Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Il-Politika tal-Kontenut ta' Airbnb

  Meta tippubblika l-kontenut fuq Airbnb tkun qed taċċetta li timxi skont dil-politika. Aħna għandna d-dritt li nneħħu kull kontenut, kollu jew parti minnu, li jikser dil-politika, it-Termini tas-Servizz tagħna, l-Istandards tal-Komunità tagħna, il-Politika tar-Reviews tagħna jew li niddeċiedu li nneħħu għal xi raġuni jew oħra.

  F'każ ta' ksur serju jew ripetut, nistgħu nissospendu jew niddiżattivaw għal kollox il-kont(ijiet) li qed jiksru dil-politika.

  Tista' tirrapporta l-kotenut direttament jew tikkuntattjana biex tirrapporta l-kontenut li taħseb li jikser dil-politika.

  Il-kontenut li ġej ma jistax jittella' fuq Airbnb:

  • Kontenut maħsub biss għal skopijiet ta' riklami jew kontenut kummerċjali ieħor inklużi l-logos, il-links u l-ismijiet tal-kumpaniji
  • Spam, messaġġi mhux mixtieqa jew kontenut li jinqasam b'mod ripetut b'mod li jtellef lill-utenti
  • Kontenut li jagħti sostenn jew iħajjar lill-utenti jagħmlu attività illegali jew li toħloq il-ħsara, kontenut li huwa sesswalment espliċitu, vjolenti, grafiku jew kontenut li jhedded jew jagħti fastidju
  • Kontenut diskriminatorju (għal iktar informazzjoni aqra l-Politika ta' Nondiskriminazzjoni tagħna)
  • Kontenut li bih utent jipprova jpinġi lilu nnifsu bħala persuna, kont jew entità oħrajn jew bħala rappreżentant ta' Airbnb
  • Kontenut illegali jew li jikser id-drittijiet ta' xi persuna jew entità oħra, inklużi d-drittijiet tal-privatezza u l-propjetà intelletwali
  • Kontenut li jinkludi l-informazzjoni privati jew kunfidenzjali ta' persuna oħra, inkluż kontenut li kapaċi jwassal biex jingħaraf il-post fejn jinsab listing

  Sir af iktar dwar il-Politika tal-Kontenut u l-Coronavirus ta' Airbnb.

  Ksur tal-politiki

  Dawn li ġejjin huma ksur tal-politki skont it-tip tal-kontenut:

  Ismijiet tal-listings

  • L-ismijiet tal-listing li fihom informazzjoni li m'għandhiex x'taqsam mat-tip u l-istil tal-listing jew mal-esperjenza
  • L-ismijiet tal-listings li fihom simboli jew emojis

  Paġni tal-listings jew tal-profili

  • Listings jew profili li jagħtu informazzjoni frawdolenta, falza, li tfixkel jew qarrieqa

  Iċ-Ċentru tal-Komunità

  • Kontenut li m'għandux x'jaqsam mas-suġġett, li ma jistaqsix mistoqsija jew tweġibiet għal mistoqsija li ma jagħtux informazzjoni fil-kuntest tad-diskussjoni ġenerali
  • Trolling jew kontenut li jattakka b'mod ripetut lill-membri tal-komunità

  Reviews

  • Reviews preġudikati jew li juru sinjali ta' rikatt/inċentiv, kunflitt ta' interess jew kompetizzjoni diretta
  • Reviews li ma jagħtu l-ebda informazzjoni utli dwar Host, klijent, listing jew esperjenza jistgħu jitneħħew. Ir-reviews li l-biċċa l-kbira tagħhom tkun informazzjoni li mhux utli jistgħu jitneħħew ukoll, imma dan iseħħ biss f'każijiet fejn il-parti utli tar-review titqies li ma tkun qed toffri l-ebda informazzjoni importanti li tista' taffettwa d-deċiżjoni tal-booking tal-membri l-oħra tal-komunità.

  Sir af iktar dwar il-Politika tar-Reviews ta' Airbnb u dwar kif Airbnb timmodera t-tilwim dwar ir-reviews.

  URLs personalizzati

  Ingħatajt l-għajnuna li kellek bżonn?