Kif noffru ospitalità inklussiva u niġġieldu l-preġudizzju

L-istrateġiji u l-pariri tal-esperti għall-Hosts.
Minn Airbnb f'did-data: 26 ta’ Diċ 2019
11-il minuta biex taqrah
Aġġornat f'did-data: 14 ta’ Ġun 2022

Punti ewlenin

 • Il-preġudizzji l-iktar li jeżistu huwa fis-subkonxju

 • Uża kriterji objettivi int u tagħżel jekk tixtieqx taċċetta klijent jew le

 • Agħti sehmek billi ssemma' leħnek u tuża l-istess standards ma' kulħadd

Airbnb temmen li l-ivvjaġġar jista' jgħin biex titrawwem rabta u tinbena dinja iktar miftuħa u inklużiva. Id-diskriminazzjoni hija xi ħaġa li xxekkel dik ir-rabta, għalhekk importanti ħafna li naħdmu biex nevitawha.

Biex tgħin lill-Hosts u lill-klijenti jifhmu x'inhi d-diskriminazzjoni u liema preġudizzji jwasslu għaliha, Airbnb ħadmet mal-psikologi soċjali magħrufa Dr Robert W. Livingston tal-Università ta' Harvard u Dr Peter Glick tal-Università ta' Lawrence. Il-linji gwida u s-suġġerimenti fuq l-aħjar mod kif tagħmel l-affarijiet ta' dan l-artiklu kienu ispirati mir-riċerka u l-għarfien tagħhom.

Preġudizzju vs. diskriminazzjoni: X'inhi d-differenza?

Il-"preġudizzju" huwa dak it-twemmin jew is-suppożizzjonijiet dwar persuna minħabba r-razza, r-reliġjon, il-post tat-twelid, id-diżabbiltà, is-sess, il-ġeneru, il-ġibdiet sesswali jew l-età tagħha. "Diskriminazzjoni" hija meta ġġib ruħek b'mod differenti ma' persuna minħabba l-mod ta' kif inhi. Il-preġudizzju mhux dejjem iwassal għal diskriminazzjoni, iżda huwa minn fejn normalment tibda d-diskriminazzjoni.

X'inhu l-preġudizzju impliċitu?

Il-preġudizzji l-iktar li jeżistu huwa fis-subkonxju u huma magħrufa bħala "preġudizzji impliċiti". Dawn il-preġudizzji impliċiti jistgħu jinfluwenzaw il-mod kif inġibu ruħna man-nies u jwassluna biex niddiskriminaw—kultant mingħajr ma nindunaw.

Preġudizzji kontra xi ġeneru jew kontra l-membri tal-komunità LGBTQ

Ir-rwoli tal-ġeneri għandhom għeruq fondi fis-soċjetà u—konxji jew le—ħafna minna nużawhom biex infattruha dwar kif in-nies għandhom iġibu rwieħhom. L-isterjotipi tal-ġeneri jolqtu ħażin ħafna lill-membri tal-komunità LGBTQ (leżbjani, gay, bisesswali, transġeneri, indeċiżi, queer) minħabba li l-identitajiet tagħhom jisfidaw in-normi tas-soċjetà.

Taħseb x'taħseb dwar il-kwistjonijiet tal-ġeneri u l-LGBTQ, tajjeb iżżomm f'moħħok li l-fatt li tilqa' lil ħaddieħor, bl-ebda mod ma jfisser li trid taħsibha jew tgħix bħalhom.

Ir-rwol tal-isterjotipi

Wieħed mill-modi ifeġġu l-preġudizzji huwa permezz tal-isterjotipi. Sterjotip huwa stampa jew idea simplifikata żżejjed jew esaġerata ta' tip ta' persuna partikolari li ħafna nies jemmnuha. Sa ċertu punt kull wieħed minna jagħmel użu mill-isterjotipi—xi kultant konxjament, drabi oħra bla ma jaf. Ħafna drabi malli gruppi ta' nies jiġu ttimbrati bi sterjotip, nistennew imġiba diskriminatorja; minn insulti mhux maħsuba sa każijiet ta' inġustizzja estremi.

X'tista' tagħmel

Id-diskriminazzjoni tmur kontra l-valuri ewlenin ta' Airbnb u hija pprojbita fuq il-pjattaforma tagħna. Hija xi ħaġa li tista' tikkontrolla u tevita, anke meta tkun ġejja minn xi preġudizzju indirett.

Dawn huma xi affarijiet li kull Host jista' jagħmel biex jiġġieled il-preġudizzju u jgħinna noħolqu komunità iktar inklussiva:

   • Semma' leħnek. Ikteb messaġġ fuq il-profil tiegħek fejn tgħid li l-listings tiegħek miftuħa għal kulħadd. Dil-ħaġa mhux biss twassal il-messaġġ lill-klijenti li se jintlaqgħu tajjeb, iżda hemm ċans li tħeġġeġ Hosts oħra jħaddnu huma wkoll il-valuri tad-diversità u l-inklużjoni.
   • Uża l-istess standards għal kulħadd. Oħloq sett ta' kriterji oġġettivi fissi li tuża f'kull każ biex tqis kull klijent li jixtieq jibbukkjaw miegħek. Pereżempju, dad-dati tajbin għalik? Tista' tilqa' dan-numru ta' klijenti għal diż-żjara? Jekk il-kriterji tiegħek ma jkunux konsisteni bejn sitwazzjoni u oħra, hemm mnejn li qed tkun preġudikat waqt li qed tieħu d-deċiżjonijiet tiegħek.
   • Kun konxju tad-deċiżjonijiet li qed tieħu. Qabel taċċetta jew tirrifjuta klijent, aħseb f'dak li wasslek għal din id-deċiżjoni u itlob lilek innifsek biex tispjega fid-dettall ir-raġunament warajha, skont il-kriterji li tkun ħejjejt għalik. Staqsi lilek innifsek jekk tħossokx komdu/a tispjega lill-klijenti wiċċ imb'wiċċ ir-raġuni għaliex qed tirrifjuta l-booking tiegħu.
   • Insa l-isterjotipi. Wieħed mill-ftit modi ppruvati biex effettivament treġġa' lura l-preġudizzji indiretti huwa li tfittex esperjenzi u informazzjoni li jmorru kontra l-isterjotipi. Ipprova affarijiet ġodda u ltaqa' ma' nies minn komunitajiet u b'esperjenzi oħra tal-ħajja. Aċċetta klijenti ta' Airbnb li ġejjin minn kull rokna tal-ħajja. Il-kuntatt pożittiv u l-interazzjoni soċjali jistgħu jnaqqsu l-preġudizzji.

   Ikseb il-pariri fuq kif tgħin lill-klijenti kollha jħossuhom milqugħin

   L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

   Punti ewlenin

   • Il-preġudizzji l-iktar li jeżistu huwa fis-subkonxju

   • Uża kriterji objettivi int u tagħżel jekk tixtieqx taċċetta klijent jew le

   • Agħti sehmek billi ssemma' leħnek u tuża l-istess standards ma' kulħadd

   Airbnb
   26 ta’ Diċ 2019
   Dan kien ta' għajnuna għalik?