Mur 'il quddiem biex taċċessa r-riżultati suġġeriti

  Ħarsien aqwa għall-Hosts u l-klijenti

  Qed inżidu iktar mal-ħarsien li AirCover joffri lill-komunità tagħna kollha.
  Minn Airbnb f'did-data: 11 ta’ Mej 2022
  5 minuti biex taqrah
  Aġġornat f'did-data: 16 ta’ Nov 2022

  Punti ewlenin

  • AirCover għall-Hosts u AirCover iħarsu lill-Hosts u lill-klijenti

  • Se navżaw lill-klijenti li nistgħu niġbru l-flus mill-metodu tal-pagament marbut mal-kont tagħhom jekk jagħmlu l-ħsara lill-post jew lill-affarijiet tiegħek*

  Airbnb mibnija fuq l-impenn ta' Hosts bħalek li tiżguraw li l-klijenti jsibu postijiet fejn toqgħod mill-aqwa. Fil-każ rari li tinqala' xi problema barra l-kontroll tiegħek u ma tkunx tista' ssewwiha, aħna rridu li l-klijenti tiegħek ikunu jafu li Airbnb se tkun hemm biex tgħinhom.

  F'Novembru tal-2021 nedejna AirCover għall-Hosts. Issa qed inżidu AirCover għall-klijenti b'ħarsien bla ħlas għall-komunità tagħna kollha. B'hekk se niżguraw li kulħadd ikun jista' jilqa' n-nies u jivvjaġġa b'moħħu mistrieħ fuq Airbnb.

  Għandna wkoll aħbarijiet ġodda dwar AirCover għall-Hosts—issa se tkun tista' titlobna ngħinuk tikseb kumpens iktar malajr— u aġġornamenti dwar id-depożiti tas-sigurtà u t-tneħħija tal-COVID-19 minn ċirkostanza attenwanti għall-klijenti.

  Dettalji dwar il-ħarsien il-ġdid li noffru lill-klijent permezz ta' AirCover

  Il-Host dejjem huwa l-aħjar persuna biex isolvi l-problemi tal-klijent. Imma jekk matul żjara ta' klijent tinqala' xi problema serja (bħall-eżempji t'hawn taħt) u ma tkunx tista' ssolviha, il-klijenti huma mħarsa kontra erba' tipi ta' problemi kull darba li jibbukkjaw fuq Airbnb:

  1. Garanzija għall-Ħarsien tal-Booking: Fil-każ rari li jkollok tikkanċella booking fi żmien 30 jum miċ-checkin, a spejjeż tagħna aħna se nsibu lill-klijent dar tal-istess livell jew nagħtuh flusu lura.
  2. Garanzija taċ-Checkin: Jekk klijent ma jirnexxilux jagħmel iċ-checkin fil-post li jkun ibbukkja u ma jirnexxilekx issolvi l-problema—pereżempju l-klijent la jkun jista' jidħol fil-propjetà u lanqas ikun jista' jikkuntattjak—a spejjeż tagħna għat-tul taż-żjara oriġinali tiegħu se nsibulu dar tal-istess livell jew aħjar minnha jew nagħtuh flusu lura.
  3. Garanzija tal-Eżattezza tal-Booking: Jekk f'xi ħin matul iż-żjara tiegħu l-klijent jinduna li l-ispazju tiegħek mhux kif kien imwiegħed—pereżempju l-friġġ tieqaf taħdem u ma jirnexxilekx isewwiha malajr jew hemm inqas kmamar tas-sodda milli l-klijent kellu jsib—il-klijent se jkollu tlitt ijiem ċans biex jirrapporta l-problema u a spejjeż tagħna, aħna se nsibulu dar tal-istess livell jew aħjar minnha jew nagħtuh flusu lura.
  4. Linja tas-Sigurtà 24 Siegħa Kuljum: Jekk klijent qatt iħoss li mhux sigur, se nagħtuh aċċess biex jaqbad malajr ma' aġenti tas-sigurtà mħarrġa apposta, lejl u nhar.

  Ikseb id-dettalji kollha ta' kif AirCover iħares il-booking ta' kull klijent u tal-eċċezzjonijiet marbutin miegħu.

  It-tweġibiet għall-mistoqsijiet tiegħek dwar il-ħarsien il-ġdid għall-klijenti

  Xi jwassal biex klijent ikun eliġibbli għal booking ġdid jew ħlas lura?
  Għalkemm AirCover iħares lill-klijenti minn problemi serji li jistgħu jinqalgħu matul żjara, ma jħarisx lill-klijenti kontra problemi żgħar.

