Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  L-iktar 10 bidliet importanti fl-Aġġornament tax-Xitwa 2022 ta' Airbnb

  Sir af iktar dwar l-10 bidliet li għamilna apposta għall-Hosts.
  Minn Airbnb f'did-data: 16 ta’ Nov 2022
  6 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 16 ta’ Nov 2022

  Matul l-aħħar sena, intom il-Hosts qsamtu ħafna ħsibijiet u kummenti magħna. Smajna dawn il-ħsibijiet u l-kummenti u għamilna xi bidliet biex intejbu l-esperjenza tal-ospitalità.

  AirCover għall-Hosts

  1. Ħarsien ikbar minn AirCover: AirCover għall-Hosts issa jħares il-karozzi u d-dgħajjes ipparkjati fil-post tiegħek u joffri ħarsien ikbar għall-biċċiet tal-arti u l-oġġetti ta' valur. Qed inkabbru l-ħarsien kontra ħsara, minn $1 miljun USD sa $3 miljun USD.

  2. Verifika tal-identità tal-klijenti: Il-verifika tal-identità issa qed titwettaq għall-klijenti kollha li qed jibbukkjaw fl-iktar 35 pajjiż u reġjun popolari magħna, jiġifieri għal madwar 90% tal-bookings kollha li jsiru fuq Airbnb. Se nibdew inniedu dil-ħaġa madwar id-dinja kollha fil-bidu tal-2023.

  3. Għarbiel tal-bookings: Bnejna teknoloġija li tgħarbel il-bookings u tfittex mijiet ta' sinjali biex tipprova tifhem jekk booking għandux ċans ikbar ta' parties mingħajr permess jew ħsara lill-propjetà. Wara li ħadmet sew meta ppruvajnieha ġewwa l-Awstralja, se nkunu qed inniedu t-teknoloġija tal-għarbiel tal-bookings ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka u l-Kanada u se nkunu qed noffruha għall-bookings fil-bqija tad-dinja fil-bidu tal-2023.

  4. Proċess ta' kumpens eħfef: Tista' tressaq talba għall-ħlas lura fi ftit passi biss.

  Aqra iktar dwar il-bidliet f'AirCover għall-Hosts

  Regoli bażi għall-klijenti

  5. Nistennew iktar responsabbiltà mingħand il-klijenti: Qed inniedu r-regoli bażi għall-klijenti, standards obbligatorji ġodda li jorbtu lill-klijenti biex jirrispettaw darek u jobdu r-regoli tad-dar tiegħek. Kull klijent meħtieġ jaqbel ma' dar-regoli bażi. Aħna se norbtu lill-klijenti biex jimxu mar-regoli permezz tal-edukazzjoni, tas-sospensjoni tal-kont u, f'każijiet iktar serji, tat-tneħħija tal-kont.

  Aqra dwar ir-regoli bażi għall-klijenti

  Titjib fis-sistema tar-reviews

  6. Reviews dettaljati dwar il-klijenti: Ser tkun tista' tikteb reviews iktar dettaljati wara żjara ta' klijent u se tkun tista' taqra iktar informazzjoni dwar il-klijenti li jkunu taw Hosts oħra. Il-kummenti u l-ħsibijiet tiegħek se jgħinuna ngħarfu liema klijenti ma jobdux ir-regoli bażi.

  7. Ħarsien kontra reviews miktuba bi tpattija: Se tkun tista' titlobna nħassru kull review miktuba bi tpattija, inkitbet meta nkitbet. Dawn jinkludu reviews mingħand klijenti li jiksru b'mod serju r-regoli tad-dar standard tiegħek, li jorganizzaw party fil-post tiegħek, li jagħmlu ħsara fil-propjetà tiegħek u li ma jkunux iridu joħorġu mill-post wara li jintemm il-booking.

  Aqra dwar it-titjib fis-sistema tar-reviews

  Ħlas Malajr

  8. Titħallas iktar malajr: Ħlas Malajr, metodu tal-ħlas ġdid, jagħtik aċċess għal flusek f'mhux iktar minn nofs siegħa wara li Airbnb tibgħatlek il-ħlas, anki fil-btajjel u tmiem il-ġimgħa. Ħlas Malajr huwa disponibbli ġewwa l-Istati Uniti tal-Amerka dis-sena għal tariffa ta' 1.5%, imma mhux iktar minn $15 USD għal kull ħlas.

  Aqra d-dettalji dwar Ħlas Malajr

  Katergoriji ta' Airbnb

  9. Għodod għall-kategoriji: Mill-bidu tal-2023 se tkun tista' ssib malajr f'liema kategorija jinsab il-listing tiegħek. Se tkun tista' żżid iktar dettalji dwar dak li joffri l-post tiegħek biex il-listing tiegħek jitqiegħed fil-kategorija t-tajba.

  10. Kategoriji ġodda: Żidna kategoriji ġodda biex ngħinu lill-klijenti jiskopru iktar tipi ta' listings. Il-Kategoriji ta' Airbnb il-ġodda huma Ġodda, Popolari, Hanoks, Fil-Quċċata, Dħul Mingħajr Taraġ, Logħob u Kmamar Privati.

  Aqra x'hemm ġdid fil-Kategoriji ta' Airbnb

  Taf b'xi ħadd li jitħajjar jibda jilqa' n-nies? Għidlu b'Airbnb Setup—mod ġdid u ħafif kif itellgħu l-listing tagħhom fuq Airbnb b'għajnuna personalizzata mingħand Superhost.

  Jekk tixtieq taqsam xi ħsibijiet magħna dwar dal-aħħar aġġornament, aħna dejjem lesti nisimgħuk. Jekk jogħġbok aqsam il-ħsibijiet u l-kummenti tiegħek magħna.

  Aqra l-gwida tagħna dwar l-Aġġornament tax-Xitwa 2002 ta' Airbnb

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Airbnb
  16 ta’ Nov 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?