Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Kif il-Hosts għenu lil Airbnb tinvesti fil-komunitajiet lokali

  Sir af dwar il-Fond tal-Komunità fl-aħħar aġġornament mingħand il-Bord Konsultattiv tal-Hosts.
  Minn Airbnb f'did-data: 4 ta’ Ġun 2021
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 14 ta’ Ġun 2021

  Punti ewlenin

  • Sir af kif il-Bord Konsultattiv tal-Hosts u l-Hosts minn madwar id-dinja ħadmu fuq il-programm tal-Fond tal-Komunità

  • Bez Soltani, membru tal-Bord Konsultattiv jispega wkoll għaliex għandu għal qalbu l-kawża tal-komunitajiet lokali

  Kull xahar qed naqsmu l-aħħar aġġornamenti tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts u qed ngħinuk issir taf lill-membri tal-bord.

  Hi,

  Jien Bez Soltani, Superhost minn Vancouver, il-Kanada u jien ukoll membru tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts. Ninsab eċitat li nħabbar dawk li se jirċievu l-għotjiet għall-2021 tal-programm tal-Fond tal-Komunità ta' Airbnb. Dis-sena l-programm qed jagħti $10 miljun USD lil għaqdiet lokali u nazzjonali li jgħinu lill-komunitajiet madwar id-dinja kollha.

  Wara li bħala Bord Konsultattiv tal-Hosts irrevedejna lista ta' kważi 500 għaqda mogħtija mill-imsieħba tal-programm ta' Airbnb GlobalGiving, stedinna lill-mexxejja tal-komunità u lill-Klabbs tal-Hosts minn madwar id-dinja kollha biex jivvutaw.

  Il-Hosts għażlu iktar minn 150 finalista li ġejjin minn iktar minn 40 pajjiż u sitt kontinenti! Dawn l-għaqdiet qed jagħmlu ġid kbir fil-komunitajiet tagħhom f'numru ta' oqsma—mill-emanċipazzjoni tan-nisa sal-edukazzjoni tat-tfal u l-għajnuna li jagħtu lill-kulturi indiġeni.

  Kif ħadem il-proċess tal-għażla

  Il-Bord Konsultattiv tal-Hosts xtaq jgħin biex jingħelbu l-ħtiġijiet ġodda li nħolqu minħabba l-pandemija tal-COVID-19 u għalhekk għażilna li niffukaw l-għotjiet tagħna fuq l-għaqdiet li qed jaħdmu f'dat-tliet oqsma:

  • Għajnuna fil-ġlieda kontra l-COVID-19
  • Titjib fis-sitwazzjoni ekonomika
  • Edukazzjoni

  Hija u titgħallem dwar l-għaqdiet
  , l-imsieħba tal-programm ta' Airbnb GlobalGiving bniet lista ta' mijiet ta' għaqdiet minn madwar id-dinja li qed jagħmlu xogħol siewi f'dawn l-oqsma. Kull wieħed mill-membri tal-Bord Konsultattiv tal-Hosts irreveda madwar 100 għaqda u tahom punteġġ skont kemm dawn l-għaqdiet joqorbu lejn l-oqsma li qed niffukaw fuqhom u l-impatt li kellhom s'issa.

  Qattajt ħafna ħin nistudja dawn l-għaqdiet biex nifhem aħjar x'inhi l-missjoni tagħhom u x'impatt ħallew fuq il-komunità tagħhom.

  Niddeċiedu mal-komunità
  Wara li sibna dawk l-għaqdiet li ħassejna li kienu qed iħallu l-ikbar impatt, qsamna l-lista tal-finalisti mal-Mexxejja tal-Komunità tagħna minn madwar id-dinja biex nirċievu iktar kummenti mingħand il-Hosts. Il-Mexxejja tal-Komunità stiednu l-Klabbs tal-Hosts tagħna biex jivvutaw għall-għaqdiet u r-riżultati għenuna niddeċiedu kif inqassmu l-għotjiet lill-finalisti.

  Kienet opportunità sabiħa ħafna għax aħna bħala Hosts stajna niddeċiedu kif se jitqassmu l-għotjiet tal-Fond tal-Komunità li se jwasslu biex jiġu megħjuna eluf ta' nies. Nemmen li huwa rari ħafna li kumpanija, iktar u iktar meta tkun kumpanija pubblika, tħalli dat-tip ta' impatt. U bħala Hosts stajna nkunu parti minn dil-kawża nobbli.