  Dawn huma xi eżempji ta' problemi żgħar li bħala regola ma jagħtux dritt lill-klijent għal booking mill-ġdid jew ħlas lura:

  • Il-klijent isib platt maħmuġ fis-sink
  • Il-klijent jara xi insetti komuni fuq barra fit-terrazzin (pereżempju n-nemel)
  • Il-post ma jkollux xi kumdità li mhux kruċjali (pereżempju t-toaster tkun bil-ħsara)

  Dawn huma xi eżempji ta' problemi serji li jafu jwasslu għal booking mill-ġdid jew ħlas lura:

  • Id-deskrizzjoni tal-listing kienet qarrieqa (l-ebda veduta tal-baħar għalkemm kienet imwiegħda)
  • Il-klijent ma sabx xi kumdità importanti jew meħtieġa (pereżempju t-tisħin, il-wifi jew l-ilma)
  • Il-klijent ma ngħata l-ebda struzzjonijiet taċ-checkin jew ingħata ċavetta li ma taħdimx u ħadd ma jkun jista' jaqbad lill-Host (sitwazzjoni li taf toħloq riskju għas-sigurtà tal-klijenti)

  Il-klijent se jkun meħtieġ jikkuntattjani jekk tinqala' xi problema?
  Jekk tinqala' xi problema matul żjara ta' klijent, it-tim tal-Għajnuna lill-Komunità tagħna dejjem iħeġġeġ lill-klijent jibda billi jikkuntattja lill-Host ħalli jipprova jsolvilu l-problema. Il-Hosts huma dawk li l-iktar jistgħu jgħinu lill-klijenti bit-tħassib tagħhom.

  Jekk il-Host ma jkunx jista' jsolvi l-problema l-klijent se jkollu 72 siegħa ċans minn mindu jinduna bil-problema biex jitlob l-għajnuna ta' Airbnb. It-tim speċjalizzat tal-Għajnuna lill-Komunità tagħna dejjem se jqis kemm hi serja l-problema u se jaħdem id f'id mal-Hosts u l-klijenti biex tinstab soluzzjoni.

  Jekk it-tim tal-Għajnuna lill-Komunità jsib li l-klijent verament għandu problema serja matul il-vjaġġ tiegħu, il-klijent jaf ikun imħares minn AirCover.

  Il-klijenti se jkunu eliġibbli għall-ħlas lura jekk jagħżlu li jibqgħu fid-dar?
  Fil-biċċa l-kbira tal-każijiet, il-ħlas kollu lura jingħata biss għal dawk l-iljieli l-klijent ma jkunx qatta' fl-ispazju tal-Host. Meta l-klijenti jagħżlu li jibqgħu fl-ispazju, normalment se jkunu eliġibbli biss għal parti mill-ħlas lura għall-iljieli li matulhom kien hemm problema serja bil-vjaġġ tagħhom. Pereżempju jekk jagħżel li jibqa' fil-post imma l-geyser tal-ilma jkun bil-ħsara għal żewġt iljieli matul iż-żjara tiegħu, il-klijent jista' jkun eliġibbli għal parti mill-ħlas lura.

  Ikun xi jkun il-każ, jekk klijent jikkuntattja lit-tim tal-Għajnuna lill-Komunità, bħala regola ġenerali aħna se nfakkruh jikkuntattja lill-Host direttament jekk ma jkunx diġà għamel hekk. Sakemm ma jkunx hemm problema serja bis-sigurtà li jeħtiġilha tissolva malajr, it-tim tal-Għajnuna lill-Komunità tagħna se jikkuntattja lill-Host ukoll.

  Ikseb iktar dettalji dwar kif taħdem il-politika dwar l-ibbukkjar mill-ġdid u l-ħlasijiet lura

  Ħarsien aqwa għall-Hosts

  Għajnuna iktar malajr meta tirrappurtalna t-talbiet għall-kumpens
  Skont il-ħsibijiet u l-kummenti li bgħattulna, il-ħarsien mill-ħsara ta' AirCover għall-Hosts inbidel minn meta daħal fis-seħħ f'Novembru li għadda. Meta nedejna AirCover għall-Hosts, kellek tistenna 72 siegħa għal tweġiba mingħand il-klijent dwar it-talbiet għall-kumpens qabel stajt tikkuntattja lit-tim tal-Għajnuna lill-Komunità.

