Ibda xi ħaġa ġdida, possibbli permezz tal-
Hosting
Ħejji ruħek għall-futur
Daħħal iktar flus meta tilqa' n-nies fuq Airbnb—minn meta bdejna noffru s-servizz tagħna, il-Hosts laqgħu iktar minn biljun żjara.
Ilqa' n-nies kif tixtieq
Airbnb tagħtik l-perspettivi u l-għodod li teħtieġ biex taħdem għal rasek u tilqa' n-nies kif tixtieq, fejn tixtieq u meta tixtieq.
  • "Il-fatt li tkun imprenditur jgħinek tħossok ħieles. Bħala Hosts qed indaħħlu flus daqs xogħlijiet full time oħra mingħajr ma naħdmu daqshekk u b'hekk nistgħu nkabbru oqsma oħra tan-negozju tagħna u nqattgħu iktar ħin mal-familja tagħna."
    Catherine,
    Host ġewwa Colombus, Ohio
    Ikseb pariri mingħand il-Hosts
Sir Host
Għandek xi mistoqsijiet?
Ikseb għajnuna personalizzata mingħand l-aqwa Hosts ta' Airbnb
Kif ngħinuk
Assigurazzjoni u ħarsien għall-Hosts
Biex ngħinuk fil-każ rari li jinqala' xi aċċident, il-biċċa l-kbira tal-bookings ta' Airbnb jinkludu protezzjoni kontra l-ħsara lill-propjetà u assigurazzjoni kontra r-responsabbiltà sa $1 miljun USD.
Linji gwida tas-sigurtà għall-Covid-19
Biex ngħinu fil-ħarsien tas-saħħa tal-komunità tagħna, isseħibna ma' esperti biex noħolqu regoli tas-sigurtà għal kulħadd kif ukoll proċess għat-tindif apposta għall-hosts.
Standards tal-klijenti għoljin
Biex inserrħu moħħ il-Hosts, aħna nidentifikaw lill-klijenti u nħalluk tiċċekkja r-reviews tagħhom qabel jibbukkjaw. Il-Politika tal-Istandards għall-Klijenti l-ġdida tagħna titlob standards ogħla għall-imġiba.
Ibda' l-avventura tiegħek bħala host
Ejja noħolqu l-listing tiegħek, flimkien.
Sir af iktar u ltaqa' ma' Hosts esperti
Se nibagħtulek iktar informazzjoni dwar kif tilqa' n-nies u se nagħtuk aċċess għall-webinars f'xandira diretta fejn hosts b'esperjenza se jkunu jistgħu jwieġbu l-mistoqsijiet tiegħek.
Meta nagħżel "Irreġistra" jfisser li nkun qed naqbel li Airbnb se tipproċessa l-informazzjoni personali tiegħi skont il-Politika tal-Privatezza ta' Airbnb