Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Komunità li tgħin lill-oħrajn: Il-programm għar-refuġjati Afgani ta' Airbnb.org

  Il-postijiet fejn toqgħod ta' Airbnb.org joffru lir-refuġjati Afgani spazju fejn jistrieħu u jiġu f'tagħhom.
  Minn Airbnb f'did-data: 2 ta’ Diċ 2021
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 2 ta’ Diċ 2021

  Punti ewlenin

  Grazzi għall-ġenerożità tiegħek, Airbnb.org impenjat ruħha li toffri akkomodazzjoni temporanja għal 20,000 refuġjat Afgan biex tagħti sehemha ħalli tittaffa l-kriżi tal-Afganistan. Airbnb, Brain Chesky u donaturi oħra—inklużi l-Hosts ta' Airbnb—qed jagħmlu tajjeb għall-ispejjeż ta' dil-ħidma.

  Ħafna minnkom ftaħtu l-bibien ta' djarkom, mingħajr ħlas jew bi prezz imraħħas, u tajtu merħba lir-refuġjati huma u jibdew ħajja ġdida f'ħafna postijiet madwar id-dinja. Dal-aħħar tkellimna ma' Host u persuna fil-bżonn li għamlu użu mis-servizzi ta' Airbnb.org u tlabniehom jgħidulna ftit dwar l-esperjenza tagħhom u x'fisser għalihom il-programm.

  (Xi ismijiet ġew mibdula biex inħarsu l-privatezza tal-persuni.)

  Kreattività u fejqan f'art ġdida

  Shaheen dal-aħħar ħalla l-Afganistan u qed jibda ħajja ġdida ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka. Il-vjaġġ li wasslu jħalli artu u lil martu u lit-tliet uliedu kien vjaġġ diffiċli imma qed jipprova jdarri billi jqatta' l-ħin barra d-dar, jimmedita u jagħmel xogħol kreattiv. Shaheen iqatta' l-ħin jimxi fil-park qrib id-dar il-ġdida tiegħu, jgħaddi l-ħin fiż-żona tal-port u jieħu r-ritratti tal-fjuri, tal-muntanji u tas-siġar. Ir-ritratti li jieħu jużahom iktar tard għall-pitturi li jpitter.

  "Negħleb l-istress tal-jum billi npitter u nagħmel xogħol ta' kalligrafija," jgħid Shaheen. Hu u jipprova jidra l-firda mill-familja, dal-affarijiet jgħinuh biex iżomm ħajja r-rabta tiegħu mal-Afganistan.

  "Ġismi hawn imma qalbi hemm," jgħid. Shaheen jgħid li l-esperjenza ta' refuġjat hija magħmula minn swied il-qalb minħabba t-tifkiriet tal-passat, sforz biex wieħed jaddatta għad-dinja l-ġdida u differenti li jinsab fiha u inċertezza dwar il-ġejjieni.

  "Din mhux biss l-istorja tiegħi imma l-istorja ta' eluf oħra bħali," jgħid. "Din ħajja iebsa. Ma tkunx taf kif għandek tixtri, ma tkunx taf kif għandek tikteb. Kollox ikun differenti għalik."

  Mal-wasla tiegħu ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka, Shaheen beda jfittex biex jibni komunità u ħajja stabbli. Lutheran Social Services offriet lil Shaheen il-flus, xi xirjiet u post fejn joqgħod bla ħlas permezz ta' Airbnb.org biex tkunlu eħfef li jerġa' jibda ħajja ġdida.

  Iż-żmien li Shaheen qatta' f'post ta' Airbnb.org għenu jikseb perspettiva ġdida dwar it-tifsira ta' dar u ta' komunità.

  Inħossni qisni ninsab ġewwa dari. U hawn inħossni 100% sigur u kuntent, anke jekk ma nafx iż-żona u lin-nies li joqogħdu hawn.
  Shaheen,
  refuġjat Afgan ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka

  Shaheen jgħid li r-rabta mal-Host tiegħu kienet importanti wkoll. Din kienet l-ewwel darba li Shaheen qagħad f'appartament għalhekk il-Host urietu kif għandu jagħmel biex juża lockbox u jidħol fil-bini. Beħsiebhom imorru jieklu flimkien qabel Shaheen imur fid-destinazzjoni l-ġdida tiegħu.

