Is-suġġerimenti se jintwerew wara li tibda tikteb fil-kaxxa tat-tiftix. Uża l-buttuni tal-vleġġa 'l fuq u tal-vleġġa 'l isfel biex tiċċekkja. Uża l-buttuna enter biex tagħżel. Jekk l-għażla tiegħek tkun frażi, dik il-frażi se tiġi mfittxija. Jekk is-suġġeriment ikun link, il-brawżer se jiftaħ dik il-paġna.
Regoli

Linji Gwida dwar it-Trademarks

Airbnb tħoss li għandha responsabbiltà kbira biex taqdi lill-komunità tagħha, fosthom il-Hosts, il-klijenti u l-imsieħba tagħha u kull min juża jew imiss mal-pjattaformi u s-servizzi tagħna. Wieħed mill-modi kif naqdu lill-komunità tagħna huwa li nħarsu d-ditta u t-trademarks tagħna. Ma rridux li l-komunità tagħna jew xi ħadd ieħor jitħawdu meta jiġu biex jifhmu jekk xi ħaġa hix approvata, ikkontrollata, immexxija jew awtorizzata minn Airbnb. Dal-Linji Gwida maħsuba biex inħarsu d-ditta tagħna u biex ngħinuk taqsam l-informazzjoni dwar Airbnb b'mod responsabbli.

Dal-Linji Gwida huma parti mir-Regoli tas-Servizz. Meta tuża xi servizz ta' Airbnb tkun qed taqbad ma' dal-Linji Gwida, it-Termini tas-Servizz tagħna u l-politiki l-oħra tagħna.

1. It-Trademarks ta' Airbnb

Fost it-trademarks ta' Airbnb hemm l-isem ta' Airbnb, il-logo ta' Airbnb, il-logo ta' Bélo, il-badge ta' Superhost u AirCover flimkien mal-kliem, l-islogans, l-ikoni, il-logos, il-grafika, id-disinji u l-marki l-oħra kollha li jirreferi għal Airbnb, l-entitajiet marbuta magħha u s-servizzi u l-prodotti tagħha. Ħdimna ħafna biex niżguraw li dak kollu li noffrulek ikun tal-ogħla kwalità u d-ditti tagħna huma xhieda ta' dil-ħidma. Din hija r-raġuni għaliex inħarsu d-ditti tagħna b'kull mod possibbli, billi nirreġistraw it-trademarks u l-istil tad-ditta tagħna ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka u madwar id-dinja.

Ma TISTAX tuża l-logo ta' Airbnb, il-logo ta' Bélo jew xi ikoni, logos jew trademarks ta' Airbnb sakemm ma jkollokx permess bil-miktub mingħand it-timijiet legali jew kummerċjali apposta ta' Airbnb, Inc. L-unika eċċezzjoni hija l-użu limitat tal-isem "Airbnb" kif imsemmi f'Taqsima numru 2 hawn taħt.

Evita t-taħwid marbut mat-Trademarks ta' Airbnb

Agħmel

 • Agħżel u uża isem, logo u stil, fosthom lewn, tipa u grupp ta' tipi, li huma differenti mit-trademarks jew l-istil ta' Airbnb.

TAGĦMILX

 • Tuża bl-ebda mod il-logo ta' Bélo, kemm waħdu kif ukoll ma' xi isem ta' negozju, trademark, isem ta' kont tal-midja soċjali jew xi kelma ġenerali oħra.
 • Tużax "Airbnb", "Air", "bnb", "b&B" jew kliem bħal dawn fl-isem tal-websajt, tan-negozju, tal-prodott, tat-trademark, tad-domain, tal-URL tal-midja soċjali u tad-ditta tiegħek jew għal affarijiet oħra bħal dawn.
 • Tużax il-lewn speċjali Rausch li tuża Airbnb bħala l-kulur ewlieni tal-kontenut tiegħek, fosthom it-trademarks, il-logos, id-disinn jew l-affarijiet l-oħra marbuta mad-ditta tiegħek.
 • Tużax "Airbnb" biex tirreferi għal "postijiet għall-kiri għal żmien qasir" jew għal kunċetti bħal dawn.

Eżempji

Tajjeb, mexxi!

Le…

Bob's Best Island Rental

Airbnbike

Red's Rental Cleaning

Sunbnb jew Sun Bnb

Anna's Island Escape

BNB Teacher

rentmyskihaus.com

Bikebandb jew Bikeb&b

Bike and Stay Rentals

nicebnb.com

STR Management Co

airmansion

2. Kif tuża l-isem ta' "Airbnb"

Tista' ssemmi lil Airbnb (il-kumpanija) jew tuża l-isem ta' "Airbnb" biex tiddeskrivi dak li qed toffri. Jekk int xi ħadd minn dawn, jekk jogħġbok imxi ma' dawn il-linji gwida:

Iffoka biss fuq fatti u d-deskrizzjonijiet preċiżi

Agħmel

 • Tista' ssemmi "Airbnb" biss b'mod li onestament u preċiżament juri r-relazzjoni tiegħek mal-kumpanija Airbnb u/jew is-servizzi ta' Airbnb jew awtorizzati minnha bħal "Host ta' Airbnb", "Listing ta' Airbnb", l-"app ta' Airbnb" u iktar.
 • Uża "Airbnb" biss fil-kitba ewlenija (mhux, pereżempju fl-intestatura jew isem il-paġna) u ara li jkollha l-istess daqs, tipa, kulur u stil bħall-bqija tal-kontenut tal-kitba ewlenija.