  Aġġornajna l-programm skont il-ħsibijiet u l-kummenti li bgħattulna—issa tista' tikkuntattja lit-tim tal-Għajnuna lill-Komunità għall-għajnuna jekk il-klijent ma jweġibx fi żmien 24 siegħa. Bdilna dil-politika wara l-kummenti li rċevejna mingħand il-Hosts.

  Inżommu lill-klijenti responsabbli
  Biex inkunu nistgħu ngħinu aħjar lill-komunità tal-Hosts tagħna, mill-aħħar ta' Mejju 'l quddiem, jekk klijent, xi mistieden tiegħu jew pet ikunu responsabbli għall-ħsara waqt żjara, nistgħu niġbru l-flus mill-metodu tal-pagament marbut mal-kont tal-klijent.*

  Bħala parti minn AirCover għall-Hosts, f'każ li ssir xi ħsara, kemm tressaq talba għall-kumpens għall-ħsara taħt il-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts fiċ-Ċentru tar-Riżoluzzjonijiet tagħna.

  Jekk il-klijent tiegħek ma jweġibx fi żmien 24 siegħa, tista' titlob l-għajnuna tat-tim tal-Għajnuna lill-Komunità bit-talba tiegħek. Aħna se nirrevedu l-provi li nirċievu u jekk insibu li l-klijent tiegħek kien responsabbli, nistgħu niġbru l-flus mill-metodu tal-pagament tiegħu.

  Bħala parti minn dan l-aġġornament, id-depożiti tas-sigurtà se jitneħħew mill-paġna tas-settings tal-listing. Jekk qabel kont qed titlob depożitu tas-sigurtà, dad-depożitu issa mhux se jibqa' jinġabar. Sir af iktar

  It-tneħħija tal-COVID-19 bħala ċirkostanza attenwanti għall-klijenti
  Issa li d-dinja tgħallmet tgħix bil-COVID-19, ħafna pajjiżi biddlu r-reazzjoni tagħhom għal dis-sitwazzjoni u għalhekk, flimkien mal-konsulenti mediċi tagħna, bdilna l-politika tagħna għall-kanċellazzjonijiet marbuta mal-COVID-19.

  Għall-bookings li jsiru mill-31 ta' Mejju 2022 'il quddiem, li tkun marid bil-COVID-19 mhux se tibqa' titqies bħala ċirkostanza attenwanti (ħlief fil-każ tal-bookings li jsiru mill-Korea t'Isfel għal listings ġewwa l-Korea t'Isfel u dawk li jsiru miċ-Ċina kontinentali għal listings ġewwa ċ-Ċina kontinentali). Jekk klijent jikkanċella l-booking tiegħu għax ikun marid bil-COVID-19, aħna se nimxu mal-politika ta' kanċellazzjoni tal-Host.

  Nittamaw li dil-bidla, speċjalment issa li l-iktar żminijiet popolari tas-sena dalwaqt magħna, tgħinek tħossok iktar sigur int u timla l-kalendarju tiegħek.

  *Mhux se niġbru l-flus mill-metodu tal-pagament marbut mal-kont tal-klijent għall-bookings ta' postijiet fejn toqgħod li jinsabu ġewwa ċ-Ċina, il-Ġappun u l-Indja.

  Il-Ħarsien mill-ħsara għall-Hosts mhux polza tal-assigurazzjoni. Ma jħarisx lill-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod ġewwa l-Ġappun għax dawk huma mħarsa mill-Assigurazzjoni tal-Hosts tal-Ġappun u lanqas għall-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod permezz ta' Airbnb Travel LLC. Il-Hosts li joffru l-postijiet fejn toqgħod ġewwa ċ-Ċina kontinentali huma mħarsa mill-Polza għall-Ħarsien tal-Hosts ġewwa ċ-Ċina. Żomm f'moħħok li hemm regoli, kundizzjonijiet u esklużjonijiet oħra.

  L-informazzjoni li tinsab f'dal-artiklu jaf laħqet inbidlet minn meta ġie ppubblikat.

  Punti ewlenin

  • AirCover għall-Hosts u AirCover iħarsu lill-Hosts u lill-klijenti

  • Se navżaw lill-klijenti li nistgħu niġbru l-flus mill-metodu tal-pagament marbut mal-kont tagħhom jekk jagħmlu l-ħsara lill-post jew lill-affarijiet tiegħek*

  Airbnb
  11 ta’ Mej 2022
  Dan kien ta' għajnuna għalik?