Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Is-sigrieti ta' Superhost ta' esperjenza

  Is-Superhost Nikki taqsam il-pariri tagħha—minn kif toħloq il-listing sa kif tispikka.
  Minn Airbnb f'did-data: 3 ta’ Mar 2020
  3 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 7 ta’ Ġun 2021

  Punti ewlenin

  Kif tibda bħala Host

  Kif timla l-kalendarju tiegħek malajr

  Kif tħejji spazju adattat għall-klijenti

  Kif tispikka fuq Airbnb

  Kif tispjega lill-klijenti x'għandhom jistennew

  Kif ittejjeb il-ħiliet ta' komunikazzjoni tiegħek

  Għalija, il-komunikazzjoni tajba hija l-iktar regola importanti meta tiġi biex tilqa' n-nies.
  Nikki,
  San Francisco

  Benefiċċji mhux mistennija li tikseb bħala Host

  Punti ewlenin

  Airbnb
  3 ta’ Mar 2020
  Dan kien ta' għajnuna għalik?