TAGĦMILX

 • Issemmix "Airbnb" b'mod li jagħti tifhem li Airbnb imsieħba miegħek, sponsor tiegħek jew approvat il-kontenut tiegħek billi tużaha bħala parti minn isem in-negozju tiegħek u/jew bħala isem ta' servizz (eż. "Tmexxija tal-Propjetà ta' Airbnb").
 • Tużax il-kelma "Airbnb" iktar milli meħtieġ biex tispjega r-relazzjoni li għandek ma' Airbnb. Jekk il-frażi jew is-sentenza jkollha l-istess tifsira mingħajr il-kelma "Airbnb", neħħi l-kelma "Airbnb".
 • Qatt m'għandek tuża l-kelma "Airbnb" biex tiddeskrivi l-postijiet għall-kiri għal żmien qasir, il-postijiet fejn toqgħod għal ftit żmien jew it-tmexxija ġenerali tal-postijiet għall-kiri.

Uża l-isem kif suppost

Agħmel

 • Ikteb "Airbnb" — kelma waħda, b'"A" kbira. Mhux "AirBNB", "AirBnB" jew "AirBnb" u qatt m'għandha tinkiteb mifruda bħal "Air BNB" jew "Air B&B".

TAGĦMILX

 • M'għandek tibdel, iżżid jew tnaqqas xejn minn "Airbnb" — ma tistax tuża kliem bħal "Abb", "Airbnb-iżmu" jew "Airbnb-jar".
 • Tużax "Airbnb" bħala verb.
 • Nerġgħu nirrepetu għax importanti ħafna — qatt m'għandek tuża l-kelma "Airbnb" biex tiddeskrivi l-postijiet għall-kiri għal żmien qasir, post fejn toqgħod għal ftit żmien jew it-tmexxija ġenerali tal-postijiet għall-kiri.

Eżempji

Tajjeb: Konkreti u Deskrittivi

Mhux tajjeb: Mhux ċari, Qarrieqa

Aħna Kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetà li tiffoka fuq il-listings fuq Airbnb

Aħna kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetajiet ta' Airbnb

Aħna noffru servizzi ta' tindif professjonali għall-postijiet li jinkrew fuq Airbnb

Servizzi tat-tindif professjonali għal Airbnb

Il-Pariri Tiegħi fuq Kif Issir Host ta' Airbnb

Programm ta' Taħriġ għal Airbnb

Ħerqan ħafna li nsir Host fuq Airbnb

Qed nilqgħu n-nies ġewwa darna grazzi għal Airbnb

Applikajt għal xogħol ma' Airbnb

Tellajna did-dar mill-isbaħ fuq Airbnb

Grupp tal-Midja Soċjali għall-Hosts ta' Airbnb

Grupp tal-Hosts ta' Airbnb ġewwa [Belt/Pajjiż]

Għall-kumpaniji li jieħdu ħsieb il-propjetajiet

Jekk tixtieq tirriklama l-kumpanija tiegħek li tieħu ħsieb il-propjetajiet tal-kiri għal żmien qasir, il-linji gwida t'hawn fuq jgħoddu għalik ukoll. Jekk jogħġbok żomm f'moħħok ukoll li qatt m'għandek tirreferi għall-kumpanija tiegħek bħala "Kumpanija li tieħu ħsieb il-propjetajiet ta' Airbnb" jew b'xi mod tagħti x'tifhem li għandek xi "relazzjoni speċjali" ma' Airbnb għax tkun qed tagħti x'tifhem lill-utenti li int imsieħeb ma' Airbnb. Tista' tgħid li tieħu ħsieb jew toffri servizzi ta' żamma għad-djar ippubblikati fuq Airbnb imma Airbnb m'għandhiex tkun l-element ewlieni tal-websajt jew tar-riklami tiegħek.

Jekk għandek websajt jeħtieġ li jkollok ċaħda li tintwera b'mod prominenti li tgħid, "[isem il-kumpanija tiegħek] hija kumpanija indipendenti u mhux approvata jew imsieħba ma' Airbnb jew l-imsieħba ta' Airbnb". Jekk fuq il-websajt tiegħek għandek kalkolatriċi tad-dħul, xi formola ta' kuntatt jew sistema oħra biex tiġbor id-dejta tal-utenti, jekk jogħġbok ara li diċ-ċaħda tintwera b'mod prominenti taħt il-buttuna CTA.

Għall-Imsieħba

L-imsieħba għandhom jiksbu permess bil-miktub qabel jużaw it-trademarks tagħna. Jekk għandek permess tuża t-trademarks tagħna, jeħtieġlek timxi mal-aħħar linji gwida tad-ditta tagħna li jistgħu jinkisbu mingħand il-kuntatt tiegħek ġewwa Airbnb. Dil-persuna se tkun tista' wkoll twieġeb il-mistoqsijiet li jaf ikollok dwar dal-linji gwida jew linji gwida oħra.

Dal-artiklu kienlek ta' għajnuna?

Artikli relatati

Ikseb l-għajnuna bil-bookings, bil-kont tiegħek u b'affarijiet oħra.
Idħol jew irreġistra