  Xi jmiss
  Din kienet l-ewwel sena għall-Fond tal-Komunità imma mhux se tkun l-aħħar waħda. Airbnb ħolqot il-Fond tal-Komunità biex tgħin lill-komunitajiet billi tagħti $100 miljun USD fuq perjodu ta' 10 snin. Il-Bord Konsultattiv diġà qed jiddiskuti mat-tmexxija ta' Airbnb fuq kif il-programm jista' jittejjeb għas-sena d-dieħla.

  Minbarra dal-proċess, Airbnb se tagħti wkoll għotjiet oħra lil dawk l-għaqdiet li temmen li qed jagħtu kontribut importanti lill-komunitajiet madwar id-dinja kollha.

  Għaliex il-Fond tal-Komunità huwa tant importanti għalija

  Il-Fond tal-Komunità huwa mod kif Airbnb u l-komunità tal-ospitalità jistgħu jagħtu xi ħaġa lura. Bħala Hosts, għandna l-opportunità li nħallu impatt pożittiv fuq il-komunitajiet lokali tagħna grazzi għal dal-għaqdiet.

  Fhimt kemm hemm għaqdiet mingħajr skop ta' qligħ tajba li qed jippruvaw jagħmlu d-dinja post aħjar—u kollha jeħtieġu l-għajnuna biex ikollhom impatt ikbar.

  Tgħallimt ħafna meta bdejt nisma' dwar l-istejjer tagħhom. Storja li laqtitni ħafna kienet dik ta' għaqda ġewwa l-Brażil li tgħin biex it-tfal ġewwa l-Amażonja jkunu jistgħu jiksbu edukazzjoni ta' kwalità. Hija missjoni importanti ħafna u se tħalli effett fuq dat-tfal għall-bqija ta' ħajjithom.

  Għaliex nemmen tant fil-missjoni ta' Airbnb li kulħadd iħossu milqugħ

  Bħala Hosts, aħna nitqiesu bħala gwidi ewlenin tal-bliet tagħna. Il-Hosts jgħinu biex tinħoloq l-atmosfera mill-isbaħ li hija meħtieġa għal kull żjara ta' klijenti u huma meqjusa bħala l-ambaxxaturi ta' Airbnb fil-missjoni tagħha li tgħin tinbena dinja fejn kulħadd iħossu milqugħ kullimkien.

  Nemmen ħafna li bniedem għandu jkun jista' jħossu d-dar kullimkien, iktar u iktar għax il-familja tiegħi kienet waħda li emigrat biex tmur tgħix ġewwa l-Kanada. Meta tkun taf x'jiġifieri li ma tħossokx id-dar kullimkien, titgħallem turi iktar empatija u ssir Host iktar dħuli.

  Inħobb nibni rabta mal-klijenti. Anke jekk ma nafux lil xulxin, jirnexxielna nibnu rabta mingħajr fruntieri fuq livell uman. L-ewwel klijenta tagħna tant baqgħet impressjonata bil-post tagħna li pittritilna pittura. Sal-lum dik il-pittura għadha mdendla mal-ħajt biex nibqgħu niftakru dik ir-rabta unika li nħolqot.

  Jien nemmen bis-sħiħ li għandna nirriklamaw lin-negozji lokali. Huwa l-mod tiegħi kif naqsam l-aqwa postijiet mal-klijenti u nżid il-valur tal-komunità tagħna.

  Billi għandi xi diżabbiltajiet biex nitgħallem u nipproċessa l-informazzjoni b'mod differenti mill-oħrajn, għandi perspettiva differenti fuq ħafna affarijiet. Għalija d-dinja mhux maqsuma f'pajjiżi u fruntieri imma naraha bħala post fejn tista' titgħallem li trid grazzi għar-rabtiet ġenwini li tista' tibni u li jmorru lil hinn mil-lingwi u d-differenzi tagħna.

  Tgħinek ħafna li tkun twajjeb mal-klijenti tiegħek. Huwa unur li tista' tagħmel xi ħaġa sabiħa biex tferraħ ftit lil ħaddieħor.

  Titlifx l-aħbarijiet mingħand il-Bord Konsultattiv tal-Hosts. Se nkunu qed naqsmu l-aġġornamenti dwar il-laqgħat ta' kull xahar tal-bord flimkien mal-pariri tal-membri tal-bord.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • Sir af kif il-Bord Konsultattiv tal-Hosts u l-Hosts minn madwar id-dinja ħadmu fuq il-programm tal-Fond tal-Komunità

  • Bez Soltani, membru tal-Bord Konsultattiv jispega wkoll għaliex għandu għal qalbu l-kawża tal-komunitajiet lokali

  Airbnb
  4 ta’ Ġun 2021
  Dan kien ta' għajnuna għalik?