  Shaheen għadu qed jipprova jidra l-bidla bejn il-ħajja li ħalla warajh fl-Afganistan u l-ħajja l-ġdida tiegħu fl-Istati Uniti tal-Amerka. Sakemm għadu jittama li jerġa' jingħaqad mal-familja tiegħu, Shaheen isib il-wens tiegħu billi jaqsam ħsibijietu. "Nixtieq naqsam dak li nħoss ġewwa qalbi," jgħid. "Nixtieq biss li jien u niesi ngħixu fil-paċi. Nixtieq inqawwi qalb uliedi, minn hawn. Nixtieqhom ikunu jafu xi tfisser il-kelma ħelsien."

  Id-dar bħala spazju biex wieħed jistrieħ u jiskopri

  Melissa saret Host ta' Airbnb f'Marzu tal-2021. Fuq Airbnb.org hi laqgħet bla ħlas familja milquta mill-Uragan Ida u issa qed toffri l-ispazju tagħha lin-nies li qed ifittxu kenn fi żminijiet ta' kriżi oħra.

  Meta saret taf bl-eluf ta' refuġjati li kienu qed jaħarbu mill-Afganistan, Melissa riedet tagħti sehemha. Meta l-YMCA lokali, imsieħba ta' Airbnb.org, għamlet appell għal xi ħadd li jista' jilqa' familja ta' sebgħa, Melissa offriet li tgħin.

  Melissa kienet taf li l-post tagħha kien kbir biżżejjed biex ikunu jistgħu joqogħdu komdi għandha. Id-disinn kreattiv u l-laqtiet naturali tad-dar tagħha servew ta' mod kif tibni rabta ma' u tgħin lin-nies fil-bżonn li kienet qed tilqa'.

  "Wara li binti ħalliet id-dar biex tmur tistudja, id-dar bdiet tinħass vojta," tgħid Melissa. "Onestament il-fatt li nilqa' n-nies għeni biex inħossni inqas waħdi. Nieħu gost ħafna nara lit-tfal jilgħabu fil-bitħa u lill-familji jsajru u jilgħabu l-board games."

  It-tfal kienu kurjużi u eċitati ħafna dwar l-apparat li nuża biex nitma' lill-għasafar. "Għandi ktieb jismu Backyard Birds in Texas u tromba. Lill-omm u lit-tfal urejthom it-tipi differenti ta' għasafar li tista' tara hawn," tgħid Melissa. Matul iż-żjara tagħhom l-omm u l-ulied qattgħu l-ħin flimkien iħarsu lejn l-għasafar.

  Melissa tirringrazzja lill-komunità tagħha għall-għajnuna kbira li taw biex dil-familja tħossha iktar milqugħa fid-dar temporanja tagħha.

  "Il-membri tal-YMCA għamlu xirja kbira għall-familja." Tgħid Melissa. "Xtrawlhom minn kollox, inkluż il-ħwawar halal. Xtrawlhom ukoll 3 bramel tal-plastik mimlija prodotti għat-trabi, prodotti għall-kamra tal-banju u prodotti għall-iskola."

  Dario Lipovac, Senior Program Director tal-YMCA ta' Houston, jgħid li mid-donazzjonijiet kollha li tirċievi l-għaqda tiegħu, l-akkomodazzjoni hija l-iktar waħda utli. "Il-fatt li n-nies jilqgħu lill-barranin f'darhom u li l-komunità tal-Hosts qed tagħti sehemha juri kemm hawn nies qalbhom tajba. Hija xi ħaġa li ttina gost kbir meta naraw lin-nies jippruvaw jgħinu."

  Sir af kif tista' tgħin lir-refuġjati permezz ta' Airbnb.org

  Punti ewlenin

  Airbnb
  2 ta’ Diċ 2021
  Dan kien ta' għajnuna għalik?