Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti
  Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

  Għaliex għandek timmira li tikseb l-istatus ta' Superhost

  Sir af dwar il-benefiċċji tal-programm u skopri kif tikkwalifika.
  Minn Airbnb f'did-data: 21 ta’ Nov 2019
  2 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 13 ta’ Mej 2021

  Punti ewlenin

  • Is-Superhosts huma dawk il-Hosts ta' Airbnb li għandhom l-aħjar ratings u l-iktar esperjenza

  • Fost il-vantaġġi oħra li joffri l-programm, is-Superhosts jiksbu iktar bookings u dħul ikbar

  • Rekwiżiti: Rating ġenerali ta' 4.8 jew ikbar, iktar minn 10 żjarat jew 100 lejl, rata ta' kanċellazzjoni ta' inqas minn 1% u rata ta' rispons ta' mill-inqas 90%/p

  • Iċċekkja fejn wasalt mit-tab Opportunitajiet tal-profil tiegħek

  • Skopri iktar fil-gwida kompluta tagħna dwar kif tkabbar in-negozju tal-ospitalità tiegħek

  Toffri ospitalità mill-aqwa? Twieġeb lill-klijenti fil-pront? Qed tikseb reviews tajbin? Għandek mnejn tkun Superhost! "Meta 10 xhur ilu bdejt nilqa' n-nies, ħsibt ftit kif nixtieq li niġi trattat kieku jien kont il-klijent," jgħid Terry, Superhost minn Toronto. "L-istrateġija tiegħi ħalliet il-frott." Kompli aqra biex issir taf x'inhu meħtieġ biex tikseb l-istatus speċjali ta' Superhost.

  Kull Host jista' jsir Superhost

  Il-programm Superhost ta' Airbnb jiċċelebra u jippremja lill-Hosts ta' Airbnb li għandhom l-aqwa ratings u l-iktar esperjenza. Hu x'inhu l-ispazju tiegħek—minn kamra żgħira ta' wieħed sa propjetà enormi—kull Host jista' jsir Superhost jekk joffri ospitalità eċċezzjonali ta' min joqgħod fuqha.

  Superhosts, super benefiċċji

  Meta ssir Superhost, se nagħtuk badge speċjali li tintwera fuq il-profil u l-listings tiegħek. Bħala Superhost se jkollok l-opportunità li:

   • Iddaħħal iktar flus
    Is-Superhosts ta' spiss jaraw żieda sostanzjali fid-dħul tagħhom. Meta l-klijenti jibdew jarawk u jafdawk iktar, dan iwassal biex iddaħħal iktar flus.
   • Tħajjar iktar klijenti jibbukkjaw miegħek
    Il-badge tista' tgħin biex il-listing tiegħek iħajjar iktar klijenti jibbukkjawh—se jkunu jafu li int Host b'esperjenza magħruf għall-ospitalità mill-aqwa li toffri. Il-klijenti jistgħu wkoll jiffiltraw ir-riżultati tat-tiftix biex jaraw biss il-listings tas-Superhosts.
   • Tikseb aċċess għal premjijiet esklussivi
    Minbarra l-bonus tas-soltu, se tirċievi żieda ta' 20% meta tintroduċilna Hosts ġodda. U jekk nikkonfermawk bħala Superhost għal 4 darbiet wara xulxin, se nibagħtulek kupun tal-ivvjaġġar żgħir.

   Minn suq għall-ieħor, il-benefiċċji tal-programm jistgħu jvarjaw.

   Meta bdejt nilqa' n-nies ħsibt ftit kif nixtieq li niġi trattat kieku jien kont il-klijent. L-istrateġija tiegħi ħalliet il-frott.
   Terry,
   Toronto

   4 affarijiet li għandu jkollok biex issir Superhost

   Titħajjar tkun Superhost int ukoll? Is-Superhosts għandu jkollhom dal-kriterji biex ikunu jistgħu jiksbu—u jżommu—l-istatus speċjali tagħhom:

   1. Żomm rating ġenerali għoli
   Ir-rating ġenerali tiegħek, meta jinħadem fuq ir-reviews mingħand il-klijenti ta' Airbnb li lqajt fl-aħħar sena, għandu jkun ta' mill-inqas 4.8. Il-klijenti jafu li mingħand dal-Hosts jistgħu jistennew li jirċievu ospitalità mill-aqwa.

   2. Ikseb l-esperjenza
   Trid tkun ilqajt mill-inqas 10 żjarat fl-aħħar sena, jew jekk tilqa' l-bookings fit-tul, mill-inqas 100 lejl mifruxa fuq mill-inqas 3 żjarat. Il-klijenti jkunu jistgħu jserrħu moħħhom li se joqogħdu għand Host ta' esperjenza.

   3. Evita l-kanċellazzjonijiet
   Trid tkun ikkanċellajt inqas minn 1% tal-bookings (ma ngħoddux iċ-ċirkostanzi attenwanti). F'każ li jkollok inqas minn 100 bookings fis-sena, dan ifisser li ma trid tkun ikkanċellajt l-ebda wieħed minnhom. Meta l-kanċellazzjonijiet iseħħu rarament, il-klijenti jkunu jistgħu jserrħu moħħhom iktar.

   4. Wieġeb malajr
   Trid tkun weġibt għal mill-inqas 90% tal-messaġġi tal-bookings ġodda fi żmien 24 siegħa. Meta l-klijenti jistaqsuk il-mistoqsijiet, għandhom ikunu jafu li se jirċievu tweġiba fil-pront.

   Valutazzjoni kull 3 xhur

   Se jkollok ċans tikseb l-istatus ta' Superhost erba' darbiet fis-sena. Airbnb tiċċekkja l-Hosts kollha kull 3 xhur, skont il-ħidma tal-hosting tagħhom fl-aħħar 365 jum. Jekk il-Hosts ikollhom itejbu xi affarijiet, biex jiksbu jew iżommu l-istatus ta' Superhost tagħhom iridu jilħqu r-rekwiżiti li jkollhom neqsin sal-valutazzjoni li jmiss.

   Punti ewlenin

   • Is-Superhosts huma dawk il-Hosts ta' Airbnb li għandhom l-aħjar ratings u l-iktar esperjenza

   • Fost il-vantaġġi oħra li joffri l-programm, is-Superhosts jiksbu iktar bookings u dħul ikbar

   • Rekwiżiti: Rating ġenerali ta' 4.8 jew ikbar, iktar minn 10 żjarat jew 100 lejl, rata ta' kanċellazzjoni ta' inqas minn 1% u rata ta' rispons ta' mill-inqas 90%/p

   • Iċċekkja fejn wasalt mit-tab Opportunitajiet tal-profil tiegħek

   • Skopri iktar fil-gwida kompluta tagħna dwar kif tkabbar in-negozju tal-ospitalità tiegħek
   Airbnb
   21 ta’ Nov 2019
   Dan kien ta' għajnuna għalik?