss biex il-Host itejjeb ir-rating ġenerali tiegħu
  • Ir-review ma jkollha ebda informazzjoni siewja dwar l-esperjenza tal-utent fuq Airbnb—jekk pereżempju ma jkunx fiha informazzjoni dwar il-Host, il-klijent jew il-post fejn toqgħod li tista' tintuża biex membri oħra tal-komunità jagħmlu għażla li jibbukkjaw jew jilqgħu lil xi ħadd

Għandna wkoll sistema maħsuba apposta biex tfittex għall-ħjiel li review ma tkunx marbuta ma' żjara ġenwina. Jekk is-sistema tagħna ssib li hemm ċans kbir li review mhix ġenwina—għax pereżempju tkun inkitbet dwar żjara li ma kinetx ġenwina jew dwar żjara li tkun saret biss bil-ħsieb li żżid ir-ratings tal-Host—din ir-review se titneħħa.

Kif teditja review

Biex kemm jista' jkun ikollna reviews onesti u imparzjali, wara li review tkun ġiet ippubblikata, il-Hosts u l-klijenti ma jistgħux jibdluha.

  • Jekk tkun l-ewwel persuna li tikteb ir-review, sakemm il-persuna l-oħra ma tkunx kitbet ir-review tagħha se ċans sakemm jgħaddu l-14-il jum ċans biex jinkitbu r-reviews biex teditja r-review tiegħek
  • Wara li jinkitbu ż-żewġ reviews jew jgħaddu l-14-il jum ċans biex jinkitbu r-reviews—skont liema minnhom tiġi l-ewwel—iż-żewġ reviews jiġu ppubblikati awtomatikament u ma jkunux jistgħu jsiru iktar bidliet fihom
  • Iż-żewġ reviews, tal-klijent u tal-Host, jiġu ppubblikati fl-istess waqt u minn hemm 'il quddiem ma jkunux jistgħu jiġu editjati (biex il-persuna l-oħra ma tkunx tista' taqra r-review tiegħek u tibdel ir-review tagħha skont dak li tkun ktibt int)
  • Ma tistax titlob bidliet f'reviews miktuba dwarek ħlief meta tkun tixtieq bidla fil-pronomi li jkunu ntużaw dwarek—f'dak il-każ kemm tikkuntattjana biex titlob pronomi differenti

Kif twieġeb review

Wara li tikseb review se jkollok 30 jum ċans biex tikteb tweġiba pubblika (li jibdew jgħoddu minn meta tinkiseb ir-review mhux minn meta tiġi ppubblikata). Tista' twieġeb billi tagħti kuntest ikbar jew tispjega l-istorja min-naħa tiegħek—l-importanti li dejjem timxi mal-Politika tar-Reviews tagħna.

Kif tneħħi review

Ma tistax tneħħi review li kitiblek xi ħadd għax ma taqbilx magħha. Li tista' tagħmel huwa li tirrappurtaha jekk taħseb li tikser il-Politika tar-Reviews tagħna. Jekk ikunu qed jiksru l-Politika tar-Reviews tagħna, dar-reviews se jitneħħew u malli titneħħa r-review, kemm il-klijent kif ukoll il-Host se jiġu avżati b'did-deċiżjoni.

Tista' tneħħi review li ktibt int stess jekk m'għadhiex tiddeskrivi l-esperjenza ġenwina tiegħek bħala klijent jew Host. Jekk tixtieq tneħħi review li ktibt int stess, tista' tikkuntattja lit-tim tal-għajnuna lill-klijenti tagħna u tgħidilna x'tixtieq.

Reviews dwar il-gruppi

Jekk booking ikollu iktar minn klijent wieħed konfermat, ir-review tal-Host tinkiteb dwar il-klijent li għamel il-booking. Dir-review xorta se tintwera fuq il-profili tal-klijenti konfermati l-oħra kollha.

L-ordni li jintwerew ir-reviews

Ir-reviews jintwerew f'ordni kronoloġika u skont is-siwi tagħhom għall-utent—hawnhekk jitqiesu fatturi bħal-lingwa tal-utent u t-tfittxija li jkun qed jagħmel. Meta pereżempju vjaġġatur ifittex żjarat ta' xahar, ħafna drabi r-reviews tal-klijenti li bbukkjaw dak il-post għal mill-inqas 28 lejl wara xulxin se jintwerew l-ewwel.

Żjarat ta' Airbnb.org

Ir-reviews għaż-żjarat ta' Airbnb.org jaħdmu ftit differenti—sir af kif jaħdmu r-reviews għaż-żjarat ta' Airbnb.org.

Dal-artiklu kienlek ta' għajnuna?

Artikli relatati

Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
Idħol jew irreġistra