Dal-kontenut mhux disponibbli bil-lingwa magħżula minnek, għalhekk għamilnieh disponibbli bl-eqreb lingwa disponibbli għalissa.

Kif viċinat ġewwa Ruma laqa' refuġat fid-dar il-ġdida tiegħu

Host u l-ġirien tagħha għenu persuna li kienet għada tasal fil-belt minn Mali taddatta għall-ħajja l-ġdida tagħha.
Minn Airbnb f'did-data: 2 ta’ Lul 2018
2 minuti biex taqrah
Aġġornat f'did-data: 22 ta’ Mar 2022

Punti ewlenin

  • Bħala Belġana li tgħix ġewwa Ruma, Els xtaqet tagħti lil xi ħadd ieħor l-istess ospitalità Taljana li rċeviet hi

  • Grazzi għall-programm Open Homes ta' Airbnb, ġiet ikkuntattjata biex tilqa' lil Fode, żagħżugħ li kien għadu kemm kiseb l-istatus ta' refuġjat

  • Tul iż-żjara, Fode u Els saru qishom familja waħda

Open Homes issa sar Airbnb.org

Il-programm Open Homes ta' Airbnb issa sar Airbnb.org, għaqda mingħajr skop ta' qligħ 501(c)(3) ġdida fjamanta. Grazzi talli bnejt il-komunità ta' Open Homes magħna. Ninsabu eċitati li se tingħaqad magħna għal dal-kapitlu l-ġdid.

Meta Els, Superhost ġewwa Ruma qrat dwar il-programm Open Homes fuq Airbnb, l-idea għoġbitha u ddeċidiet li tirreġistra. Laqgħet ġewwa darha vjaġġaturi minn madwar id-dinja kollha imma kienet taf li l-fatt li toffri post temporanju fejn refuġjat seta' joqgħod sakemm isib saqajh fil-komunità l-ġdida tiegħu kienet se tkun esperjenza ta' ospitalità speċjali.

Meta Refugees Welcome Italia kkuntattjat lil Els biex titħajjar tilqa' lil Fode—żagħżugħ minn Mali, l-Afrika tal-Punent li kien għadu kemm kiseb l-istatus ta' refuġjat—ħassitha eċitata għax din kienet opportunità li tħalli impatt pożittiv fuq ħajjet xi ħadd ieħor. L-esperjenza spiċċat biddlet lit-tnejn li huma.

Els laqgħet klijenti minn madwar id-dinja kollha

Els ħassitha nervuża u eċitata li kienet se tilqa' għandha lil Fode. Bħala Belġana li tgħix ġewwa Ruma, kienet taf eżattament xi jfisser li tibda ħajja ġdida f'post differenti milli kont imdorri fih u għalhekk xtaqet tagħti lil xi ħadd ieħor l-istess ospitalità Taljana li rċeviet hi. Bl-għajnuna ta' Sara, ħaddiema għall-kura soċjali ma' Refugees Welcome Italia, kienet taf x'għandha tistenna u kienet taf ukoll li Sara dejjem kienet se tkun hemm biex tgħinha.

Sara minn Refugees Welcome tingħaqad ma' Fode, Els u l-ġirien ta' Els għal ikla ta' filgħaxija għall-beraħ

Meta Els iltaqgħet ma' Fode, bnew rabta. Fode għandu l-istess età ta' iben Els u meta beda jaqsam l-istorja tal-vjaġġ tiegħu magħha, żviluppat "istint matern" lejh. Tul iż-żjara ta' Fode saru qishom familja waħda. Il-ġirien tagħha wkoll saru parti mill-ħajja ta' Fode. Urew lil Fode l-istess ospitalità u mħabba li kienu wrew lil Els meta laqgħuha wara li waslet għall-ewwel darba mill-Belġju. Meta Els ma kinetx tkun id-dar, Fode kien iqatta' l-ħin tiegħu mal-ġirien tas-sular ta' fuq fejn fost l-oħrajn kienu jieklu ikel Taljan u jitgħallmu dwar il-kultura ta' xulxin.

Fode qal li qatt ma kien daqshekk ferħan ġewwa l-Italja daqs kemm kien meta mar jgħix għand Els. Ma stenniex li se jsib lil dawk it-Taljani kollha jieħdu ħsiebu, mhux għax kienu obbligati jagħmlu hekk—iżda għax riedu. Qatt mhu faċli li tibda ħajja ġdida imma l-qalb tajba tal-oħrajn tista' tagħmel differenza kbira. Din l-esperjenza ħalliet impatt kbir kemm fuq Els kif ukoll fuq Fode.

Els u Fode qed iħejju ikla mal-ġirien tagħha

Ingħaqad ma' komunità dejjem qed tikber li, grazzi għal Airbnb.org, lesta tagħti l-għajnuna tagħha matul żminijiet ta' bżonn.

Dwar Refugees Welcome Italia

Refugees Welcome Italia (RWI) hija għaqda mingħajr skop ta' qligħ imsieħba mal-programm Airbnb Open Homes. RWI twaqqfet f'Diċembru tal-2015 bħala għaqda msieħba ma' Refugees Welcome biex tlaqqa' r-refuġati man-nies tal-post (familji, koppji, singles) li jixtiequ jilqgħuhom għal ftit żmien.

L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

Punti ewlenin

  • Bħala Belġana li tgħix ġewwa Ruma, Els xtaqet tagħti lil xi ħadd ieħor l-istess ospitalità Taljana li rċeviet hi

  • Grazzi għall-programm Open Homes ta' Airbnb, ġiet ikkuntattjata biex tilqa' lil Fode, żagħżugħ li kien għadu kemm kiseb l-istatus ta' refuġjat

  • Tul iż-żjara, Fode u Els saru qishom familja waħda

Airbnb
2 ta’ Lul 2018
Dan kien ta' għajnuna għalik?